T +31 53 303 30 00

 

Advocaten starten kort geding tegen de Nederlandse Staat

TLC International Law > Algemeen  > Advocaten starten kort geding tegen de Nederlandse Staat

Advocaten starten kort geding tegen de Nederlandse Staat

Limitering van processtukken in hoger beroep
Zoals reeds aangekondigd in onze blog van 26 maart 2021, is inmiddels, te weten per 1 april 2021, de nieuwe regel omtrent de limitering van de lengte van processtukken bij de gerechtshoven ingegaan.

Indien u onze vorige blog hierover heeft gemist kunt u via deze link de blog teruglezen:
https://tlcinternationallaw.com/limiteringprocesstukken/

De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: NOvA) heeft reeds voor de invoering van de nieuwe regel de nodige bezwaren hieromtrent geuit. De volledige zienswijze die de NOvA in januari naar aanleiding van haar bezwaren heeft ingediend bij het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven, treft u eveneens aan in onze vorige blog.

Ondanks de bezwaren van de NOvA is aldus besloten de nieuwe regel omtrent de limitering van processtukken bij gerechtshoven per 1 april van dit jaar in te laten gaan.

Kort geding tegen de Staat
De invoering van de nieuwe regel heeft ertoe geleid dat begin april van dit jaar een kort geding tegen de Nederlandse Staat is aangekondigd door ruim twintig advocaten die de maatregel van tafel willen krijgen. De groep advocaten had in eerste instantie vanuit Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) de Rechtspraak gesommeerd om uiterlijk woensdag 31 maart van dit jaar het besluit tot de limitering nog in te trekken. Nu aan voornoemde geen gehoor is gegeven, heeft de groep besloten een kort geding procedure in te leiden. De zitting in het onderhavige kort geding zal naar verluidt plaatsvinden op 26 mei aanstaande bij de rechtbank in Den Haag. De advocaten stellen dat de nieuwe maatregel hen in hun werk beperkt en dat cliënten hier de dupe van worden. Volgens de advocaten is de limitering dus onrechtmatig. Wouter Pors van VIEPA stelt hiertoe onder meer dat de Rechtspraak niet de bevoegdheid heeft om een dergelijke beperking op te leggen. Daarnaast stellen de advocaten dat de limitering hen op een ongerechtvaardigde en onrechtmatige manier beperkt in het procederen.

De NOvA heeft inmiddels te kennen gegeven de groep advocaten te steunen in het kort geding. De NOvA zal hiertoe niet deelnemen aan het kort geding als procespartij, maar zal haar steun publiekelijk laten blijken door de aanwezigheid van een vertegenwoordiger uit de algemene raad bij het aankomende kort geding in Den Haag.

Wij houden de ontwikkelingen rondom het aangekondigde kort geding nauwgezet in de gaten en zullen u op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog? Benader dan gerust mr. Anne Hoekman (hoekman@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.