T +31 53 303 30 00

 

Nieuws

Volg onze berichten

Around the globe: letselschade in het buitenland

Inleiding Na vorig jaar een vakantiejaar met restricties te hebben gehad, ziet de aankomende zomer er op het ogenblik een stuk beter uit. Een buitenlandvakantie lonkt. Maar wat nu als u onverhoopt letsel oploopt tijdens uw vakantie in het buitenland? Wij zullen in de aanloop naar de zomer, middels een reeks blogs, inzicht geven over hoe u moet handelen als u slachtoffer bent geworden van een ongeval in het buitenland in een bepaald land ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen. Wij zullen de procedure(s) welke u dient te volgen in het geval u onverhoopt letselschade oploopt in het buitenland, uitwerken ten...

Continue reading

Directe schadeafhandeling autoschades per 1 juli 2021 van start

Inleiding Op het moment dat een automobilist schade aan jouw auto veroorzaakt, moet je nu je schade nog verhalen op de verzekeraar van de schadeveroorzakende automobilist. Per 1 juli 2021 gaat dit veranderen en gaat de directe schadeafhandeling van start. Verbond van Verzekeraars Het Verbond van Verzekeraars heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor directe schadeafhandeling. Dit kon al bij een allrisk verzekering, maar met de komst van directe schadeafhandeling kan de verzekerde zijn eigen verzekering ook aanspreken bij een WA of Beperkt Casco verzekering. Het belangrijkste doel daarbij is het ontzorgen van degene die schade heeft geleden en het volledig uit...

Continue reading

Wet Uitbreiding Slachtofferrechten: een overzicht

Introductie Op 20 april jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten aangenomen. Met deze wet komen de wensen van het slachtoffer in het strafproces centraler te staan. Dit helpt onder andere bij de verwerking en acceptatie. Welke wijzigingen staan centraal bij deze uitbreiding? De uitbreiding Spreekrecht bij wijziging of opheffing bijzondere voorwaarden Door de wet krijgen slachtoffers de mogelijkheid om tijdens de zitting te spreken waarbij de dader verzocht heeft om wijziging of opheffen van de bijzondere voorwaarden. Uitbreiding kring spreekgerechtigden: stief-familie Ook stief-familie van een overleden slachtoffer kan gebruik maken van hun spreekrecht, nu kinderen tegenwoordig vaker opgroeien in een samengesteld gezin. Tot deze...

Continue reading

Vakantiegeld in Corona-tijden uitstellen, is dat toegestaan?

Introductie De afgelopen week hebben de meeste werknemers weer vakantiegeld ontvangen of ontvangen dat aan het eind van deze maand. Vanuit het perspectief van de werkgever is het echter denkbaar dat zij deze uitbetaling willen uitstellen vanwege teruggelopen omzet door de coronacrisis. Mag dat? Later uitbetalen Vakantiegeld wordt in de meeste gevallen in mei of juni uitbetaald. Later mag ook, maar alleen als de werknemer daar toestemming voor heeft gegeven. Werkgevers mogen dus niet eenzijdig besluiten om het vakantiegeld op een later tijdstip uit te betalen. Ook het verrekenen van vakantiegeld, bijvoorbeeld met min uren van een werknemer, mag niet zonder voorafgaande toestemming. Verplicht...

Continue reading

Neem zelf de regie!

Introductie Eindelijk versoepelingen in Nederland. Niet meer op afspraak hoeven winkelen, maar juist na het shoppen een biertje op het terras drinken. Hoe fijn is dat! Met blijdschap over de versoepelingen groeit ook onzekerheid bij veel ondernemers. Het water staat hun aan de lippen en veel ondernemingen hebben geen kans meer als de steun van de overheid wegvalt en de schuldeisers actief hun vorderingen gaan incasseren. Is een faillissement dan de enige optie? Kan een ondernemer alleen maar lijdzaam toezien hoe zijn of haar opgebouwde levenswerk tussen de vingers door glipt? Nee, natuurlijk niet. WHOA Een gedwongen faillissement is het slechtste scenario voor bedrijfsbeëindiging....

Continue reading

Ontslag op staande voet bij nuttigen pakje drinken: terecht?

Introductie De kantonrechter Noord-Holland, locatie Haarlem, diende onlangs te oordelen over een gegeven ontslag op staande voet. De werknemer had bij een klant een pakje drinken opgedronken en dat leverde, mede vanwege het zero tolerance beleid, naar de mening van de werkgever een dringende reden op zodat ontslag op staande voet terecht was. Is de kantonrechter het daar mee eens? Situatieschets De werknemer was in dienst bij Direct Maintenance, een vliegtuigonderhoudsbedrijf. Als Ground Engineer voerde de werknemer zijn werkzaamheden uit bij vliegtuigmaatschappij Emirates. Emirates heeft bij Direct Maintenance gemeld dat zij op videobeelden heeft gezien dat de werknemer en zijn collega’s pakjes drinken...

Continue reading

Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar, deel II

Inleiding Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof d.d. 14 mei 2020 (zie ook ons eerdere blog hierover: https://tlcinternationallaw.com/vrijeadvocaatkeuze/) heeft de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zich op 31 maart 2021 uitgelaten over de vraag of de rechtsbijstandsverzekeraar ook de advocaatkosten voor buitengerechtelijke procedures dient te vergoeden. Tot op heden is het vrijwel in alle gevallen zo dat de verzekerde enkel recht heeft op vrije advocaatkeuze en dus vergoeding van de advocaatkosten, wanneer er sprake is van een gerechtelijke procedure. Voornoemde is doorgaans vastgelegd in de polisvoorwaarden van de desbetreffende rechtsbijstandsverzekeraar. In de onderhavige kwestie stelde de...

Continue reading

Aansprakelijk voor je paard

Introductie Onlangs heeft De Manege & Ruiter Bond een nieuwe discussie aangezwengeld. Dit heeft betrekking op artikel 6:179 van het Burgerlijk wetboek. In dit artikel staat dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Via dit artikel kunnen verzekeringsmaatschappijen de schade volledig claimen bij de eigenaren van de paarden, de manege-eigenaren. De Manege & Ruiter Bond vindt dit onterecht en stelt dit aan de kaak. In de situatie dat iemand van een paard valt tijdens een les op de manege en hierdoor letsel oploopt en schade lijdt, zal de verzekeringsmaatschappij de kosten verhalen op de...

Continue reading

Feestdagen: recht op een vrije dag en loondoorbetaling?

Introductie Volgende week is het weer Koningsdag. Hoewel deze Koningsdag, voor de tweede keer in Coronatijd, er anders uit zal zien als voorheen, zijn de meeste werknemers vrij. Hoe zit het ook alweer met deze vrije dagen? Heb je als werknemer recht op een vrije dag en loondoorbetaling of wordt deze vrije dag van het saldo vakantiedagen getrokken? Wij zorgen voor een korte opheldering! Arbeidsovereenkomst of CAO Het recht hebben op een vrije dag bij een officiële feestdag is afhankelijk gesteld aan hetgeen is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of wanneer dit in de CAO is vastgelegd. In het geval een officiële feestdag een...

Continue reading