T +31 53 303 30 00

 

Nieuws

Volg onze berichten

Instelling onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken

Inleiding De Letselschade Raad stelt een onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken in (Kamer LLZ). De noodzaak tot oprichting van de Kamer LLZ kan worden gevonden in het feit dat 3 procent van de ongeveer 60.000 letselschadezaken die Nederland per jaar telt niet binnen afzienbare termijn wordt afgewikkeld. Deze zaken worden langlopende letselschadezaken genoemd. Concreet betreffen dit letselschadezaken die langer dan twee jaar lopen. Deze termijn sluit aan bij de tweejaars-termijn die in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgenomen. Door de lange looptijd ontstaat voorts een ophoping aan letselschadezaken. De Kamer LLZ beoogt dit een halt toe te roepen, hetgeen in het...

Continue reading

Slachtoffer in het strafproces: schadevergoeding

Introductie Het is mogelijk dat je als slachtoffer van een strafbaar feit schade hebt geleden. Denk hierbij aan een slachtoffer met schade aan bezittingen of het slachtoffer dat minder (of geheel niet meer) kan werken door bijvoorbeeld een mishandeling met ernstig (lichamelijk dan wel psychisch) letsel tot gevolg. Voor deze situaties bestaat de mogelijkheid dat het slachtoffer zich voegt als benadeelde partij in het strafproces en om een schadevergoeding verzoekt. Voeging Indien jij als slachtoffer een schadevergoeding wil verzoeken via het strafproces, dan dien jij je te voegen als benadeelde partij in dat proces. Dit kan door het indienen van een voegingsformulier. Hierop...

Continue reading

Kleinste huurstijging sinds 1960!

Inleiding Juli 2021 zorgde voor kleinste huurstijging sinds 1960! Dit heeft het CBS gisteren (6 september 2021) bekend gemaakt aan de hand van nieuwe cijfers: https://lnkd.in/gHASmMKx De huurprijzen van Nederlandse huurwoningen zijn in de maand juli 2021 met slechts 0,8 procent gestegen. Dit is tot op heden de kleinste stijging in de Nederlandse huurprijzen sinds 1960. Oorzaak De oorzaak van de beperkte stijging van de huren heeft te maken met de regelgeving vanuit de overheid, die de huurstijgingen beperkt vanwege de coronacrisis. Door de economische gevolgen van deze pandemie schaarde de Tweede Kamer zich achter een motie om de sociale huren in 2021 te...

Continue reading

Werkgeversaansprakelijkheid bij beroerte werknemer

Introductie Het Gerechtshof te Den Bosch diende ondanks te beoordelen of de werkgever aansprakelijk is voor geleden schade van de werknemer, nu deze werknemer onder werktijd een beroerte kreeg. Wat vindt het Hof? Situatieschets Werknemer arriveerde, na een tandartsbezoek en na een bezoek aan een arts vanwege het zetten van een vaccinatie, op zijn werk. In de pauze merkten collega’s op dat de werknemer vreemd en onduidelijk sprak en dat zijn handschrift niet te lezen was. De werknemer is uiteindelijk uitgeklokt en naar huis gegaan. Het aanbod van zijn collega’s om hem naar huis te brengen, sloeg hij af. In de avond kwam...

Continue reading

Vaccinatieplicht voor werknemers: is dat toegestaan?

Introductie Inmiddels is het vaccineren tegen het coronavirus in volle gang. Er heerst verdeeldheid of er wel of niet gevaccineerd moet worden. Mogen werknemers verplicht worden om zich te laten vaccineren? Keuzevrijheid Het antwoord op die vraag is nee. In Nederland bestaat geen vaccinatieplicht. Op grond van de Grondwet heeft elke Nederlander het recht om zelf te bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt en daarbij hoort ook of hij of zij zichzelf wenst te laten vaccineren. Uiteraard kun je als werkgever het gesprek aangaan met werknemers en vragen of zij zich willen laten vaccineren, maar verlangen of aandringen is...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – VERENIGD KONINKRIJK

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Rome II verdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u door een ongeval letselschade oplopen het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales). Grondslag Eerste vereiste voor aansprakelijkheid is schending van een duty to take care,...

Continue reading

De opkoopbescherming komt eraan!

Inleiding De mogelijkheid van het opkopen van woningen door beleggers wordt aan banden gelegd. Door het kabinet zijn de eerste stappen gezet voor de realisatie van een opkoopbescherming met het wetsvoorstel ‘Opkoopbescherming en verruiming tijdelijke verhuur’. Naar verwachting zal de opkoopbescherming al vanaf 1 januari 2022 in werking treden met de wijziging van de Woningwet. Wat is de opkoopbescherming precies en wordt investeren in residentieel vastgoed daarmee onmogelijk? De krapte op de woningmarkt is groot. De kranten staan er bijna dagelijks bol van. Er is sprake van een grote schaarste aan woningen in het laag- en middelsegment. Met de opkoopbescherming wil het...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – SPANJE

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Rome II verdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u door een ongeval letselschade oplopen in Spanje. Grondslag In Spanje is de grondslag voor aansprakelijkheid bij een ongeval gebaseerd op artikel 1902 Código Civil...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – BELGIË

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Haags verkeersongevallenverdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u letselschade oplopen in België. Grondslag België kent – net als Nederland – twee soorten burgerlijkrechtelijke aansprakelijkheden. De contractuele en buiten contractuele aansprakelijkheid. Verkeersongevallen vallen in...

Continue reading