T +31 53 303 30 00

 

Omgangsregeling minderjarig kind van 16 of 17 jaar

TLC International Law > Familierecht  > Omgangsregeling minderjarig kind van 16 of 17 jaar

Omgangsregeling minderjarig kind van 16 of 17 jaar

Indien ouders besluiten te scheiden, heeft hun kind recht op omgang met de ouder bij wie hij/zij niet woont. De omgang wordt geregeld in een omgangsregeling. Deze kan gezamenlijk door de ouders worden opgesteld. Wanneer ouders het niet over de omgangsregeling eens kunnen worden, bijvoorbeeld over waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft, kunnen ze de rechter laten beslissen.

Maar mag een minderjarig kind van 16 of 17 jaar ook zelf beslissen bij welke ouder hij/zij wil wonen? U leest het in onderstaande blog!

Uitgangspunt

Juridisch gezien geldt de vastgestelde omgangsregeling tot het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. In de praktijk zien we echter dat het einde van de omgangsregeling doorgaans eerder aanvangt, namelijk wanneer het kind de getroffen omgangsregeling niet langer in stand wil houden.

Er spelen drie belangrijke leeftijden een rol in geval van een omgangsregeling; 12, 16 en 18 jaar. Deze zullen hieronder worden toegelicht.

12 jaar

Veelal wordt gedacht dat wanneer een kind de leeftijd van 12 jaar bereikt, het mag kiezen bij welke ouder hij/zij wil gaan wonen en hoe de omgangsregeling er uit zal zien. Deze aanname klopt echter niet. Daarentegen komt het kind vanaf de leeftijd van 12 jaar het hoorrecht toe. De betreffende rechter voert in dat geval het zogeheten kindgesprek met het kind. In dit gesprek van ca. 10 minuten krijgt het kind de kans om zijn/haar mening over de omgangsregeling naar voren te brengen. Het doel van dit gesprek is om het kind te betrekken in de scheidingsprocedure en dat het kind kan laten horen wat hij/zij van de situatie vindt.

De mening van het kind is echter niet doorslaggevend. De rechter zal altijd kijken naar alle omstandigheden van het geval om tot een beslissing te komen welke in het belang is van het kind. Wel geldt: des te ouder het kind, des te belangrijker zijn/haar mening.

16-18 jaar

Wanneer een kind de leeftijd van 16 jaar bereikt, kan hij/zij aangeven de omgangsregeling te willen wijzigen, omdat hij/zij zich niet kan vinden in de huidige omgangsregeling.

Een minderjarig kind van 16 of 17 jaar mag dan nog niet zelfstandig beslissen bij welke ouder hij/zij wil gaan wonen. Tot de leeftijd van 18 jaar bepaalt degene die het gezag over het kind uitvoert bij wie het kind komt te wonen. Het gezag kan worden uitgeoefend door de ouders of voogden van het kind, maximaal 2 personen. Zoals eerder genoemd, komt het kind op dat moment wel het hoorrecht toe.

18 jaar

Pas wanneer een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, mag hij/zij zelfstandig beslissen bij welke ouder hij/zij wil gaan wonen (of elders). De omgangsregeling vervalt dan van rechtswege en het kind is bevoegd om zelf beslissingen te nemen.

Conclusie

Een minderjarig kind van 16 of 17 jaar mag niet zelf beslissen bij welke ouder hij/zij wil wonen. Dit mag hij/zij pas wanneer een leeftijd van 18 jaar bereikt wordt.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust een van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn we te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl