T +31 53 303 30 00

 

Schade beperken na een verkeersongeval met een bedrijfsauto: praktische tips voor ondernemers

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Schade beperken na een verkeersongeval met een bedrijfsauto: praktische tips voor ondernemers

Schade beperken na een verkeersongeval met een bedrijfsauto: praktische tips voor ondernemers

Verkeersongevallen met bedrijfsauto’s komen helaas maar al te vaak voor. Niet alleen kan het leiden tot schade aan het voertuig en andere eigendommen, maar het kan ook vertragingen in de werkzaamheden veroorzaken en klanttevredenheid negatief beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je hier als bedrijf mee om moet gaan en wat de stappen zijn om schade te verhalen en inkomstenverlies te beperken. In dit artikel zullen we ingaan op verkeersongevallen met bedrijfsauto’s en de gevolgen die het kan hebben voor bedrijven.

Verzekering

Als u in het bezit bent van een motorrijtuig, zoals een auto, motor of scooter, dan bent u volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt dekking voor schade die u met uw motorrijtuig aan derden toebrengt. In de meeste gevallen zal een WA-verzekering deze schade dekken. Een casco verzekering (ook wel allrisk genoemd) biedt extra dekking voor schade aan uw eigen voertuig.

Immateriële en materiële schade

Materiële schade verwijst naar fysieke schade aan objecten, zoals een auto, gebouw of andere eigendommen. Dit type schade heeft betrekking op de kosten van reparaties of vervanging van het beschadigde eigendom.

Immateriële schade verwijst naar niet-fysieke schade, zoals emotionele of psychologische schade die is geleden als gevolg van een gebeurtenis, zoals verdriet, pijn, leed, of verlies van levensvreugde.

Een botsing kan leiden tot (letsel)schade, zowel voor de bestuurder van de auto die tegen een andere auto aanbotst als voor degene die in de desbetreffende auto zit  De financiële gevolgen van dergelijke schade kunnen aanzienlijk zijn. Onder materiële schadeposten vallen bijvoorbeeld de kosten voor de reparatie van schade aan het voertuig, kosten van vervangend vervoer, bedrijfsschade en schade aan werkmaterialen die in het voertuig lagen opgeslagen, zoals gereedschap of lading.

Juridische hulp

De cruciale vraag na een botsing is wie de schade vergoedt. Door de hulp van een juridisch specialist in te schakelen, kunt u zich richten op uw herstel en bedrijfsvoering. Zo kan de specialist namens u de tegenpartij en diens verzekeraar aansprakelijk stellen en de schade in kaart brengen, zodat er zo snel mogelijk een schadevergoeding kan worden verhaald.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschadekwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.