T +31 53 303 30 00

Linkedin

Facebook

Instagram

 

News

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (2/3)

Introductie In het eerste deel van het drieluik heb ik het gehad over de Wwft in de paardenwereld. Dit is belangrijke wetgeving waar ik even de aandacht voor wilde vragen. Er zijn nog twee andere onderwerpen die ik onder de aandacht wil brengen bij de verkoop van een paard. In dit deel komt aan de orde de verplichting van een verkoopfactuur. Verplicht een verkoopfactuur op te stellen bij verkoop paard Voor de omzet die wordt gegenereerd, ben je verplicht een verkoopfactuur op te stellen. Dit geldt voor iedere ondernemer en ook wanneer de omzet door de verkoop van een paard wordt gegenereerd. Deze...

Continue reading

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (1/3)

verkoop van een paard

Introductie Het heeft een tijd stil gelegen, maar voorzichtig trekt de handelsmarkt weer aan, ook in de paardenwereld. Een goed moment om stil te staan bij de vraag waar de professionele paardenverkoper rekening mee moet houden bij de verkoop van een paard. In dit eerste deel van het drieluik richt ik mij op een onpopulair onderwerp; de wet tegen witwassen en financiering terrorisme oftewel de Wwft. Aangepaste Wet tegen witwassen en financiering terrorisme (Wwft) In 2018 is de aangepaste Wet tegen witwassen en financiering terrorisme in werking getreden. Een onderdeel van de wet zijn de verplichtingen bij verkooptransacties en hierbij in het bijzonder contante...

Continue reading

Zorgverdeling bij expatgezin: welke rechter is bevoegd?

Zorgverdeling bij expatgezin

Inleiding Het Gerechtshof in Den Haag heeft zich gebogen over de vraag of het Nederlands recht van toepassing is in een gerechtelijke procedure over de zorgverdeling van de ouders ten aanzien van de kinderen, nu zowel de ouders alsook de kinderen in een expatsituatie in de Verenigde Emiraten wonen. Het antwoord wordt gegeven in het arrest d.d. 22 april 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:937). Brussel II Bis Het Hof is tezamen met de rechtbank van mening dat de bevoegdheid niet kan worden ontleend aan de gebruikelijke Brussel II Bis-verordening, welke verordening normaliter de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de...

Continue reading

Letselschade en de pizzabezorger

Inleiding Veel pizzabezorgers rijden tegenwoordig door weer en wind op de scooter om bestellingen zo snel mogelijk (warm) bij de klant te bezorgen. Bestuurders van motorrijtuigen, en daarmee dus ook bestuurders van scooters, zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Een ongeluk na een hevige regenval zit dan ook in een klein hoekje. Vaak dienen pizzabezorgers de pizza’s binnen een bepaald kort tijdsframe bij de klant te bezorgen. Door de druk die dit met zich meebrengt gebeuren, zeker indien het glad is dan wel de weersomstandigheden anderszins niet ideaal zijn, regelmatig ongelukken. De vraag die beantwoord dient te worden luidt dan ook: Wie is aansprakelijk...

Continue reading

Ontbinding op de i-grond

Nieuw: Ontbinding op de I-grond Al langere tijd was er behoefte aan een ontslaggrond die gebruikt kan worden als er meerdere ontslaggronden aanwezig zijn die maken dat de werkgever de arbeidsovereenkomst zou willen beëindigen. Tot 1 januari 2020 kon dit nog niet wanneer de verschillende gronden afzonderlijk geen van allen voldragen of voldoende onderbouwd waren. Sinds 1 januari 2020 is dit gewijzigd door toevoeging van de i-grond ofwel: ‘de cumulatiegrond’. De grond mag alleen worden gebruikt als geen van de overige ontslaggronden afzonderlijk ‘voldragen’ zijn of ‘voldoende onderbouwd’ kunnen worden. Het biedt dus als het ware een vangnet voor die situatie...

Continue reading

1,5 meter en de handhaving daarvan op de werkvloer

Inleiding Zoals aangegeven in onze laatste blog over Covid-19 gaat de wereld beetje bij beetje weer open. Hopelijk blijft dat het geval, ook na de persconferentie van vanavond. De meeste werknemers zijn wel weer aan het werk op kantoor in plaats van thuis. Veel werkgevers hebben het kantoor of andere bedrijfsruimte aangepast op het anderhalf meter vereiste. Wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer zich niet aan de regels houdt? Ga in gesprek Merkt of hoort u dat uw werknemer zich niet aan de regels houdt? Spreek hem of haar daar dan op aan. Deze verantwoordelijkheid kunt u ook bij alle...

Continue reading

Personal injury across the border

Introduction It is not the first thing that comes to mind when you go abroad, for example because of your holiday, but even if you are travelling abroad it is not inconceivable that you will suffer personal injury as a result of being involved in an accident. If the injury you have sustained can be attributed to another person, you can hold the person (or their insurer) liable for the damages you have suffered. The question then arises: which national law system is applicable? Which national law system is applicable? Main rule If you suffer injuries abroad at the hands of another person, the...

Continue reading

Letselschade in het buitenland

Inleiding Het is niet het eerste waar u aan denkt wanneer u , bijvoorbeeld vanwege vakantie, naar het buitenland gaat, maar ook als u zich in het buitenland begeeft is niet ondenkbaar dat u letselschade oploopt doordat u betrokken bent geraakt bij een ongeval. Indien het letsel dat u heeft opgelopen kan worden toegerekend aan een ander, kunt u de desbetreffende persoon (dan wel diens verzekeraar) aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. De vraag die dan rijst is: welk nationale rechtstelsel is van toepassing? Welk recht is van toepassing? Hoofdregel Indien u in het buitenland letsel oploopt door toedoen van een ander,...

Continue reading

Ontslag op staande voet na meenemen Actiontasje

Inleiding Er is veel om te doen geweest de afgelopen week in het nieuws: het gegeven ontslag op staande voet vanwege het meenemen van een Actiontasje door een medewerker van dezelfde winkel. De waarde? 3 cent. De kantonrechter oordeelde het ontslag onterecht en deze actie komt Action duur te staan: zij dienen een vergoeding te betalen van € 7.200,00. Ontslag op staande voet om een tasje van 3 cent mag dus niet, maar waar wordt de grens getrokken? Overweging kantonrechter Ontslag op staande voet is vanzelfsprekend een ingrijpende maatregel. Het is dan ook niet voor niets dat het ontslag aan strenge wettelijke vereisten...

Continue reading