T +31 53 303 30 00

 

Is uw Nederlandse gerechtelijke beslissing uitvoerbaar in Turkije?

TLC International Law > International law  > Is uw Nederlandse gerechtelijke beslissing uitvoerbaar in Turkije?

Is uw Nederlandse gerechtelijke beslissing uitvoerbaar in Turkije?

Kunnen rechterlijke beslissingen gewezen door een rechtbank in Nederland en Duitsland (inclusief andere EU-landen) worden erkend en uitgevoerd in Turkije? Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen spelen een cruciale rol bij het vergemakkelijken van internationale juridische samenwerking en het waarborgen van rechtspraak over de grenzen heen. In Turkije wordt dit proces, net als in veel andere landen, geregeld door specifieke wettelijke bepalingen die erop gericht zijn de beginselen van soevereiniteit en hoffelijkheid in evenwicht te brengen met de behoefte aan efficiënte grensoverschrijdende geschillenbeslechting. Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat in Turkije alleen vonnissen in civiele zaken worden erkend en ten uitvoer gelegd.

Zijn er voorwaarden voor de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in Turkije?  U leest het in deze blog!

Hoe kunnen “erkenning” en “tenuitvoerlegging” van een buitenlands vonnis worden gedefinieerd? 

Het proces van erkenning en tenuitvoerlegging houdt in dat buitenlandse rechterlijke beslissingen rechtsgeldig en uitvoerbaar worden gemaakt in het andere land. Zoals vermeld in de beslissing van de 4e burgerlijke kamer van het Hof van Cassatie in Turkije Aanvraag nr. 2014/196 en Beslissing nr. 2014/2410,

… Recognition actions are actions to ensure that court judgments rendered by a foreign court in relation to a civil case and finalized in accordance with the legal system to which the court is subject, constitute “conclusive evidence” and “final judgment” in Turkey.

…. Enforcement actions, on the other hand, are actions to ensure the enforceability of court decisions that are enforceable in Turkey. In other words, recognition actions are only actions that constitute “conclusive evidence” and “final judgment”, and do not have the power to give enforcement capability. On the other hand, enforcement actions lead to enforceability as well as the effects provided by recognition actions…

Aangezien de twee definities van elkaar verschillen, zijn ook de voorwaarden voor hun toepassing verschillend.

Zijn er voorwaarden verbonden aan de erkennings- en tenuitvoerleggingsaanvraag?

Voor de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen van buitenlandse rechtbanken in Turkije moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals dat de vonnissen niet in strijd mogen zijn met de openbare orde in Turkije, dat de rechtbank die het vonnis heeft gewezen bevoegd moet zijn, dat het vonnis betrekking moet hebben op een burgerlijke zaak en dat het vonnis definitief en bindend moet zijn.

Vanuit dit oogpunt worden vonnissen in andere dan civiele zaken in Turkije niet erkend of ten uitvoer gelegd. Vonnissen in strafzaken en administratieve zaken kunnen bijvoorbeeld niet worden erkend en ten uitvoer gelegd in Turkije, met uitzondering van enkele privaatrechtelijke vonnissen met betrekking tot het persoonlijke deel van strafzaken.

Is het mogelijk om de zaak ten gronde te onderzoeken in een erkennings- of tenuitvoerleggingsprocedure?

Of de erkenning of tenuitvoerlegging nu wordt gekenmerkt als een vordering of een rechtszaak, de rechtbank is niet bevoegd om de gegrondheid van het dossier te onderzoeken binnen het toepassingsgebied van het herzieningsverbod in het vergelijkend recht. De rechtbank kan enkel de voorwaarden onderzoeken die door de wetgeving worden opgelegd in het kader van de erkenning of de tenuitvoerlegging.

Zoals vermeld in de beslissing van de 3de burgerlijke kamer van het Hof van Cassatie Aanvraag nr. 2016/22640, Beslissing nr. 2018/9156, ”The case is about the recognition and enforcement of the alimony granted by the foreign court. It should be emphasized that the enforcement judge is not authorized to examine and evaluate the correctness of the foreign court judgment in terms of substantive law. Within the framework of this prohibition, the enforcement judge cannot examine and evaluate a justification in the judgment and cannot change the judgment.”

Wat is de wettelijke basis voor erkenning en tenuitvoerlegging in Turkije en wat is de relevante wetgeving?

De erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen in Turkije wordt geregeld door wet nr. 5718 betreffende internationaal privaatrecht en procesrecht. Deze wet regelt de algemene procedures en beginselen met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen in Turkije.

Conclusie

Er is geen juridische belemmering voor de erkenning en tenuitvoerlegging van de vonnissen van het Hof in Turkije, mits ze voldoen aan de voorwaarden die in de wetgeving worden gesteld.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere zaken die te maken hebben met erkenning en tenuitvoerlegging? Benader dan gerust een van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn we te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl

Bu blogu Türkçe okumayı mı tercih ediyorsunuz? O zaman buraya tıklayın.

Do you prefer to read this blog in English? Then click here.