T +31 53 303 30 00

 

Leugens op de werkvloer: Redenen voor ontslag op staande voet

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Leugens op de werkvloer: Redenen voor ontslag op staande voet

Leugens op de werkvloer: Redenen voor ontslag op staande voet

In de wereld van arbeidsrecht zijn er een aantal situaties waarin ontslag op staande voet in overweging kan worden genomen. Maar wist je dat niet alleen directe misstappen binnen de werkomgeving redenen kunnen zijn voor een dergelijke drastische maatregel? Soms kan het gedrag van een werknemer richting derden evenzeer bepalend zijn. Dit blijkt uit een recente zaak die voor het gerechtshof Den Haag diende op 8 augustus 2023.

Casus

In dit specifieke geval gaat het om een accountmanager die sinds 2014 in dienst was. Vanaf september 2021 profiteerde hij van een bijzondere arbeidsvoorwaarde: een vergoeding van € 108,- per maand, zodat de werknemer een hondenuitlaatservice kon inschakelen voor het uitlaten van zijn hond. Enige tijd verstrijkt voordat de werkgever informeert naar de toestand van de werknemer’s hond. Het is pas op dat moment dat de werknemer toegeeft dat zijn hond al enkele weken niet meer naar de hondenuitlaatservice gaat. Deze onthulling valt niet in goede aard bij de werkgever, aangezien zij nog steeds de maandelijkse vergoeding voor deze service uitkeert. Als reactie op deze ontdekking besluit de werkgever om contact op te nemen met de hondenuitlaatservice, en daaruit blijkt dat de hond al meer dan een half jaar geen gebruik meer heeft gemaakt van hun diensten.

In een later gesprek geeft de werknemer uiteindelijk toe dat dit inderdaad het geval is. Wat echter nog verontrustender is, is dat de werknemer de hondenuitlaatservice heeft verzocht om te liegen over de periode waarin de hond niet werd uitgelaten.

Dringende reden

Een ontslag op staande voet moet voldoen aan wettelijke vereisten, waarvan de aanwezigheid van een dringende reden er een is. De wet voorziet in voorbeelden van dergelijke dringende redenen die kunnen leiden tot ontslag op staande voet. Bovendien kunnen zich situaties voordoen waarin van een werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij of zij de arbeidsovereenkomst voortzet. Ook bepaalde gedragingen kunnen gezamenlijk leiden tot een gerechtvaardigd ontslag op staande voet.

In de eerder besproken zaak draaide het niet alleen om het feit dat de werknemer verzuimde de beëindiging van de hondenuitlaatservice te melden en daarover loog tegen zijn werkgever. Hoewel deze gedragingen verwijtbaar waren, werden ze door het gerechtshof niet als dusdanig ernstig beschouwd dat ze een ontslag op staande voet rechtvaardigden.

Oordeel gerechtshof

Het feit dat de werknemer geprobeerd had derden aan te zetten tot liegen, had het vertrouwen van de werkgever op een uiterst ernstige wijze geschonden. In combinatie met de andere gedragingen rechtvaardigde juist deze specifieke gedraging het ontslag op staande voet. Dat de werknemer de hondenuitlaatservice heeft verzocht om te liegen over de periode waarin de hond niet werd uitgelaten was voor de rechter van doorslaggevende betekenis. Het oordeel: de werknemer is terecht ontslagen op staande voet.

Conclusie

In de wet staat dat het schuldig maken aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor een werknemer het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt een dringende reden kan zijn. Het is belangrijk op te merken dat niet alleen directe daden van bedrog door de werknemer tot ontslag kunnen leiden, maar ook gevallen van indirect bedrog waarbij derden betrokken zijn. Het enkele verzoek aan derden om te liegen tegen de werkgever kan al voldoende zijn om het vertrouwen van de werkgever op een ernstige manier te schaden.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidskwesties? Benader dan gerust een van onze specialisten via: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn we te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl