T +31 53 303 30 00

 

Loonstop en loonopschorting: de verschillen en de vereisten

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Loonstop en loonopschorting: de verschillen en de vereisten

Loonstop en loonopschorting: de verschillen en de vereisten

Als u arbeidsongeschikt bent en niet meewerkt aan uw re-integratie dan kan uw werkgever twee loonsancties opleggen, te weten loonstop of loonopschorting. Bij een loonstop vervalt de aanspraak op loon volledig, u krijgt pas weer loon als u zich aan uw verplichtingen houdt. Bij loonopschorting houdt u uw recht op loon, alleen wordt de uitbetaling daarvan tijdelijk stopgezet tot u weer aan uw verplichtingen voldoet. Uw werkgever moet wel mededelen dat hij voornemens is uw loon stop te zetten of in te houden. Dit wordt de informatieplicht genoemd.

Loonopschorting

Uw werkgever mag loon opschorten als u zich niet houdt aan redelijke voorschriften over het verstrekken van inlichtingen die uw werkgever nodig heeft om het recht op loon vast te stellen. Deze voorschriften moeten wel schriftelijk zijn vastgelegd, dit is conform artikel 7:329 lid 6 BW. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een controleverslag van een bedrijfsarts. Als u weigert naar de bedrijfsarts te gaan, kan uw werkgever niet controleren in welke mate u arbeidsongeschikt bent en als gevolg hiervan kan zij een loonopschorting opleggen.

Loonstop

De loonstop is geregeld in artikel 7:629 lid 3 BW. Een werknemer verliest zijn recht op loon in de volgende gevallen:

  • Als u uw ziekte met opzet veroorzaakt.
  • Als u uw genezing belemmert of vertraagt.
  • Als u zonder deugdelijke grond passende arbeid van uw werkgever weigert uit te voeren,
  • Als u zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan de door uw werkgever gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om u in staat te stellen passende arbeid te verrichten.
  • Als u uw WIA-uitkering aanvraag zonder deugdelijke reden te laat indient of als u zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

 

Het recht op loon herleeft zodra u stopt met de loonstopwaardige gedraging.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.