T +31 53 303 30 00

 

Wanneer ouderschap en medische beslissingen botsen

TLC International Law > Familierecht  > Wanneer ouderschap en medische beslissingen botsen

Wanneer ouderschap en medische beslissingen botsen

Wanneer ouders scheiden, brengt dit veel complexe juridische kwesties met zich mee. Een van de meest gevoelige onderwerpen is het nemen van medische beslissingen voor hun kinderen. Wat gebeurt er namelijk als gescheiden ouders het niet eens worden over medische ingrepen voor hun kind? 

Gezag

Over het algemeen behouden beide ouders na het scheiden het ouderlijk gezag over hun kinderen, tenzij de rechter dit anders heeft bepaald. Ouderlijk gezag houdt in dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk is voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het ouderlijk gezag houdt dus ook in dat de juridische ouder beslissingen kan nemen voor het kind. Wanneer ouders het dan niet eens zijn met elkaar, wil dit nog wel eens problemen met zich meebrengen. Beide ouders moeten namelijk instemmen over onder andere medische beslissingen.

Onenigheid in beslissingen over medische beslissingen

Zoals eerder vermeld, moeten beide ouders het dus eens zijn met elkaar. Wanneer één van de gezag dragende ouder op bijvoorbeeld een spreekuur verschijnt, dan mag een arts aannemen dat deze ouder ook namens de andere gezag dragende ouder spreekt. Als een arts twijfel heeft over het feit dat de ene ouder geen toestemming heeft van de andere ouder of de andere ouder heeft een andere mening, dan kan het gezagsregsiter worden geraadpleegd. Dat is een openbaar register waarin staat bij wie het gezag van een minderjarig ligt.

Als één ouder weigert, kan er een beroep worden gedaan op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De arts mag dan handelen op basis van goed hulpverlenerschap, bijvoorbeeld in spoedgevallen. Daarnaast speelt de leeftijd van het kind zelf ook een rol. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar kan na een goede afweging van de voor- en nadelen zelf beslissen of hij zich laat behandelen. Kinderen boven de 16 jaar mogen zelf bepalen of ze zich laten behandelen.

Geen overeenstemming

Wanneer ouders het blijvend oneens met elkaar zijn, is er de mogelijkheid om een mediation traject te starten. Hierbij treden de ouders samen met een onafhankelijke gesprekspartner in overleg om zo tot een overeenstemming te komen. Als dit niet helpt, bestaat er nog de mogelijkheid om het voor te leggen bij de rechter. De rechter zal dan kijken naar de belangen van het kind en proberen deze zo juist mogelijk te behartigen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere personen- en familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.