T +31 53 303 30 00

 

Nieuws

Volg onze berichten

TVL – Referentieperiode. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven verwacht meer flexibiliteit en maatwerk!

De eerste TVL regeling is medio 2020 gepresenteerd als compensatiemaatregel voor de ondernemers die hard zijn geraakt door de beperkende overheidsmaatregelen in de strijd tegen Covid-19. Een regeling die met stoom en kokend water op poten is gezet om de vele ondernemers snel tegemoet te kunnen komen. Inmiddels is de regeling al zes kwartalen verlengd en worden de tekortkomingen in de regeling zichtbaar. Referentieperiode Het recht op TVL wordt voor ondernemers kort gezegd berekend op basis van een pré-corona referentieperiode. Geen probleem voor de gevestigde bedrijven die ‘gewoon’ doordraaien, maar voor ondernemers in een bijzondere positie kan dit tot grote problemen leiden....

Continue reading

Opmerkelijke ontslagzaken in 2021: Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen heel bijzonder…

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in Nederland. Ook in de rechtspraak. Zo is het mogelijk om vanaf 15 november digitaal te procederen in beslagrekesten, kunnen online zittingen voortaan ook via Microsoft Teams plaats vinden en zijn er amper faillissementen uitgesproken. Ook zijn er in het afgelopen jaar bijzondere ontslagzaken geweest en een paar van deze bijzondere zaken hebben wij voor u op een rijtje gezet. Bagateldelicten Jaarlijks vallen er wel ontslagen wegens kleine vergrijpingen, ook wel bagateldelicten genoemd. Denk bijvoorbeeld het stelen van een pak koekjes tot het nemen van een hap uit een donut door een verkoop/kassamedewerker...

Continue reading

Paardenverkoop: complexe (belasting)materie

De (door)verkoop van paarden kan, door verschillende btw regels, complex zijn. Indien een paard binnen Nederland wordt verkocht, kan deze verkoop onder het normale btw-tarief (21%) vallen of het verlaagde tarief (9%). Het normale tarief geldt bij paarden die uitsluitend gebruikt worden voor sport en recreatie. Het verlaagde tarief mag toegepast worden bij slachtpaarden (voor menselijke consumptie) en dekhengsten/fokmerries bestemd voor de fokkerij. Bij een export binnen de EU mag een 0% tarief gehanteerd worden. Onlangs diende de Rechtbank Zeeland West-Brabant zich te buigen over een btw-kwestie bij een internationale verkoop: was terecht het 0% tarief gehanteerd?  Casus Een B.V. met de...

Continue reading

Horeca en winkeliers hebben recht op corona-huurkorting

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag óf en op hoeveel huurkorting ondernemers recht hebben als gevolg van de beperkende corona-overheidsmaatregelen. Vanaf het begin van de beperkende overheidsmaatregelen in maart 2020 zijn veel procedures  gevoerd over de te betalen huur. Hadden ondernemers recht op een korting? En hoe moest ‘de pijn’ tussen huurder en verhuurder worden verdeeld? Menig rechter heeft het hoofd over deze vragen gebogen en uitspraak gedaan. Iedere rechter op een eigen manier met een eigen berekening. Het resultaat; veel onduidelijkheid. De Hoge Raad rekent in haar uitspraak van 24 december 2021...

Continue reading

Vervangende toestemming Coronavaccinatie bij twaalfjarige

Het overgrote gedeelte van onze bevolking heeft één of beide vaccinaties al gehad en inmiddels is gestart met de boostervaccinatie. Uitgangspunt bij vaccinaties is de keuzevrijheid: eenieder heeft recht op bescherming van de lichamelijke integriteit, waarbij ook hoort de keuzevrijheid voor een vaccinatie. Is het echter mogelijk dat een minderjarige van 12 jaar de rechter om vervangende toestemming vraagt, indien één van zijn ouders weigert toestemming te geven om hem te laten vaccineren? Over deze vraag boog de rechtbank Noord-Nederland zich recentelijk (ECLI:NL:RBNNE:2021:4096). Artikel 1:253a BW Het geschil tussen de ouders van het kind gaat over de zorg voor zijn lichamelijk gezondheid....

Continue reading

De arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

Op uiterlijk 1 augustus 2022 moet de Nederlandse wet zijn aangepast. De reden hiervan is de Europese Richtlijn. Deze moet zorgen voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Er is  nog veel onduidelijk over de nieuwe wet, maar onderstaand de drie belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Kosteloos aanbieden van scholing Het studiekostenbeding wordt beperkt. Per 1 augustus 2022 dient verplichte scholing kosteloos te worden aangeboden. Het gaat hier om kosten die vanuit de wet of de CAO verplicht zijn gesteld en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. In het wetsvoorstel staat daarnaast dat de tijd die met deze scholing gemoeid...

Continue reading

Aantal faillissementen ligt op een historisch laag niveau

In november maakte het CBS bekend dat het aantal failliet verklaarde bedrijven nog steeds historisch laag is. Zo zijn in de maand oktober 109 bedrijven failliet verklaard, dat zijn er 9 minder ten opzichte van de maand september van dit jaar. In 30 jaar tijd het laagste niveau rondom faillissementen Het aantal faillissementen is behoorlijk uiteenlopend in de loop van de jaren en dat valt goed terug te zien in de cijfers. Zowel dalingen als stijgingen bleven elkaar opvolgen. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013, daarna nam het aantal faillissementen weer af tot en met augustus 2017...

Continue reading

De Wet Franchise toegelicht

De Franchisecode uit 2016 is per 1 januari 2021 vervangen door de Wet Franchise. Hiermee krijgt de franchise een wettelijke basis. De Wet Franchise heeft tot doel de relatie tussen franchisegever en franchisenemer meer evenwichtig te maken. De Wet Franchise is voorts van dwingend recht, hetgeen betekent dat niet ten nadele van een in Nederland gevestigde franchisenemer van deze wet mag worden afgeweken. Wanneer is de Wet Franchise van toepassing? De Wet Franchise is van toepassing als de franchisenemer in Nederland is gevestigd. Dit geldt ook indien franchisegever en franchisenemer in het contract een rechtskeuze hebben gemaakt voor een ander recht dat...

Continue reading

Rekenrente bij letselschade: hoe zit dat?

Inleiding Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (hierna: LOVCK) en het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (hierna: LOVCH) hebben aanbevelingen gedaan ten aanzien van rekenrente bij personenschade aan rechters en raadsheren die belast zijn met de behandeling van letselschade. Wat is rekenrente? Rekenrente is het verschil tussen rente en inflatie. Een slachtoffer krijgt rente over het geld dat op zijn bankrekening wordt uitgekeerd. Inflatie is de stijging van de gemiddelde prijzen in het land. Het verschil hiertussen wordt de rekenrente genoemd. Dit kan in letselschadezaken van belang zijn omdat niet alleen de geleden schade van het slachtoffer moet worden vergoed, maar ook...

Continue reading