T +31 53 303 30 00

 

Modernisering: het ondernemingsrecht in een nieuw jasje

TLC International Law > Ondernemingsrecht  > Modernisering: het ondernemingsrecht in een nieuw jasje

Modernisering: het ondernemingsrecht in een nieuw jasje

ondernemingsrecht

Minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de modernisering van het ondernemingsrecht. Het kabinet wil namelijk verder gaan met modernisering hetgeen een nieuwe regeling voor personenvennootschappen, het NV-recht en meer inhoudt.

Personenvennootschappen

De huidige regeling over personenvennootschappen voldoet niet meer aan de praktijk en bevat onduidelijkheden. De toegankelijkheid van het wettelijk kader is niet aanwezig voor de praktijk. Het is noodzakelijk om tot een wetsvoorstel van modernisering van personenvennootschappen te komen.

Er wordt voorzien in een nieuw modernistisch wettelijk kader voor personenvennootschappen. Dit wetsvoorstel faciliteert ondernemers en beroepsoefenaars bij het starten, voortzetten en beëindigen van hun activiteiten.

NV-recht

De bedoeling van minister Weerwind is om de huidige knelpunten in de praktijk van de NV weg te halen en te verbeteren door middel van modernisering. Minister Weerwind wil op dit vlak een expertgroep met praktijkjuristen en wetenschappers inzetten om de mogelijkheid van het moderniseren van het NV-recht te onderzoeken. Er zullen onder meer veranderingen komen op het gebied van het beperken van financiële prikkels bij overnames, loyaliteitsaandelen en jaarrekeningen.

Grensoverschrijdend ondernemen

Met een nieuwe richtlijn voor grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen wordt het makkelijker om tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen binnen de EU te komen. Hierbij worden ook de rechten van aandeelhouders versterkt.

Nog meer!

Met de nieuwe regeling wordt het mogelijk om de toegang tot een enquêteprocedure te verduidelijken en de geschillenregelingprocedure te effectueren.

Voorts zal het voor rechtspersonen mogelijk worden om digitaal te vergaderen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog en/of heb je advies nodig over ondernemingsrechtelijke vraagstukken? Benader dan gerust één van onze specialisten;