T +31 53 303 30 00

 

Nieuws

Volg onze berichten

Een zieke werknemer vlak voor of tijdens de vakantie: wat nu?

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Na de corona-beperkingen heeft iedereen hier reikhalzend naar uitgekeken. De vakantie is geboekt, maar dan wordt u als werknemer vlak voor of tijdens uw vakantie ziek. Wat betekent dit voor uw vakantie en vakantiedagen? Op vakantie gaan bij ziekte Een zieke werknemer mag op vakantie gaan, zonder dat dit vakantiedagen kost, mits de re-integratie van deze werknemer niet door de vakantie wordt belemmerd. Een bedrijfsarts kan oordelen of de zieke werknemer op vakantie kan gaan gelet op de medische situatie van de zieke werknemer. Dit oordeel kan de zieke werknemer vervolgens doorgeven aan zijn...

Continue reading

De gezonde werknemer

Als werkgever heeft u oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. In het kader van duurzame inzetbaarheid is dit erg zinvol, helemaal nu de AOW leeftijd stijgt. Een belangrijke factor hierbij is de gezondheid van uw werknemers, maar in hoeverre kunt u zich als werkgever bemoeien met iemands leefstijl? Problemen verhelpen en oplossen Als uw werknemer uw organisatie in de problemen brengt, dan moet u als werkgever ingrijpen. Als een werknemer zich consistent ziekmeldt waardoor de continuïteit van uw organisatie wordt verstoord en de werkdruk op uw andere werknemers toeneemt, waardoor er wellicht nog meer...

Continue reading

Onterecht harde opstelling door verzekeraar komt duur te staan

Een auto-ongeluk zit in een klein hoekje, schade kan iedereen overkomen met alle gevolgen van dien. Wanneer u uw schade claimt bij de verzekeraar hoopt u op een snelle afwikkeling: u heeft tenslotte al genoeg aan uw hoofd. In een letselschadezaak heeft Allianz er twaalf jaar over gedaan en uiteindelijk heeft de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2022:12) daar een oordeel over gegeven. Gedragscode van verzekeraars Verzekeraars zijn gebonden aan een Gedragscode Behandeling Letselschade (hierna: GBL). Hierin zijn gedragsregels opgenomen voor verzakeraars, slachtoffers en behandelingenbehartigers. De GBL stelt het belang van de slachtoffers voorop. De gedragscode legt daarom de nadruk op mentaliteit, op...

Continue reading

Loonstop en loonopschorting: de verschillen en de vereisten

Als u arbeidsongeschikt bent en niet meewerkt aan uw re-integratie dan kan uw werkgever twee loonsancties opleggen, te weten loonstop of loonopschorting. Bij een loonstop vervalt de aanspraak op loon volledig, u krijgt pas weer loon als u zich aan uw verplichtingen houdt. Bij loonopschorting houdt u uw recht op loon, alleen wordt de uitbetaling daarvan tijdelijk stopgezet tot u weer aan uw verplichtingen voldoet. Uw werkgever moet wel mededelen dat hij voornemens is uw loon stop te zetten of in te houden. Dit wordt de informatieplicht genoemd. Loonopschorting Uw werkgever mag loon opschorten als u zich niet houdt aan redelijke...

Continue reading

Geslachtsaanduiding ‘X’: hoe wordt hier juridisch mee omgegaan?

Vorig jaar heeft de rechtbank Amsterdam een verzoek toegewezen dat het mogelijk maakt om een genderneutrale geslachtsaanduiding in de geboorteakte op te nemen. Volgens deze uitspraak (Rechtbank Amsterdam 21 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3732) mag een genderneutraal persoon de geslachtsaanduidingen ‘F’ of ‘M’ laten wijzigen in de geslachtsaanduiding ‘X’ en dit door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de betreffende gemeente laten aanpassen in de geboorteakte. Toch voorziet onze wet niet in deze aanpassing voor genderneutrale personen. Hoe kan het verzoek dan toch zijn toegewezen en hoe zit dit nu eigenlijk juridisch? Nederlandse wetgeving Op dit moment voorziet onze wet niet in de...

Continue reading

FAQ over de transitievergoeding

U moet uw werknemer in principe een transitievergoeding betalen als u zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt of u uw medewerker ontslaat. Bij de betaling van de transitievergoeding komt echter wel het een en ander kijken. In deze blog behandelen we veel voorkomende vragen van werkgevers. Wanneer moet een werkgever transitievergoeding betalen? U moet uw werknemer in principe een transitievergoeding betalen als u hem ontslaat, zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt, hem ontslaat tijdens zijn proeftijd of nadat hij twee jaar arbeidsongeschikt is geweest en zijn arbeidsovereenkomst daarom beëindigt. Als u als werkgever deze vergoeding niet betaalt, dan kan de werknemer deze vergoeding...

Continue reading

Kinderalimentatie en de nieuwe partner

Eindelijk heb je die leuke nieuwe partner gevonden. Samengestelde gezinnen komen daarbij steeds meer voor: jijzelf of jouw partner kunnen kinderen hebben uit een voorgaand(e) huwelijk of relatie. Jullie willen graag gaan samenwonen, maar heeft dit gevolgen voor de kinderalimentatie? Voorbeeld Bij de beantwoording van deze vraag gaan we ervan uit dat de kinderen bij de moeder wonen en daar staan ingeschreven. Vader heeft een omgangsregeling met de kinderen en betaalt kinderalimentatie. Samenwonen en trouwen Er zijn twee situatie te onderscheiden: samenwonen en trouwen. Het is mogelijk dat één van de ouders met een nieuwe partner gaat samenwonen, maar dat zij niet met elkaar trouwen....

Continue reading

Aanneming van werk en verborgen gebreken – Grote risico’s voor de aannemer op komst

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) worden de risico’s voor aansprakelijkheid bij verborgen gebreken voor de aannemer aanzienlijk groter. Nu geldt nog dat de opdrachtgever moet kunnen bewijzen dat er sprake is van een verborgen gebrek, maar dat gaat veranderen. Huidige regeling In de wet is bepaald dat de aannemer na de oplevering van een werk niet meer aangesproken kan worden voor gebreken die op het moment van de oplevering zichtbaar waren. Dat geldt niet voor zogenaamde ‘verborgen gebreken’ – gebreken die op het moment van de oplevering wel aanwezig waren, maar niet zichtbaar zijn geweest. Voor...

Continue reading

De negatieve BKR-registratie

Als u een hypotheek aanvraagt kunt u ermee worden geconfronteerd: een negatieve BKR-registratie. Dit kan dé reden zijn dat u uw financiering niet rond krijgt. Een BKR-registratie ontstaat als u niet voldoet of kunt voldoen aan uw maandelijkse financiële verplichtingen. U kunt hierbij denken aan het niet betalen van uw hypotheekschuld. Het doel van de BKR-registratie is het waarschuwen van kredietverleners tegen personen met een problematisch kredietverleden én het beschermen van de betrokken persoon zelf tegen het aangaan van nieuwe schulden. Verwijderen Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om de negatieve BKR-registratie te verwijderen. In een recent arrest van de Hoge Raad...

Continue reading