T +31 53 303 30 00

 

Letselschade in het buitenland

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Letselschade in het buitenland

Letselschade in het buitenland

Inleiding

Het is niet het eerste waar u aan denkt wanneer u , bijvoorbeeld vanwege vakantie, naar het buitenland gaat, maar ook als u zich in het buitenland begeeft is niet ondenkbaar dat u letselschade oploopt doordat u betrokken bent geraakt bij een ongeval. Indien het letsel dat u heeft opgelopen kan worden toegerekend aan een ander, kunt u de desbetreffende persoon (dan wel diens verzekeraar) aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. De vraag die dan rijst is: welk nationale rechtstelsel is van toepassing?

Welk recht is van toepassing?

Hoofdregel

Indien u in het buitenland letsel oploopt door toedoen van een ander, is als hoofdregel het recht van toepassing van het land waarin het ongeval heeft plaatsgevonden. Dit noemen we ook wel de ‘lex loci delicti’, hetgeen letterlijk vertaald betekent: ‘de wet van de plaats van het misdrijf’. Indien een persoon met de Nederlandse nationaliteit dus betrokken raakt bij een ongeval in Duitsland, is in de hoofdregel het Duitse recht van toepassing nu het ongeval daar heeft plaatsgevonden.

Uitzonderingen

Het Haags Verkeersongevallenverdrag

Ook hier geldt als hoofdregel de lex locus delicti. Indien u echter betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval in het buitenland waarbij schade is ontstaan aan het voortuig, bestuurder(s), zaken in het voertuig, passagiers dan wel passanten, kan het zijn dat het Haags Verkeersongevallenverdrag een ander nationaal rechtsstelsel aanwijst. Welk nationale recht van toepassing is, is onder andere afhankelijk van de aard van het ongeval (eenzijdig of meerzijdig), en de betrokkenen.

Rome II verordening

Voor de landen van de Europese Unie die zijn aangesloten bij deze verordening, waaronder Nederland, geldt als hoofdregel dat het recht van het land waar de schade als gevolg van het ongeval zich voordoet, van toepassing is. Dit lijkt wellicht op het eerste gezicht op het lex locus delicti principe, maar dit is niet het geval. Het gaat hier immers niet om de vraag in welk land het ongeval heeft plaatsgevonden, maar om de vraag in welk land de schade is ontstaan. Op deze regel kan weer een uitzondering worden gemaakt indien er een nauwere band met een ander land bestaat. Indien bijvoorbeeld alle betrokkenen uit hetzelfde land komen, kan het recht van dat land van toepassing zijn, ondanks dat het ongeval in een ander land heeft plaatsgevonden.

Tips

Gelet op de hoofdregel waarbij het recht van het land waarin het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing is, kan het voor u lastig zijn om de wederpartij aansprakelijk te stellen en schade te claimen. Immers bent u hoogstwaarschijnlijk niet bekend met de desbetreffende nationale wetgeving. Echter, ook indien uw eigen nationale recht van toepassing is, verdient het de voorkeur om professionele rechtsbijstand in te schakelen in het geval u letsel heeft opgelopen door een ongeval. U kunt de volgende stappen ondernemen wanneer u betrokken bent bij een ongeval:

  • Bel de plaatselijke politie en registreer de gegevens van de wederpartij
  • Indien nodig dient u direct medische hulp in te schakelen
  • Bewaar alle bonnen dan wel facturen die gerelateerd zijn aan de kosten die u ten gevolge van het ongeval heeft moeten maken
  • Schakel een letselschadespecialist in uw eigen land in

 

Heeft u letselschade opgelopen in het buitenland dan wel in eigen land, dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (053-3033002 of krieger@tlcadvocaten.nl) of met mr. Anne Hoekman (053-3033003 of hoekman@tlcadvocaten.nl).