T +31 53 303 30 00

 

Ontslag op staande voet bij nuttigen pakje drinken: terecht?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Ontslag op staande voet bij nuttigen pakje drinken: terecht?

Ontslag op staande voet bij nuttigen pakje drinken: terecht?

Introductie
De kantonrechter Noord-Holland, locatie Haarlem, diende onlangs te oordelen over een gegeven ontslag op staande voet. De werknemer had bij een klant een pakje drinken opgedronken en dat leverde, mede vanwege het zero tolerance beleid, naar de mening van de werkgever een dringende reden op zodat ontslag op staande voet terecht was. Is de kantonrechter het daar mee eens?

Situatieschets
De werknemer was in dienst bij Direct Maintenance, een vliegtuigonderhoudsbedrijf. Als Ground Engineer voerde de werknemer zijn werkzaamheden uit bij vliegtuigmaatschappij Emirates. Emirates heeft bij Direct Maintenance gemeld dat zij op videobeelden heeft gezien dat de werknemer en zijn collega’s pakjes drinken hebben genuttigd tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. De werknemer heeft verklaard dat het ging om een zeer warme dag en dat het mogelijk was dat hij een pakje drinken heeft genuttigd, dat weliswaar weggegooid zouden worden. Direct Maintenance hanteert een zero tolerance-beleid ten aanzien van diefstal c.q. het wegnemen van eigendommen, waaronder cateringproducten van klanten. De werknemers van Direct Maintenance zijn hiervan herhaaldelijk op de hoogte gebracht, aldus de werkgever.

De werknemer wendt zich tot de kantonrechter. Hij is van mening dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. Er zou geen sprake zijn van een dusdanig dringende reden die het ontslag rechtvaardigt. De werknemer verzoekt om vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet en wenst daarbij doorbetaling van zijn loon. Van belang daarbij is dat de werknemer reeds 10 jaar naar volle tevredenheid bij Direct Maintenance heeft gewerkt.

Overwegingen kantonrechter
De kantonrechter is met de werknemer van oordeel – mede gelet op zijn persoonlijke omstandigheden – dat Direct Maintenance in de onderhavige situatie had kunnen volstaan met een minder verstrekkende maatregel dan ontslag op staande voet, omdat Direct Maintenance het zero tolerance beleid waarop zij zich beroept onvoldoende duidelijk kenbaar heeft gemaakt en onvoldoende consequent toepast. Daarbij komt dat Direct Maintenance niet duidelijk en niet voldoende regelmatig heeft gecommuniceerd wat de gevolgen zijn van het overtreden van dit ‘zero tolerance-beleid’. De kantonrechter is van mening dat de werkgever ook met een minder verstrekkende maatregel het voorval had kunnen afdoen. De werknemer was al jaren naar volle tevredenheid werkzaam voor Direct Maintenance, heeft daar zijn hele carrière opgebouwd en heeft nooit eerder een waarschuwing gekregen.

Conclusie
De kantonrechter vernietigt het gegeven ontslag op staande voet. Wel ontbindt hij de arbeidsovereenkomst op grond van de cumulatiegrond, waarbij meerdere ontslagredenen een rol spelen, met toepassing van artikel 7:671b lid 9, sub a, BW. De werknemer krijgt een transitievergoeding toegekend. Omdat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op grond van de I-grond, kent de kantonrechter eveneens een cumulatievergoeding toe van 25% van de transitievergoeding.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog? Over ontslag of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl), Pierrette Kuipers (kuipers@tladvocaten.nl) of Justy Nijland (nijland@tladvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.