T +31 53 303 30 00

 

Het (gedeeltelijk) betaalde ouderschapsverlof komt eraan!

TLC International Law > Familierecht  > Het (gedeeltelijk) betaalde ouderschapsverlof komt eraan!

Het (gedeeltelijk) betaalde ouderschapsverlof komt eraan!

Op 2 augustus 2022 is de inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof. Door deze wet is het voor werkende ouders mogelijk om 9 van de 26 weken ouderschapsverlof (gedeeltelijk) betaald te krijgen. Met de inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof zal in ieder geval de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet Flexibel werken worden aangepast. Wat zijn de ins and outs van de nieuwe situatie voor ouders?

Werkende ouders

De tijden zijn veranderd. Waar men vroeger veelal zag dat één van de ouders volledig ‘thuisblijfouder’ kon zijn, is dat in de huidige maatschappij bijna niet meer mogelijk. Het ouderschap in combinatie met een baan vraagt veel van jonge ouders. Kinderen groeien op, terwijl door de ouders het grootste gedeelte op de werkvloer wordt gespendeerd. Dit kan zijn weerslag hebben op een (jong) gezin. Een betere werk- en privébalans wordt al tijden nagestreefd en als gevolg van deze doelstelling werd het verlof voor partners al verruimd van 2 naar 5 dagen en kunnen partners per 1 juli 2020 aanvullend vijf weken (grotendeels door het UWV betaald) verlof opnemen in de eerste zes maand na de geboorte. De Wet betaald ouderschapsverlof borduurt hier op voort: de wet probeert een balans te vinden tussen zorg en werk. Het (gedeeltelijk) doorbetaalde ouderschapsverlof moet ook bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim als gevolg van stress en/of oververmoeidheid.

Huidige situatie

De werkende ouder kan op dit moment 26 weken ouderschapsverlof opnemen totdat het kind 8 jaar is. Op grond van de wet bestaat geen vergoeding voor dit verlof en is het aldus onbetaald. Eventueel kunnen in de CAO of de arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken gemaakt worden. Niet iedere werkende ouder kan zich een onbetaald verlof permitteren, waardoor er op dit moment slechts een beperkt aantal ouders daadwerkelijk gebruik maakt van ouderschapsverlof.

De situatie per 2 augustus 2022

Vanaf 2 augustus 2022 verandert het onbetaalde verlof en wordt dit (gedeeltelijk) door het UWV betaald voor de duur van 9 weken. Het betaalde ouderschapsverlof komt bovenop het normale zwangerschapsverlof en bevallingsverlof van de moeder en de 5 weken geboorteverlof voor de partner. De uitkering bedraagt  70% van het (gemaximeerde) dagloon. Vereiste voor het betaalde verlof is dat de 9 weken in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. Ouders krijgen op deze wijze de kans om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en kunnen bewuste keuzes maken omtrent de verdeling tussen werk en het ouderschap.

Werkgever?

Let op! De aanvraag voor het (gedeeltelijk) betaalde ouderschapsverlof dient door de werkgever gedaan te worden bij het UWV.

Vragen

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeids- of familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.