T +31 53 303 30 00

 

Mijn kind is 12 en mag kiezen waar hij/zij wil wonen!

TLC International Law > Familierecht  > Mijn kind is 12 en mag kiezen waar hij/zij wil wonen!

Mijn kind is 12 en mag kiezen waar hij/zij wil wonen!

Wij horen het met regelmaat in onze familierechtpraktijk: mijn zoon/dochter is 12 en mag dus kiezen waar hij/zij wil wonen. Helaas is dit een misverstand dat bestaat in de maatschappij. Een kind met de leeftijd van 12 jaar of ouder mag niet kiezen. Bovendien wordt door de ouders vaak niet ingezien dat een dergelijke keuze schadelijk is voor een kind. Hoe zit het juridisch en vanaf welke leeftijd mag een kind dan wél kiezen waar hij/zij wil wonen?

Meerderjarig

Volgens de wet ontstaat meerderjarigheid bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Vanaf 18 jaar wordt men handelingsbekwaam en kan men zelf keuzes maken. Dit betekent dat een volwassene vanaf 18 jaar kan kiezen bij welke ouder het gaat wonen of met welke frequentie hij/zij de andere ouder bezoekt.

Tot 18 jaar is het dus anders geregeld. Tot deze leeftijd mogen kinderen geen zelfstandige beslissingen nemen. Ook niet waar hij/zij woont. Beslissingen die betrekking hebben op minderjarigen kunnen alleen worden genomen door degene die het gezag over hem/haar hebben: de ouders.

Komen ouders er onderling niet uit? Dan kan de rechter om een oordeel verzocht worden. Bij dergelijke procedures wordt een kind van 12 jaar of ouder wel gevraagd om zijn/haar mening: het kinderverhoor. De rechter zal objectief bezien of acht geslagen moet worden op deze mening, maar deze mening zal, vanzelfsprekend, niet de belangrijkste overweging zijn.

Schadelijk

Te vaak horen wij in de praktijk dat ouders of grootouders met hun (klein)kind bespreken of het niet bij de andere ouder wil wonen. Let op: dit is schadelijk! Een kind wordt in een spagaat geplaatst en krijgt het gevoel dat hij/zij moet kiezen tussen beide ouders. Dat is voor een kind een onmogelijke keuze, nu hij/zij is ontstaan uit beide ouders en zijn of haar identiteit ontleent aan beide ouders. Voorkom daarom in alle gevallen om een kind te belasten met dergelijke vragen of keuzes, zodat hij/zij niet voor een onmogelijke keuze geplaatst wordt.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.