T +31 53 303 30 00

 

Letselschaderecht

Heeft u te maken met letselschade en juridisch advies nodig?

Letselschaderecht

Letselschade is zowel de lichamelijke als psychische (immateriële) schade die u als slachtoffer ondervindt als gevolg van een ongeval, zoals whiplash of bijvoorbeeld een medische fout. Ter compensatie van de geleden schade kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade en een vergoeding claimen.

 

Letselschade kan bestaan uit verschillende kosten. Hierbij kan gedacht worden aan medische kosten, medicijnen en het inschakelen van huishoudelijke hulp of de materiële schade aan kleren, fiets of auto. Letselschade bevat ook immateriële schade, zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd.

Verkeersongeval gehad?

Een ongeval doet zich altijd plotseling voor. U bent er niet op voorbereid en kan het leven in een paar seconden volledig op zijn kop zetten. Er komen allerlei vragen:

 

 • Is er iemand verantwoordelijk voor het ongeval?
 • Krijg ik mijn schade vergoed?
 • Wie gaat mijn schade betalen?
 • Hoe krijg ik mijn leven weer op de rit?

 

Om te beoordelen wie de schuldige is aan het ongeval is het van belang dat er een goed onderzoek wordt verricht naar de toedracht van het ongeval. Dit is van groot belang voor de aansprakelijkheid. Vaak is de toedracht direct duidelijk, soms niet. Voor een goed onderzoek kan een politierapport (proces-verbaal) uitkomst bieden of het (strafrechtelijk) onderzoek dat de politie heeft verricht na het ongeval. Als er geen onderzoek is gedaan door de politie beschikken wij over meerdere mogelijkheden om de feiten helder te krijgen, zoals het via de rechter laten verrichten van een onderzoek door een deskundige die een verkeersongevallenanalyse kan verrichten.

 

Nadat duidelijk is wie schuldig is aan het ongeval zal de schade in kaart moeten worden gebracht. Afhankelijk van de schade is dit doorgaans zeer tijdrovend. Om te voorkomen dat het te lang duurt alvorens u een vergoeding ontvangt, vragen wij voor u een voorschot op de schadevergoeding. De schade moet worden opgenomen in een schadestaat.

 

We verzamelen vanaf het begin de gegevens van uw behandelaars. De medische gevolgen van het ongeval moeten in kaart worden gebracht door een medisch adviseur.

Bedrijfsongeval gehad?

Ook tijdens werktijd kan een ongeval plaatsvinden. Zo is er sprake van een bedrijfsongeval wanneer een kantoormedewerker iets moet pakken en van de trap valt. Andere voorbeelden zijn een medewerker die uitglijdt over de gladde vloer van zijn werkplek of een werknemer die zich bezeert tijdens het werken met gevaarlijke machines. Al snel komen dan de vragen:

 

 • Is mijn werkgever aansprakelijk voor het ongeval?
 • Krijg ik nog loon doorbetaald?
 • Ik heb verwondingen opgelopen op het werk. Wat moet ik doen?
 • Heb ik recht op schadevergoeding?
 • Wie is aansprakelijk bij uitzendkrachten?
 • Wanneer moet een ongeval gemeld worden bij de arbeidsinspectie?
 • Is de werkgever ook aansprakelijk bij een ongeval tijdens het woon-werkverkeer?
 • Is de werkgever ook aansprakelijk bij een ongeval tijdens de werkpauze?
 • Welke schade moet de verzekeraar van mijn werkgever vergoeden?

 

Vragen waarbij u een juridisch antwoord of advies goed kunt gebruiken!

Heeft u te maken met letselschade en juridisch advies nodig?

TLC Advocaten helpt u graag.