T +31 53 303 30 00

Linkedin

Facebook

Instagram

 

Nieuws

Volg onze berichten

Aansprakelijke partij bij een val van een paard

Aansprakelijke partij bij een val van een paard   Inleiding In ons land leven zo’n 400.000 paarden en pony’s, er zijn bijna 500.000 ruiters en 1500 rijverenigingen. Paardrijden is echter niet zonder risico’s. Dat varieert van kleine verwondingen die weer genezen tot permanente invaliditeit door een dwarslaesie of zelfs overlijden. Waar wezenlijke bedrijfsmatige risico’s bestaan, daar is relevante wetgeving voor in het leven geroepen en ontstaat dus de nodige jurisprudentie. Dat geldt zeker voor letselschade opgelopen in of rond een manege.   Situatieschets Tijdens een paardrijles struikelt een paard, wordt de amazone uit het zadel geworpen en valt zij met haar hoofd tegen het schot rond...

Continue reading

Wijziging geboorteverlof per 1 juli 2020

Wijziging geboorteverlof per 1 juli 2020 Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding Het afgelopen half jaar stond voor mij in het teken van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wat was het fijn dat mijn partner – in tegenstelling tot het eerdere geboorteverlof van twee dagen – wettelijk een volle week geboorteverlof kreeg. Per 1 juli 2020 staat echter alweer een wijziging van het geboorteverlof voor de deur. Het geboorteverlof voor vaders (en duo-moeders) gaat weer verder uitgebreid worden. Een goede zaak, als je het mij vraagt! Huidige stand van zaken Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof van de kersverse vader al uitgebreid van twee dagen naar één week...

Continue reading

Partneralimentatie en de ondernemer

Partneralimentatie en de ondernemer Auteur: Willeke Krieger Inleiding Moet de rekening-courantschuld worden meegenomen in de berekening van de partneralimentatie? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hier het hoofd over gebogen ( 19-03-2020 ECLI:NL:GHARL:2020:2418) Situatie De man heeft een vermogensopstelling overgelegd, waarin aan zijn zijde geen andere bezittingen dan de woning zijn opgenomen, maar waarin wel rekening is gehouden met de rekening-courantschuld aan [A] Beheer B.V. Volgens de vrouw behoren tot het te verrekenen vermogen van de man ook zijn aandeel in de maatschap en de boot. Zij voert aan dat de rekening-courantschuld onnodig is ontstaan en zij acht het onredelijk dat zij zou moeten meedelen in deze...

Continue reading

COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant

COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding Hoewel de wereld beetje bij beetje weer opengaat, zijn wij gewaarschuwd dat de wereld en samenleving er anders uit zal blijven zien. Inmiddels zijn wereldwijd 7 miljoen mensen gevat door het virus, waarvan 600.000 overleden. Dat een virus ons zo ‘in de tang zou nemen’ hadden wij vooraf niet kunnen inschatten. Inmiddels heeft COVID-19 ook een arbeidsrechtelijke kant gekregen: er zullen ontslagen vallen, maar ook bestaat de vrees dat werkgevers claims zullen krijgen van werknemers die menen dat zij het virus hebben opgelopen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en wel vanwege een vorm van...

Continue reading

Stiefouderadoptie

Stiefouderadoptie Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding De hedendaagse samenleving verandert continu en blijkt steeds minder conservatief. Steeds meer kinderen groeien op in zogenaamde ‘samengestelde gezinnen’ waarbij naast de twee juridische ouders ook nog een derde ouder aan te wijzen is, bijvoorbeeld een stiefvader. Wilt u het kind van uw nieuwe partner adopteren? Dan is er sprake van stiefouderadoptie. Dit verzoek moet aan strenge voorwaarden voldoen. Eenouderadoptie Eenouderadoptie wordt ook wel stiefouderadoptie genoemd. Indien de stiefouder is gehuwd met de biologische moeder van het kind dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan, is hij formeel gezien de stiefouder. Eenouderadoptie heeft tot gevolg dat de familierechtelijke banden tussen...

Continue reading

Covid-19, het tweede steunpakket voor bedrijven

Covid-19, het tweede steunpakket voor bedrijven Auteur: Anne Hoekman  Inleiding Vanaf volgende maand zal er een tweede steunpakket voor bedrijven komen. Met de invoering van dit steunpakket vervalt het verbod op het ontslaan van werknemers voor de ondernemingen die gebruik maken van het steunpakket, aldus minister Koolmees. Met het eerste steunpakket zijn tot op heden 10.000 bedrijven en 340.0000 ZZP’ers geholpen. In totaal ontvangen momenteel 2,1 miljoen mensen in Nederland steun van de overheid. Nu het Covid-19 virus en de daarmee gepaarde maatregelen langer duren dan gedacht, moet worden nagedacht over wat economisch verstandig beleid is. Eerste steunpakket Het eerste steunpakket van het kabinet was volledig...

Continue reading

Motivering echtscheidingsverzoek

Motivering echtscheidingsverzoek   Echtscheidingsverzoek Een echtscheidingsverzoek kan worden gedaan op gemeenschappelijk verzoek van beide echtgenoten dan wel op verzoek van één der echtgenoten ingevolge artikel 154 en artikel 151 in samenhang met artikel 150 van het Burgerlijk Wetboek 1. Voor zowel het gemeenschappelijk verzoek als het eenzijdige verzoek geldt hetzelfde criterium, te weten: ‘Het huwelijk is duurzaam ontwricht’. Indien partijen gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen, lijkt de duurzame ontwrichting vast te staan. Immers, waarom zouden partijen gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen indien zij anders van mening zijn? Bij eenzijdig verzoek tot echtscheiding is echter niet ondenkbaar dat de ander van mening is...

Continue reading

Gezamenlijk gezag en het klemcriterium

Gezamenlijk gezag en het klemcriterium   Gezag Als ouder heeft u doorgaans het ouderlijk gezag over uw kind. Dit gezag houdt, onder meer, in dat u: verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van het kind vrijwel altijd een onderhoudsplicht heeft, waardoor u de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 21 jaar) moet betalen het geld en spullen van het kind beheert zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger bent Gezag over een kind kan op 2 manieren geregeld zijn: 1 persoon heeft het gezag (eenhoofdig gezag), of 2 personen hebben het gezag...

Continue reading

Compensatie transitievergoeding zieke werknemer na 2 jaar ziekte

Compensatie transitievergoeding zieke werknemer na 2 jaar ziekte Auteur: Pierrette Kuipers   Inleiding Een werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht voor een zieke werknemer. Zodra de werknemer langer dan 2 jaar ziek is, dan kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Wel heeft de werknemer in dit geval recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 is deze regeling enigszins veranderd en kunnen werkgevers een compensatie aanvragen indien zij een werknemer ontslaan die langer dan 2 jaar ziek is. Dit was tot dusver niet mogelijk. De Regeling compensatie transitievergoeding De werkgever kan met de Regeling compensatie transitievergoeding de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Hiermee worden twee doelen gediend: enerzijds...

Continue reading