T +31 53 303 30 00

 

Kunt u een loonsanctie krijgen als u een foutief advies opvolgt van de bedrijfsarts?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Kunt u een loonsanctie krijgen als u een foutief advies opvolgt van de bedrijfsarts?

Kunt u een loonsanctie krijgen als u een foutief advies opvolgt van de bedrijfsarts?

Wanneer een werknemer ziek wordt, komen daar veel zaken bij kijken. Zo kan u als werkgever onder andere in aanraking komen met een bedrijfsarts. Het is namelijk verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij de re-integratie van de werknemer. Het UWV kan sancties opleggen wanneer er niet voldoende inspanning is geleverd met betrekking tot de re-integratie. Hoe zit het dan wanneer u gestopt bent met re-integratie inspanningen op basis van een foutief advies van een bedrijfsarts?

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

Eind 2022 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat een werkgever het risico draagt als hij afgaat op het advies van een bedrijfsarts. In deze zaak was een werknemer hersteld verklaard door een bedrijfsarts. De werkgever volgde het advies van de bedrijfsarts op en stopte met re-integratie inspanningen. Het UWV merkte op dat het advies van de bedrijfsarts onzorgvuldig was en deelde dit mee aan de werkgever. De werkgever besloot om niets met de opmerking van het UWV te doen, waarna hij een loonsanctie ontving. Dat houdt in dat een werkgever een jaar langer het loon van de werknemer moet doorbetalen en de werknemer ook een jaar langer ontslagbescherming geniet.

Oordeel in de rechtbank

De rechtbank in Amsterdam sprak de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep tegen. Hier was het oordeel dat de werkgever geen reden had om aan het oordeel van de bedrijfsarts te twijfelen. Volgens de rechtbank had de werkgever hier netjes en te goede trouw het advies van de bedrijfsarts opgevolgd. Dat komt er op neer dat in deze zaak de werkgever dus geen loonsanctie hoeft te betalen.

Ook de Rechtbank Oost-Brabant kwam tot dezelfde conclusie: wanneer een werknemer te goede trouw het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, volgt er geen loonsanctie. De rechtbank noemt artikel 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht ter motivering van haar besluit. In dit artikel is bepaald dat wanneer een bestuursorgaan een besluit heeft genomen op basis van een onderzoek van een adviseur, het bestuursorgaan er vanuit moet gaan dat het onderzoek zorgvuldig is gedaan.

In het vervolg

In de toekomst zal blijken of meerdere rechters de richting van de Rechtbank Amsterdam en Oost-Brabant gaan volgen. Daarnaast ligt er ook een wetsvoorstel in de Tweede Kamer die betrekking heeft op dit onderwerp. Dit voorstel houdt in dat een verzekeringsarts voortaan niet meer hoeft te oordelen over het medisch advies van de bedrijfsarts. Dat houdt dus in dat er straks geen loonsancties meer kunnen worden gegeven op basis van een verschil tussen inzichten van de verzekerings- en bedrijfsarts. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, treedt het op zijn vroegst in op 1 juli 2023.

Vragen

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede), 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.