T +31 53 303 30 00

 

News

Aantasting van grondrechten en privacy van burgers door het UBO-register

Op 22 november 2022 deed het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een interessante uitspraak ten aanzien van de Antiwitwasrichtlijn. Het Hof oordeelde dat het UBO-register de grondrechten en privacy van burgers aantast. Het UBO-register maakt gegevens openbaar toegankelijk aan een ieder, iets wat volgens het Europese Hof buitenproportioneel geacht moet worden. Het UBO-register Het UBO-register maakt deel uit van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) en betreft een Europese database waarin staat opgenomen wie de ‘uiteindelijk begunstigden’ van de onderneming zijn. In Nederland heeft nog niet iedere onderneming haar UBO’s geregistreerd, ondanks dat dit al...

Continue reading

Stiefouderadoptie

De hedendaagse samenleving verandert continu en blijkt steeds minder conservatief. Steeds meer kinderen groeien op in zogenaamde ‘samengestelde gezinnen’ waarbij naast de twee juridische ouders ook nog een derde ouder aan te wijzen is, bijvoorbeeld een stiefvader. Wilt u het kind van uw nieuwe partner adopteren? Dan is er sprake van stiefouderadoptie. Dit verzoek moet aan strenge voorwaarden voldoen. Eenouderadoptie Eenouderadoptie wordt ook wel stiefouderadoptie genoemd. Indien de stiefouder is gehuwd met de biologische moeder van het kind dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan, is hij formeel gezien de stiefouder. Eenouderadoptie heeft tot gevolg dat de familierechtelijke banden tussen de andere...

Continue reading

Indexeringspercentage alimentatie voor 2023 bekend!

Elk jaar in november wordt het nieuwe indexeringspercentage voor kinder- en partneralimentatie bekend gemaakt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Voor 2023 is het indexeringspercentage vastgesteld op 3,4% en geldt zowel voor kinder- alsook voor partneralimentatie. De meest gestelde vragen over deze indexering worden in dit blog behandeld. Kinder- en partneralimentatie Zowel kinder- maar ook partneralimentatie moeten jaarlijks geïndexeerd worden. Daarbij maakt het niet uit of de alimentatie is overeengekomen in onderling overleg of is vastgesteld door een rechter. Waarom indexering? Elk jaar wordt het leven duurder. Vooral het afgelopen jaar zijn de kosten -denk bijvoorbeeld aan energiekosten- weer gestegen. Het Ministerie gaat...

Continue reading

Laatste wettelijke ontwikkelingen omtrent de zieke werknemer

Iedere werkgever wordt zo nu en dan geconfronteerd met een zieke werknemer. Wanneer het gaat om een griepje van een paar dagen is in het ongemak nog te overzien, maar wanneer de werknemer voor een langere periode ziek is wordt de werkgever geconfronteerd met de loondoorbetalingsverplichting. In 2022 hebben zich wettelijke ontwikkelingen voorgedaan die van belang zijn bij de situatie zoals hierboven omschreven. Hieronder worden enkele ontwikkelingen toegelicht. De loondoorbetalingsverplichting De werkgever is verplicht 70% van het loon van een zieke werknemer door te betalen voor de periode van 104 weken. Voor de eerste 52 weken geldt hierbij dat het loon tenminste...

Continue reading

Controle op gedrag werknemer op social media toegestaan?

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je mening publiekelijk te uiten op social media. Uitingen van werknemers op social media kunnen leiden tot onenigheid op de werkvloer. Werknemers denken vaak dat zij vrij zijn om alles te posten op social media en dat de werkgever hier niets over te zeggen heeft. Dit is echter een misvatting. Het gedrag op social media is niet onbegrensd en dit hangt samen met het goed werknemerschap, vrijheid van meningsuiting en de Privacywet. In hoeverre je als werkgever de werknemer mag controleren lees je hieronder. Gevolgen Als de werknemer een bericht op social media plaatst...

Continue reading

Vergoeding van ‘ander nadeel’: wat wordt hieronder verstaan en wanneer heb je er recht op?

Artikel 6:95 BW bepaalt dat de schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat uit vermogensschade en ander nadeel. Vermogensschade spreekt al snel tot de verbeelding, maar wat wordt en bedoeld met ‘ander nadeel’? En wanneer heb je recht op een vergoeding van ‘ander nadeel’? ‘Ander nadeel’ Met ander nadeel in de zin van artikel 6:95 BW wordt kortweg verwezen naar immateriële schade. Hieronder verstaat men schade die veroorzaakt is door verdriet, geestelijk leed en gederfde levensvreugde. In tegenstelling tot materiële schade is immateriële schade niet direct uit te drukken in geld. De vergoeding die wordt...

Continue reading

Verplichte terugverhuizing bij verhuizing van moeder met kinderen zonder enig overleg?

Bij het eindigen van een relatie of huwelijk komt het vaak voor dat één van beiden in een andere woonplaats opnieuw begint. Zonder kinderen is dit geen probleem, maar dit verandert zodra er kinderen bij betrokken zijn. Indien er sprake is van twee ouders met gezag kan de andere ouder niet zonder toestemming verhuizen naar een andere woonplaats, vooral niet als deze op een dergelijk verre afstand ligt dat de andere ouder daarmee beperkt wordt in zijn of haar contact met de kinderen. Hoe oordeelt het Hof over dit soort situaties in de praktijk (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8287)? Casus De...

Continue reading

Goed nieuws voor de benadeelde ondernemer! Verlies aan arbeidsvermogen géén belastbare winst

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2022:5081) deed vorige maand een interessante uitspraak ten aanzien van de belastbaarheid van schadevergoeding in verband met een bedrijfsongeval. De schadevergoeding die wordt uitgekeerd ten gevolge van een arbeidsongeval bestaat doorgaans uit meerdere componenten. Zo valt te denken aan een vergoeding voor psychisch leed (ook wel immateriële schadevergoeding of smartengeld) of een vergoeding voor extra kosten ten gevolge van het ongeval. Ook het verlies aan arbeidsvermogen komt voor vergoeding in aanmerking. Maar hoe zit het met de belastbaarheid van deze schadevergoedingen? Smartengeld en extra kosten als gevolg van het ongeval Extra kosten die worden gemaakt in verband met het...

Continue reading

Het laten schaduwen van een zieke werknemer

Iedere werkgever krijgt er wel eens mee te maken: een zieke werknemer. Als er meer aan de hand is dan slechts een griepje, kan dit traject van arbeidsongeschiktheid veel van de werkgever vragen. In een opvallende zaak bij kantonrechter was sprake van een situatie waarin een werknemer ziek was. Deze werknemer zat, op aanbevelen van de bedrijfsarts, thuis. De werkgever van de betreffende werknemer had echter een opvallende aanpak en besloot de werknemer te laten schaduwen. Hoe kijkt de kantonrechter naar zulke situaties? Geruchten Nadat de werknemer al enkele maanden thuis zat, kreeg de werkgever geruchten te horen dat de werknemer thuis...

Continue reading