T +31 53 303 30 00

Liegen over huisartsbezoek reden voor ontslag op staande voet?

Liegen over huisartsbezoek reden voor ontslag op staande voet?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft zich over deze vraag gebogen in haar uitspraak van 16 januari 2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:117.

Eerst even kort de situatie schetsen.

Van belang dat de gestelde leugen niet zag op een onterechte ziekmelding, maar op het niet naar de huisarts gaan terwijl dit wel is gezegd door de werknemer en de ziekmelding evenmin verband hield met zijn werkzaamheden. Indien de werknemer gelogen zou hebben over het contact met zijn huisarts, betekent dit nog niet dat er sprake is van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Daarbij dient wel vast komen te staan dat de werknemer niet heeft gelogen over zijn gezondheidssituatie maar het huisartsbezoek achterwege heeft gelaten.

Een van de maatregelen die de werkgever in zo’n situatie kan nemen, zodra vast komt te staan dat de werknemer heeft geprobeerd om zijn genezing te vertragen door niet te bellen met zijn huisarts en daarover te liegen, is zij/haar loon opschorten. Dat de werknemer gelogen heeft, is weliswaar verwijtbaar, maar rechtvaardigt in beginsel geen onmiddellijke verbreking van het dienstverband.

Ontslag op staande voet is een vervelende aangelegenheid. Wil een werkgever zijn werknemer ontslaan op staande voet dan dient er sprake te zijn van een dringende reden. Zonder een dringende reden is ontslag op staande voet niet mogelijk. Het komt geregeld voor dat werknemers zich ziek melden en zeggen dat ze naar de huisarts moeten. Het kan zijn dat u als werkgever twijfelt of de werknemer echt ziek is en naar de huisarts gaat. Valt het liegen over een huisartsenbezoek onder een dringende reden met als gevolg de mogelijkheid voor ontslag op staande voet?