T +31 53 303 30 00

 

News

De wetswijzigingen binnen het ondernemingsrecht op een rij

Binnen het ondernemingsrecht is er dit jaar het een en ander veranderd. Enkele wetten zijn aangepast, maar ook zijn nieuwe wetten gaan gelden. De belangrijkste wetswijzigingen en nieuwe wetgeving zijn daarom op een rij gezet. Man-vrouw-balans De nieuwe wet houdt in dat de verhouding tussen mannen en vrouwen binnen het bestuur en de raad van commissarissen evenwichtiger wordt. Voor de NV en BV betekent dit dat zij verplicht zijn om een streefcijfer vast te stellen en een plan op te stellen waarin wordt aangegeven hoe dit doel wordt gerealiseerd (infrastructuur). Op deze manier ontstaat er een betere man-vrouw-balans. De NV en BV...

Continue reading

Gebroken vinger door een robot: wie is aansprakelijk?

Afgelopen jaren is het gebruik van robotica ter vervanging van menselijke taken enorm toegenomen. Ook in sport- en spelsituaties wordt steeds vaker gebruik gemaakt van robots. Zo speelden verschillende schakers afgelopen week tegen een zogeheten schaakrobot tijdens het schaaktoernooi Moscow Open in Rusland. Voor een 7-jarige tegenstander van de schaakrobot kreeg een onschuldig potje schaken een slechte afloop. De robot brak zijn vinger en hij moest het schaaktoernooi met zijn hand in het gips afmaken. Juridisch gezien roept dit voorval een interessante vraag op: wie is nou aansprakelijk voor schade die is toegebracht door een robot? Aansprakelijkheid van de robot zelf Op...

Continue reading

Slachtoffer van een misdrijf: de schade verhalen is nog niet zo makkelijk, maar herijking van het stelsel volgt…

Slachtoffer geworden van een misdrijf? De schade die u als slachtoffer heeft opgelopen, kunt u verhalen op de dader tijdens het strafproces. Echter, in de praktijk wordt uw schadevordering vaak voor een groot gedeelte aan de kant geschoven en zult u worden verwezen naar de civiele rechter. De minister voor Rechtsbescherming, minister Weerwind, is van mening dat het stelsel hieromtrent aan ‘onderhoud’ toe is. Het debat in de Tweede Kamer In het debat van een maand geleden gaf kamerlid Songül Mutluer (PvdA) aan dat ‘’bijna twee derde van de vorderingen van slachtoffers in het strafproces niet-ontvankelijk wordt verklaard’’. De weg die een...

Continue reading

Modernisering: het ondernemingsrecht in een nieuw jasje

ondernemingsrecht

Minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de modernisering van het ondernemingsrecht. Het kabinet wil namelijk verder gaan met modernisering hetgeen een nieuwe regeling voor personenvennootschappen, het NV-recht en meer inhoudt. Personenvennootschappen De huidige regeling over personenvennootschappen voldoet niet meer aan de praktijk en bevat onduidelijkheden. De toegankelijkheid van het wettelijk kader is niet aanwezig voor de praktijk. Het is noodzakelijk om tot een wetsvoorstel van modernisering van personenvennootschappen te komen. Er wordt voorzien in een nieuw modernistisch wettelijk kader voor personenvennootschappen. Dit wetsvoorstel faciliteert ondernemers en beroepsoefenaars bij het starten, voortzetten en beëindigen van hun activiteiten. NV-recht De bedoeling...

Continue reading

Relax ! – Zeker weten dat je huurovereenkomst goed geregeld is.

Huurrecht – In de praktijk passeren de meest bijzondere huurzaken mijn bureau als advocaat. Elke zaak is weer anders. Andere belangen, andere problemen en niet onbelangrijk – ook andere passende oplossingen. Wat in iedere zaak wel gelijk is, is dat het begint bij de huurovereenkomst. Afspraken die niet (goed genoeg) zijn vastgelegd of wet- en regelgeving waarvan de (ver-)huurder niet van op de hoogte was. Dat kan anders ! Huurrecht Het uitgangspunt van overeenkomsten is dat je ze kunt opstellen precies zoals partijen het willen. Voor de huurovereenkomst geldt dat meestal niet. Er zijn namelijk veel wettelijke beperkingen. Het huurrecht kent verschillende...

Continue reading

Een zieke werknemer vlak voor of tijdens de vakantie: wat nu?

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Na de corona-beperkingen heeft iedereen hier reikhalzend naar uitgekeken. De vakantie is geboekt, maar dan wordt u als werknemer vlak voor of tijdens uw vakantie ziek. Wat betekent dit voor uw vakantie en vakantiedagen? Op vakantie gaan bij ziekte Een zieke werknemer mag op vakantie gaan, zonder dat dit vakantiedagen kost, mits de re-integratie van deze werknemer niet door de vakantie wordt belemmerd. Een bedrijfsarts kan oordelen of de zieke werknemer op vakantie kan gaan gelet op de medische situatie van de zieke werknemer. Dit oordeel kan de zieke werknemer vervolgens doorgeven aan zijn...

Continue reading

De gezonde werknemer

Als werkgever heeft u oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. In het kader van duurzame inzetbaarheid is dit erg zinvol, helemaal nu de AOW leeftijd stijgt. Een belangrijke factor hierbij is de gezondheid van uw werknemers, maar in hoeverre kunt u zich als werkgever bemoeien met iemands leefstijl? Problemen verhelpen en oplossen Als uw werknemer uw organisatie in de problemen brengt, dan moet u als werkgever ingrijpen. Als een werknemer zich consistent ziekmeldt waardoor de continuïteit van uw organisatie wordt verstoord en de werkdruk op uw andere werknemers toeneemt, waardoor er wellicht nog meer...

Continue reading

Onterecht harde opstelling door verzekeraar komt duur te staan

Een auto-ongeluk zit in een klein hoekje, schade kan iedereen overkomen met alle gevolgen van dien. Wanneer u uw schade claimt bij de verzekeraar hoopt u op een snelle afwikkeling: u heeft tenslotte al genoeg aan uw hoofd. In een letselschadezaak heeft Allianz er twaalf jaar over gedaan en uiteindelijk heeft de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2022:12) daar een oordeel over gegeven. Gedragscode van verzekeraars Verzekeraars zijn gebonden aan een Gedragscode Behandeling Letselschade (hierna: GBL). Hierin zijn gedragsregels opgenomen voor verzakeraars, slachtoffers en behandelingenbehartigers. De GBL stelt het belang van de slachtoffers voorop. De gedragscode legt daarom de nadruk op mentaliteit, op...

Continue reading

Loonstop en loonopschorting: de verschillen en de vereisten

Als u arbeidsongeschikt bent en niet meewerkt aan uw re-integratie dan kan uw werkgever twee loonsancties opleggen, te weten loonstop of loonopschorting. Bij een loonstop vervalt de aanspraak op loon volledig, u krijgt pas weer loon als u zich aan uw verplichtingen houdt. Bij loonopschorting houdt u uw recht op loon, alleen wordt de uitbetaling daarvan tijdelijk stopgezet tot u weer aan uw verplichtingen voldoet. Uw werkgever moet wel mededelen dat hij voornemens is uw loon stop te zetten of in te houden. Dit wordt de informatieplicht genoemd. Loonopschorting Uw werkgever mag loon opschorten als u zich niet houdt aan redelijke...

Continue reading