T +31 53 303 30 00

 

Ontslag op staande voet bij dichtknijpen keel van een collega: terecht?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Ontslag op staande voet bij dichtknijpen keel van een collega: terecht?

Ontslag op staande voet bij dichtknijpen keel van een collega: terecht?

Introductie

De kantonrechter in Rotterdam werd onlangs geconfronteerd met een bijzondere casus en moest oordelen over de vraag of het dichtknijpen van de keel van een collega ernstig verwijtbaar handelen oplevert in die zin dat ontslag op staande voet terecht gegeven was (zaaknr. 8798771 VZ VERZ 20-18105).

Situatieschets

Het betreft hier een werknemer van Coolblue, in dienst als installateur zonnepanelen. De werknemer was tezamen met 3 collega’s op locatie bij een klant. Na een koffiepauze sommeerde de werknemer zijn collega om weer aan het werk te gaan. Dat viel niet in goede aarde en ontaarde in een discussie: de werknemer kwam zelf immers ook wel eens te laat. Deze discussie liep uit op een handgemeen met zijn collega, waarbij de werknemer zijn collega bij zijn kleding greep en diens keel dichtkneep. De collega is verhaal gaan doen op kantoor. Aan de werknemer is vervolgens ontslag op staande voet gegeven.

Overwegingen kantonrechter

De werknemer wendt zich tot de kantonrechter. Hij is van mening dat deze situatie geen dringende reden oplevert om de arbeidsovereenkomst op te zeggen en verzoekt om een transitievergoeding, billijke vergoeding en/of schadevergoeding. De werkgever zou onvoldoende oog hebben gehad voor de omstandigheden die hebben geleid tot het geweldsmisdrijf: de werknemer had reeds vele woordwisseling gehad met de betreffende collega en dit was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

De kantonrechter is van mening dat geweld per definitie onacceptabel gedrag is op de werkvloer en dat dit wettelijk een dringende reden oplevert (artikel 7:678 lid 2 sub 2 BW). Bovendien heeft Coolblue een gedragscode waarin staat dat zij een zerotolerancebeleid voert ten opzichte van (onder andere) geweld en dat dit leidt tot ontslag op staande voet. Ondanks dit gegeven heeft de werknemer geweld gebruikt en is er sprake van een dringende reden. De kantonrechter overweegt daarbij dat het dichtknijpen van de keel het slachtoffer zuurstof ontneemt, met alle mogelijke gevolgen van dien, en dus heeft te gelden als een ernstige vorm van geweld. De werknemer heeft dusdanig hard geknepen dat dit zichtbare sporen heeft achtergelaten op de hals, aldus de kantonrechter. Indien er inderdaad sprake was van een langdurig conflict tussen beide collega’s, dan had het op de weg van de werknemer gelegen om hierover contact op te nemen met zijn leidinggevende.

Conclusie

Het ontslag op staande voet is terecht gegeven. De kantonrechter meent dat de werknemer de grens van het acceptabele ver heeft overschreden. De werknemer heeft dusdanig ernstig verwijtbaar gehandeld dat van een transitievergoeding, billijke vergoeding en/of schadevergoeding geen sprake kan zijn.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog, ontslag of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Benader dan gerust ons team arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl), mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl) of mr. Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.