T +31 53 303 30 00

 

Ontslag op staande voet na meenemen Actiontasje

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Ontslag op staande voet na meenemen Actiontasje

Ontslag op staande voet na meenemen Actiontasje

Inleiding

Er is veel om te doen geweest de afgelopen week in het nieuws: het gegeven ontslag op staande voet vanwege het meenemen van een Actiontasje door een medewerker van dezelfde winkel. De waarde? 3 cent. De kantonrechter oordeelde het ontslag onterecht en deze actie komt Action duur te staan: zij dienen een vergoeding te betalen van € 7.200,00. Ontslag op staande voet om een tasje van 3 cent mag dus niet, maar waar wordt de grens getrokken?

Overweging kantonrechter

Ontslag op staande voet is vanzelfsprekend een ingrijpende maatregel. Het is dan ook niet voor niets dat het ontslag aan strenge wettelijke vereisten moet voldoen, wil het terecht zijn. Action hanteert een zogenaamd zero tolerance beleid, hetgeen betekent dat zij geen enkele vorm van diefstal accepteert. Of dit nu het meenemen van een plastic tasje van 3 cent is of een duurder product: diefstal wordt niet getolereerd. De kantonrechter meent dat dit ontslag onterecht is. Het ontslag op staande voet is dermate ingrijpend voor de werknemer, dat alle omstandigheden van het geval meegewogen moeten worden. In dit geval zijn dat de aard van het meegenomen voorwerp – een vrijwel waardeloos plastic tasje – het functioneren van de werknemer en zijn persoonlijke omstandigheden van doorslaggevend belang geweest om het ontslag op staande voet onterecht te laten zijn. Deze persoonlijke omstandigheden zaten er bijvoorbeeld in dat de man na jaren zijn leven weer op de rit had, maar nog wel in de schuldsanering zat. Zijn werk bij Action was dus van groot belang. Action had, aldus de kantonrechter, ook kunnen volstaan met een schriftelijke waarschuwing.

In dergelijke kwesties kan de werknemer kiezen: het ontslag wordt vernietigd, waardoor de arbeidsovereenkomst wordt hersteld of de werknemer krijgt een vergoeding van de werkgever. De werknemer koos voor de laatste optie en kreeg een vergoeding van € 7.200,00 toegekend.

Vergelijkbare zaken met terecht ontslag

Er zijn echter ook kwesties waar de rechter meende dat het gegeven ontslag wel terecht was. Denk hierbij aan een medewerker van een supermarkt die een pak Optimel  dat over datum was en een restje zalmsalade meenam van een bedrijfsbarbecue. De betreffende medewerker was in het verleden echter al eens eerder gewezen op dergelijk gedrag, waardoor het ontslag in stand kon blijven. In een andere zaak gebruikte een medewerker van Kruidvat een testverpakking van huid crème. Ook in deze zaak oordeelde de rechter dat het ontslag terecht was: het zero tolerance beleid diende afschrikkend te werken en daarnaast had de medewerker elders nog een andere baan. De persoonlijke gevolgen van het ontslag waren dus klein, meende de kantonrechter.

Vergelijkbare zaken met onterecht ontslag

Action heeft al vaker met dit bijltje moeten hakken. Een caissière liet diens vader gebruikmaken van de personeelskorting waar zij recht op had. Action besloot haar te ontslaan. Onterecht, meende de kantonrechter, nu een oudere collega hier toestemming voor had gegeven. Ook een medewerkster van KLM is op staande voet ontslagen, nu zij een hap van een maaltijd had genomen om te proeven of het vlees of vis was. Dit ontslag is ook vernietigd: de betreffende medewerker werkte reeds jarenlang zonder enige problemen voor KLM. Daarnaast had KLM een andere medewerkster die een beker yoghurt dronk, alleen gewaarschuwd en geen ontslag op staande voet gegeven.

Beleid

De rode draad die terug is te vinden in de behandelde ontslagzaken, is dat er telkens sprake is van een zero tolerance beleid waarop het ontslag wordt gestoeld. Maakt u als werkgever ook gebruik van een dergelijk beleid? Communiceer dit dan duidelijk aan uw werknemers. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat u dit beleid consequent uitvoert en elke werknemer gelijk behandelt als zich dergelijke situaties voordoen. Gaat een werknemer naar uw idee over de grens en overweegt u ontslag op staande voet te geven? Raadpleeg dan altijd eerst een arbeidsrechtadvocaat om u te adviseren of het ontslag op staande voet stand zal houden en hoe u één en ander dient in te kleden.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Over ontslag (al dan niet op staande voet) of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader ons dan gerust op info@tlcadvocaten.nl of 053-3033000.