T +31 53 303 30 00

 

Nieuws

Volg onze berichten

Letsel in de sportschool: wie is er aansprakelijk?

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook in de sportschool. Sporten is gezond, maar kan ook risico’s met zich meebrengen. Een defect apparaat kan bijvoorbeeld letsel veroorzaken. Wie is er in een dergelijk geval aansprakelijk? U leest het in deze blog! Zorgplicht Wanneer u sport in de sportschool, is de sportschool verplicht om voor een veilige omgeving met deugdelijke apparaten te zorgen. Dit wordt ook wel de zorgplicht genoemd. Zo dient de ruimte veilig te worden ingericht en dienen de apparaten naar behoren te functioneren. In geval een apparaat defect is en een onveilige situatie kan veroorzaken, moet dit kenbaar...

Continue reading

Weigeren mediation door werknemer of werkgever, mag dat?

Op de werkvloer ontstaan er geregeld geschillen tussen werknemer en werkgever. Vaak kunnen deze geschillen buiten de rechter om worden afgedaan. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van mediation. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij partijen met hulp van een deskundige, een zogeheten mediator, zelf aan een oplossing werken. Maar kan een werknemer of werkgever weigeren aan een mediationtraject mee te werken? En wat zijn de gevolgen van het weigeren van een dergelijk traject? U leest het in onderstaande blog. Mediation Zoals hierboven vermeld, is mediation een vorm van conflictbemiddeling. De partijen worden tijdens het mediationtraject begeleid door een mediator. Deze mediator is...

Continue reading

Is Dutch court decision enforceable in Turkey?

Can court decisions in the Netherlands and Germany (including other EU countries) be recognized and enforced in Turkey? Recognition and enforcement of foreign court decisions play a crucial role in facilitating international legal cooperation and ensuring justice across borders. In Turkey, as in many other jurisdictions, this process is governed by specific legal provisions aimed at balancing the principles of sovereignty and comity with the need for efficient cross-border dispute resolution. On the other hand, it should be noted that in Turkey, only judgments of civil cases are recognized and enforced. Are there conditions for the recognition and enforcement of judgments...

Continue reading

Hollanda mahkeme kararınız Türkiye’de uygulanabilir mi?

Hollanda ve Almanya'daki (diğer AB ülkeleri de dahil olmak üzere) mahkeme kararları Türkiye'de tanınabilir ve tenfiz edilebilir mi? Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve icrası, uluslararası hukuki iş birliğini kolaylaştırmak ve sınırların ötesinde adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye'de, birçok başka yargı alanında olduğu gibi, bu süreç, egemenlik ve nezaket prensiplerini dengelemeyi ve etkili sınır ötesi anlaşmazlık çözümüne olan ihtiyacı gözeterek belirli yasal hükümlerle yönetilir. Öte yandan, Türkiye'de sadece hukuk davalarına ilişkin kararların tanındığını ve tenfiz edildiğini belirtmek gerekir. Türkiye'de mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için şartlar var mı?  Bu blogda okuyabilirsiniz. Yabancı bir mahkeme kararının "tanınması" ve "tenfizi" nasıl tanımlanabilir?  Tanıma ve...

Continue reading

Is uw Nederlandse gerechtelijke beslissing uitvoerbaar in Turkije?

Kunnen rechterlijke beslissingen gewezen door een rechtbank in Nederland en Duitsland (inclusief andere EU-landen) worden erkend en uitgevoerd in Turkije? Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen spelen een cruciale rol bij het vergemakkelijken van internationale juridische samenwerking en het waarborgen van rechtspraak over de grenzen heen. In Turkije wordt dit proces, net als in veel andere landen, geregeld door specifieke wettelijke bepalingen die erop gericht zijn de beginselen van soevereiniteit en hoffelijkheid in evenwicht te brengen met de behoefte aan efficiënte grensoverschrijdende geschillenbeslechting. Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat in Turkije alleen vonnissen in civiele zaken worden...

Continue reading

Omgangsregeling minderjarig kind van 16 of 17 jaar

Indien ouders besluiten te scheiden, heeft hun kind recht op omgang met de ouder bij wie hij/zij niet woont. De omgang wordt geregeld in een omgangsregeling. Deze kan gezamenlijk door de ouders worden opgesteld. Wanneer ouders het niet over de omgangsregeling eens kunnen worden, bijvoorbeeld over waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft, kunnen ze de rechter laten beslissen. Maar mag een minderjarig kind van 16 of 17 jaar ook zelf beslissen bij welke ouder hij/zij wil wonen? U leest het in onderstaande blog! Uitgangspunt Juridisch gezien geldt de vastgestelde omgangsregeling tot het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. In de praktijk...

Continue reading

Causaal verband bij whiplashletsel

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, kunt u daar een whiplash aan over houden. Een whiplash kan bestaan uit klachten zoals hoofdpijn of vermoeidheid, maar ook duizeligheid of misselijkheid. Het verhalen van schade die voortvloeit uit whiplashklachten is geen eenvoudige zaak. Waarom dat zo is, leest u in deze blog! Discussies met verzekeraars Zoals vermeld kan whiplashletsel bestaan uit meerdere vervelende klachten. Deze klachten kunnen zowel materiële, als immateriële schade veroorzaken. Bij materiële schade kunt u denken aan fysiotherapie behandelingen, reiskosten naar het ziekenhuis of andere kosten die u maakt ten behoeve van het herstel. Immateriële schade kan bestaan uit...

Continue reading

Vakantieplannen met een arbeidsongeschiktheidsstatus: de regels rondom vakantie- en ziektedagen

Stelt u zich eens voor: u heeft een mooie rondreis gepland voor aankomende zomermaand juli. Tot grote teleurstelling raakt u in april arbeidsongeschikt en meldt u zich ziek. Echter, uw fysieke toestand staat deze rondreis niet in de weg, maar u bent nog steeds ziekgemeld. Kunt u nu nog op vakantie en zo ja, wat zijn daar dan regels voor? U leest het in deze blog!  Vakantie toegestaan? Om als arbeidsongeschikte werknemer op vakantie te mogen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst dient u als werknemer toestemming te verkrijgen van uw werkgever. Daarnaast mag de vakantie geen belemmering zijn...

Continue reading

Vervangende toestemming rechter voor medische behandelingen

Dient uw kind een medische behandeling te ondergaan, maar is uw ex-partner niet bereikbaar of weigert deze toestemming te geven voor de behandeling? Welke juridische mogelijkheid staat er voor u (en uw kind) open? U leest het in onderstaande blog! Toestemming ouder Tot uw kind de leeftijd van 16 jaar bereikt, bent u als ouder verantwoordelijk voor de gezondheid van uw kind. Dat betekent dat u toestemming zal moeten verlenen voor eventuele medische behandelingen die uw kind dient te ondergaan. Kinderen < 12 jaar Kinderen jonger dan 12 jaar mogen zelf geen beslissingen maken omtrent medische behandelingen. aar bent u als ouders verantwoordelijk voor....

Continue reading