T +31 53 303 30 00

 

Kinderalimentatie en de nieuwe partner

TLC International Law > Familierecht  > Kinderalimentatie en de nieuwe partner

Kinderalimentatie en de nieuwe partner

Eindelijk heb je die leuke nieuwe partner gevonden. Samengestelde gezinnen komen daarbij steeds meer voor: jijzelf of jouw partner kunnen kinderen hebben uit een voorgaand(e) huwelijk of relatie. Jullie willen graag gaan samenwonen, maar heeft dit gevolgen voor de kinderalimentatie?

Voorbeeld

Bij de beantwoording van deze vraag gaan we ervan uit dat de kinderen bij de moeder wonen en daar staan ingeschreven. Vader heeft een omgangsregeling met de kinderen en betaalt kinderalimentatie.

Samenwonen en trouwen

Er zijn twee situatie te onderscheiden: samenwonen en trouwen.

Het is mogelijk dat één van de ouders met een nieuwe partner gaat samenwonen, maar dat zij niet met elkaar trouwen. Ook is het mogelijk dat een van de ouders met een nieuwe partner gaat samenwonen en daarmee trouwt.

Samenwonen

Als uitgangspunt geldt dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de kosten van het levensonderhoud van hun eigen kinderen. Een nieuwe partner is daar in beginsel niet verantwoordelijk voor. Dat betekent dat het samenwonen niet van invloed is op de hoogte van de kinderalimentatie. Het inkomen van de nieuwe partner gaat dus niet ineens een rol spelen.

Het is wel mogelijk dat de moeder minder kindgebonden budget ontvangt als gevolg van het samenwonen. Daardoor wordt haar netto besteedbare inkomen en daarmee haar draagkracht lager. Dat zou voor de moeder een reden kunnen zijn om wijziging van de kinderalimentatie te verzoeken.

Rechters gaan hier verschillend mee om. Sommige rechters gaan uit van de nieuwe situatie wat een reden kan zijn om de kinderalimentatie aan te passen. Andere rechters gaan uit van een fictief kindgebonden budget waardoor er geen wijziging is.

Trouwen

Als de vader met een nieuwe partner trouwt, verandert er voor wat betreft de kinderalimentatie niets. De nieuwe partner van de vader met wie hij is getrouwd wordt niet onderhoudsplichtig voor zijn kinderen. Dat komt omdat de kinderen niet bij de vader wonen.

Dit is anders als de moeder met een nieuwe partner trouwt. Op grond van de wet (artikel 1:395a BW) is een stiefouder gedurende zijn huwelijk met de moeder onderhoudsplichtig voor de kinderen van de moeder die tot zijn gezin behoren.

Voorbeeld

In ons voorbeeld wonen de kinderen bij hun moeder. De kinderen behoren dus tot het gezin van de stiefouder met wie moeder is getrouwd. De stiefouder wordt dus ook onderhoudsplichtig. Dat kan dus aanleiding zijn voor een wijziging van de kinderalimentatie. Er zijn nu namelijk ineens drie personen in plaats van twee personen die jegens de kinderen een onderhoudsplicht hebben.

De onderhoudsverplichting van de ouders en de stiefouder zijn in beginsel van gelijke rang. Het uitgangspunt is dus een gelijke verdeling van de kosten van de kinderen over de vader, de moeder en de stiefouder, naar rato van ieders draagkracht.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.