T +31 53 303 30 00

 

Letselschade en de pizzabezorger

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Letselschade en de pizzabezorger

Letselschade en de pizzabezorger

Inleiding

Veel pizzabezorgers rijden tegenwoordig door weer en wind op de scooter om bestellingen zo snel mogelijk (warm) bij de klant te bezorgen. Bestuurders van motorrijtuigen, en daarmee dus ook bestuurders van scooters, zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Een ongeluk na een hevige regenval zit dan ook in een klein hoekje. Vaak dienen pizzabezorgers de pizza’s binnen een bepaald kort tijdsframe bij de klant te bezorgen. Door de druk die dit met zich meebrengt gebeuren, zeker indien het glad is dan wel de weersomstandigheden anderszins niet ideaal zijn, regelmatig ongelukken. De vraag die beantwoord dient te worden luidt dan ook: Wie is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een eenzijdig ongeval? Is dit de pizzabezorger of de werkgever? Deze vraag is door de Rechtbank Midden-Nederland beantwoord (ECLI:NL:RBMNE:2019:5923).

Zorgplicht werkgever

Iedere werkgever moet voor een gezonde en veilige werkomgeving zorgen. De werkgever kan echter geen invloed uitoefenen op het verkeer. Ondanks dat heeft de werkgever conform artikel 7:658 BW een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat een werkgever alle maatregelen moet treffen die nodig zijn om ongevallen te voorkomen. Het is dan ook aan de werkgever om zorg te dragen en aan te tonen dat alle maatregelen in acht zijn genomen voor het waarborgen van de veiligheid van de scooter en de werknemer. Zo kan bijvoorbeeld niet van de werknemers worden verlangd dat hij het profiel van de banden controleert en zelf controleert of de scooter voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen. De werkgever behoort voornoemde te regelen. De werknemer hoeft daarnaast, indien het bijvoorbeeld tot een letselschadeprocedure komt, niet te bewijzen hoe het ongeval precies is gebeurd en wat de oorzaak is. De wet regelt namelijk dat, indien de werkgever niet heft voldaan aan zijn zorgplicht uit artikel 7:658 BW en de werknemer vervolgens betrokken raakt bij een eenzijdig ongeluk onder werktijd met zijn scooter, dat de werkgever hiervoor aansprakelijk is. De aansprakelijkheid van de werkgever staat hiermee vast. De werknemer heeft dan recht op een vergoeding van de materiële- en immateriële schade.

Vragen?

Heeft u letselschade opgelopen tijdens uw werk, dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (053-3033002 of krieger@tlcadvocaten.nl) of met mr. Anne Hoekman (053-3033003 of hoekman@tlcadvocaten.nl).