T +31 53 303 30 00

Linkedin

 

Nieuws

Volg onze berichten

Covid-19 virus, de loondoorbetalingsverplichting

Covid-19 virus, de loondoorbetalingsverplichting Na gisteravond zijn de maatregelen in verband met het Covid-19 virus aangescherpt tot 1 juni. Dit zorgt voor nog meer onduidelijkheden omtrent de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever jegens de werknemer. Of sprake is van een loondoorbetalingsverplichting is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Indien de werknemer zich ziek meldt in verband met Covid-19, dan gelden de reguliere verzuimregels binnen het bedrijf. Indien het bedrijf in kwestie een CAO heeft, zijn de verzuimregels doorgaans in de CAO opgenomen. Meldt de werknemer zich af voor het werk omdat hij/zij moet zorgen voor diens kind of partner dan is er sprake van...

Continue reading

COVID-19 virus, punten voor de werkgever

COVID-19 virus, punten voor de werkgever Het COVID-19 virus, ook wel bekend als het coronavirus, verspreidt zich inmiddels met een steeds hogere snelheid in Nederland. In dat kader zijn de scholen voorlopig gesloten, mogen geen evenementen meer plaatsvinden met meer dan 100 aanwezigen en zijn, sinds gisteravond 18:00 uur, ook horecagelegenheden, sportclubs en andere locaties waar doorgaans veel mensen tegelijk aanwezig zijn, gesloten tot en met 6 april. Bij veel werkgevers heerst momenteel de vraag wat voor een invloed dit heeft op hun bedrijf. Daaromtrent het volgende. Advies overheid De overheid adviseert werkgevers om hun werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk...

Continue reading

Verkeersaansprakelijkheid: around the globe

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. De komende tijd zullen wij met regelmaat de juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid behandelen van verschillende (Europese) landen. We beginnen met een weergave van de regels in Nederland. Onrechtmatige daad      Naar Nederlands recht valt een ongeval (tussen twee gemotoriseerde voertuigen) onder het regime van artikel 6:162 BW: de onrechtmatige daad. Indien er sprake is van een ongeluk tussen een gemotoriseerd voertuig en een ongemotoriseerd voertuig (bijvoorbeeld...

Continue reading

De echtscheiding van de ondernemer

De echtscheiding van de ondernemer

De echtscheiding van de ondernemer is een hele uitdaging. Door de wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen is het er  in het familierecht niet gemakkelijker op geworden. Bij de voor huwelijkse onderneming moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt in: 1) eenmanszaak; 2) vennootschap onder firma; 3) BV. Voor huwelijkse onderneming Voor de voor huwelijkse onderneming speelt artikel 1:95 a BW een rol. Als de man en de vrouw voor hun huwelijk in de vorm van een VOF een onderneming exploiteren dan is er sprake van een bijzondere gemeenschap en niet van mede-eigendom. Als zij trouwen zonder het maken van huwelijkse voorwaarden dan behoort tot ieders...

Continue reading

Shockschade

Shockschade Het Gerechtshof Den Haag oordeelde in de uitspraak d.d. 22 januari 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:43) dat een 50-jarige vrouw, door het waarnemen van het doodsteken van haar partner door haar ex-echtgenoot, aantoonbare shockschade (€20.000,-) had opgelopen. Wettelijke grondslagen Degene die een ander doodt, handelt daarmee in beginsel slechts onrechtmatig jegens die ander en niet jegens diens naasten c.q. nabestaanden. Dit betekent dat naasten in beginsel aan het handelen van de dader geen vorderingsrechten kunnen ontlenen. Hierop bestonden, in de onderhavige kwestie, echter een tweetal uitzonderingen: 1. Artikel 6:108 BW somt limitatief een aantal personen op, aan wie in geval van aansprakelijkheid ter zake van overlijden...

Continue reading

Liegen over huisartsbezoek reden voor ontslag op staande voet?

Liegen over huisartsbezoek reden voor ontslag op staande voet? Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft zich over deze vraag gebogen in haar uitspraak van 16 januari 2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:117. Eerst even kort de situatie schetsen. Van belang dat de gestelde leugen niet zag op een onterechte ziekmelding, maar op het niet naar de huisarts gaan terwijl dit wel is gezegd door de werknemer en de ziekmelding evenmin verband hield met zijn werkzaamheden. Indien de werknemer gelogen zou hebben over het contact met zijn huisarts, betekent dit nog niet dat er sprake is van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Daarbij dient wel vast...

Continue reading

Algemene voorwaarden: een juridische strijd

Algemene voorwaarden: een juridische strijd Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht. Toch is het praktisch en handig om deze wel te hebben en onlosmakelijk deel uit te laten maken van een te sluiten overeenkomst. Het zou immers bijzonder onpraktisch zijn om bij elke te sluiten overeenkomst weer alle zaken over de betaling, levering, uitvoering of garantie opnieuw te bedingen. Door het hanteren van standaard regels bespaart een ondernemer veel werk en wordt het risico voor een ondernemer verkleind. Het (volledig) formuleren van algemene voorwaarden is lastig. In deze blog zal een aantal handvatten geboden worden omtrent het...

Continue reading

Wet Arbeidsmarkt in Balans deel II

Wet Arbeidsmarkt in Balans: een stappenplan Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding In onze blog van 17 september 2019 hebben wij u geïnformeerd over de Wet Arbeidsmarkt in Balans welke wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. In deze blog wordt een stappenplan behandeld voor werkgevers vanaf 1 januari 2020 om op deze wijze optimaal voorbereid te zijn op deze wet. Stap I Personeelsaanpak Het doel van de WAB is dat het aannemen van personeel aantrekkelijker wordt gemaakt. Mogelijk is de WAB dan ook van invloed op uw personeelsplanning. Wellicht is het voordeliger of beter om meer vaste krachten in plaats van flexkrachten in dienst...

Continue reading

Hippisch recht: bewijsvermoeden bij non-conformiteit

Hippisch recht: bewijsvermoeden bij non-conformiteit Auteur: Pierrette Kuipers   Inleiding Het gerechtshof in Den Haag heeft op 3 december 2013 nog eens bevestigd hoe lastig het kan zijn voor een professionele verkoper om het bewijsvermoeden dat geldt bij consumentenkoop, te weerleggen. Casus Partijen voerden een geschil over een aangekocht paard. De kopers stelden dat het paard leed aan artrose of ‘kissing spines’, hetgeen ernstige stijfheidsklachten teweeg brengt. De rechtbank in Rotterdam heeft de vorderingen van de kopers in eerste aanleg afgewezen, nu de aandoeningen van het paard niet in voldoende mate waren vast komen te staan. In hoger beroep is het gerechtshof in Den Haag echter...

Continue reading