T +31 53 303 30 00

Linkedin

 

Nieuws

Volg onze berichten

Algemene voorwaarden: een juridische strijd

Algemene voorwaarden: een juridische strijd Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht. Toch is het praktisch en handig om deze wel te hebben en onlosmakelijk deel uit te laten maken van een te sluiten overeenkomst. Het zou immers bijzonder onpraktisch zijn om bij elke te sluiten overeenkomst weer alle zaken over de betaling, levering, uitvoering of garantie opnieuw te bedingen. Door het hanteren van standaard regels bespaart een ondernemer veel werk en wordt het risico voor een ondernemer verkleind. Het (volledig) formuleren van algemene voorwaarden is lastig. In deze blog zal een aantal handvatten geboden worden omtrent het...

Continue reading

Wet Arbeidsmarkt in Balans deel II

Wet Arbeidsmarkt in Balans: een stappenplan Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding In onze blog van 17 september 2019 hebben wij u geïnformeerd over de Wet Arbeidsmarkt in Balans welke wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. In deze blog wordt een stappenplan behandeld voor werkgevers vanaf 1 januari 2020 om op deze wijze optimaal voorbereid te zijn op deze wet. Stap I Personeelsaanpak Het doel van de WAB is dat het aannemen van personeel aantrekkelijker wordt gemaakt. Mogelijk is de WAB dan ook van invloed op uw personeelsplanning. Wellicht is het voordeliger of beter om meer vaste krachten in plaats van flexkrachten in dienst...

Continue reading

Hippisch recht: bewijsvermoeden bij non-conformiteit

Hippisch recht: bewijsvermoeden bij non-conformiteit Auteur: Pierrette Kuipers   Inleiding Het gerechtshof in Den Haag heeft op 3 december 2013 nog eens bevestigd hoe lastig het kan zijn voor een professionele verkoper om het bewijsvermoeden dat geldt bij consumentenkoop, te weerleggen. Casus Partijen voerden een geschil over een aangekocht paard. De kopers stelden dat het paard leed aan artrose of ‘kissing spines’, hetgeen ernstige stijfheidsklachten teweeg brengt. De rechtbank in Rotterdam heeft de vorderingen van de kopers in eerste aanleg afgewezen, nu de aandoeningen van het paard niet in voldoende mate waren vast komen te staan. In hoger beroep is het gerechtshof in Den Haag echter...

Continue reading

De Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020: een overzicht  Auteur: Pierrette Kuipers    Op 28 mei 2019 heeft de eerste kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB) aangenomen en bepaald dat deze per 1 januari 2020 zal intreden. In deze blog zal een overzicht gegeven worden wat de belangrijkste voorgenomen wijzigingen zullen zijn en zullen er enkele tips worden gegeven voor de werkgever.   Ketenregeling  Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kon de werkgever gedurende een periode van maximaal twee jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden aan de werknemer. Met de invoering van de WAB verandert dit weer. Vanaf 1 januari 2020 is...

Continue reading

De Europese huwelijksvermogens rechtverordening

De Europese huwelijksvermogensrechtverordening  Auteur: Pierrette Kuipers    Met ingang van 29 januari 2019 is de nieuwe Europese huwelijksvermogensrechtverordening in werking getreden. Deze verordening bepaalt het toepasselijke recht op de verdeling van het huwelijksvermogen bij een internationaal huwelijk.    Inleiding  Stel: u bent getrouwd in Frankrijk en zowel u als uw partner bezitten de Franse nationaliteit. Nadat u twee jaar na het huwelijk woonachtig bent geweest in Frankrijk, verhuist u naar Nederland. Na de verhuizing naar Nederland besluiten u en uw partner te gaan scheiden. Is de Nederlandse rechter bevoegd om te oordelen over de verdeling van uw vermogen? Ook over het vermogen dat zich in Frankrijk bevindt?...

Continue reading