T +31 53 303 30 00

 

Ondernemers

Heeft u als ondernemer juridisch advies nodig? Wij helpen u graag!

Juridisch advies ondernemers

Als ondernemer bent u het liefst bezig met ondernemen. Maar als ondernemer kunt u ook geconfronteerd worden met juridische vragen en problemen. Zaken waar u zich liever niet mee bezig houdt en waarbij u juridisch advies goed kunt gebruiken. Denk aan een zakelijk conflict met juridische gevolgen of het opstellen van zakelijke contracten en goede algemene voorwaarden. TLC Advocaten denkt hierin graag met u mee en biedt u de juiste juridische ondersteuning voor elke situatie.

 

Maar ook als u een andere onderneming wil overnemen of behoefte heeft aan ondernemersadvies kan TLC Advocaten u met raad en daad bijstaan.

 

In o.a. de volgende voorbeelden bieden wij juridisch advies ondernemers:

Ondernemingsrecht

Iedere ondernemer heeft te maken met het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht, maar niet van iedere ondernemer kan verwacht worden dat hij op de hoogte is van alle relevante wetgeving. Of het nu gaat om de regels die van belang zijn bij het starten van een onderneming, het vormgeven van de interne besluitvorming of (internationale) handelsgeschillen. TLC Advocaten kan u goed adviseren en waar nodig in procedures bij de rechtbank vertegenwoordigen.

Faillissementsrecht

Als uw onderneming in zwaar weer komt te verkeren en u niet langer uw financiële verplichtingen kunt nakomen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. Uw schuldeisers willen dat u gewoon uw verplichtingen nakomt en de facturen betaalt. In voorkomende gevallen kunnen schuldeisers beslag leggen of een faillissement aanvragen. Dé nachtmerrie van iedere ondernemer. TLC Advocaten kan u helpen de zaken zo gunstig mogelijk voor u te regelen.

Incassorecht

Heeft u onbetaalde facturen en leiden uw betalingsherinneringen niet tot het gewenste resultaat? Geef uw incassowerkzaamheden dan uit handen aan TLC Advocaten. Wij zorgen voor een efficiënte en effectieve incassering van uw vordering. Ook zorgen wij voor het incasseren van de incassokosten en de wettelijke rente. Daarbij proberen wij eerst te incasseren in het minnelijke traject. Mocht dat niet tot succes leiden, dan zullen wij een incassoprocedure starten bij de (kanton)rechter. Daarbij zal gepoogd worden om alle kosten op de wederpartij te verhalen. Wij zijn in binnen- en buitenland werkzaam voor zowel grote ondernemingen als het midden- en kleinbedrijf. Wilt u ook uw vorderingen uit handen geven? Neem dan contact op met TLC Advocaten.

Arbeidsrecht

U wil een werknemer ontslaan, maar hoe dient de arbeidsovereenkomst te worden ontbonden? Heeft uw werknemer recht op een transitievergoeding? Wat zijn uw rechten en plichten? Vragen die te maken hebben met het arbeidsrecht en waarbij u mogelijk juridisch advies kunt gebruiken. Een arbeidsrechtsadvocaat van TLC Advocaten helpt u graag verder. Ook voor arbeidsrecht over de grens kunt u bij ons terecht.

Vastgoed- en huurrecht

Het vastgoedrecht omvat eigenlijk alles wat met onroerend goed te maken heeft. Zowel de bouw als de koop en verkoop daarvan. Of het nu gaat om beleggingen, retentierechten, een nieuwe fundering of appartementsrechten, we helpen u graag verder.

 

Huurt u een bedrijfspand, of verhuurt u een onroerende zaak? We adviseren u graag over de inhoud van de huurovereenkomst, maar ook bijvoorbeeld over de verschillende opzeg- en ontbindingsmogelijkheden, bij betalingsproblemen en gebreken of een ontruiming. Met gespecialiseerde kennis en tegen scherpe tarieven kunnen we huurders en verhuurders faciliteren en ontzorgen.

Heeft u als ondernemer juridisch advies nodig?

Wij helpen u graag!