T +31 53 303 30 00

 

Paardenverkoop: complexe (belasting)materie

TLC International Law > Hippisch recht  > Paardenverkoop: complexe (belasting)materie

Paardenverkoop: complexe (belasting)materie

De (door)verkoop van paarden kan, door verschillende btw regels, complex zijn. Indien een paard binnen Nederland wordt verkocht, kan deze verkoop onder het normale btw-tarief (21%) vallen of het verlaagde tarief (9%). Het normale tarief geldt bij paarden die uitsluitend gebruikt worden voor sport en recreatie. Het verlaagde tarief mag toegepast worden bij slachtpaarden (voor menselijke consumptie) en dekhengsten/fokmerries bestemd voor de fokkerij. Bij een export binnen de EU mag een 0% tarief gehanteerd worden.

Onlangs diende de Rechtbank Zeeland West-Brabant zich te buigen over een btw-kwestie bij een internationale verkoop: was terecht het 0% tarief gehanteerd? 

Casus
Een B.V. met de hoofdvestiging in Nederland houdt zich onder andere bezig met het fokken, trainen en verhandelen van (spring)paarden. De B.V. heeft stallen in Nederland en België. Op 17 juli 2012 kocht deze B.V. een paard. Later dat jaar nam de directeur groot aandeelhouder (hierna: dga) – die tevens professioneel springruiter is – deel aan een tweetal wedstrijden. Op 31 augustus 2012 werd dit paard door de B.V. verkocht.

Op de factuur stond dat de BTW was verlegd. Er waren van deze factuur echter twee versies opgesteld. De een gaf aan dat de afnemer een vennootschap was die gevestigd was op de Britse Maagdeneilanden. De tweede factuur gaf aan dat de afnemer een vennootschap in de VS was. De B.V. heeft het paard vanuit België naar Schiphol overgebracht. Vanaf daar vond het vervoer van het paard naar de VS plaats. In het exportdocument gaf de dga aan dat Nederland het uitvoerland was en de VS het land van bestemming.

De B.V. gaf aan dat er hier sprake is van export en er dus een 0%-tarief gehanteerd moet worden. De Belastingdienst oordeelde aan de hand van een boekenonderzoek echter anders. Volgens de Belastinginspecteur heeft B.V. het paard eerst verkocht aan de vennootschap op de Britse Maagdeneilanden. Deze vennootschap heeft het paard daarna doorverkocht aan de Amerikaanse vennootschap. Het exportdocument is dus een gevolg van de doorverkoop aan de Amerikaanse eindafnemer.

Oordeel Rechtbank
De Rechtbank stelt de Belastinginspecteur in het gelijk omdat de B.V. het verhaal van de fiscus niet kan ontkrachten. Dit omdat de koopovereenkomst niet op schrift is gesteld. De uitvoer houdt naar het oordeel van de rechtbank verband met de levering door de op de Maagdeneilanden gevestigde doorverkoper aan de Amerikaanse eindafnemer en niet met de levering door de paardenhouder.

Verder verwerpt de Rechtbank ook de stelling van de B.V. dat België de plaats van levering is. Hierbij is van belang dat de B.V. in Nederland is gevestigd. Het uitgangspunt is daarom dat de levering in Nederland plaatsvindt. De B.V. heeft niets aangedragen dat het tegendeel aannemelijk maakt. De Belastingdienst mag daarom naheffen: een bedrag ad € 111.764,-!

Conclusie
Het is van groot belang om de verkoop en levering van een paard deugdelijk vast te leggen in een overeenkomst om voorgaande (hoge) heffingen te voorkomen. Als een paard via meerdere (keten)transacties wordt verkocht binnen de EU en vervolgens door één van de kopers wordt doorverkocht en geëxporteerd, mag de eerste  verkoper in beginsel niet het 0% exporttarief toepassen. Uit het vonnis van de rechtbank halen we dat het van doorslaggevend belang is om over de juiste documenten en contracten te beschikken! Bent u de eerst verkoper? Dan dient u, bij een dergelijke ketentransactie, te beschikken over een door de koper getekend document ‘opdracht tot uitvoer’ om het 0% exporttarief te mogen hanteren. Daarnaast moeten er correcte facturen zijn opgesteld die zijn overhandigd door en aan de juiste partijen.

Vragen?
Vragen of juridische bijstand nodig inzake een (internationale) kwestie van hippisch recht? Hulp nodig bij het opstellen van een (internationale) koopovereenkomst? Neem dan rechtstreeks contact op met mr. Willeke Krieger, krieger@tlcadvocaten.nl of 06-15872469 of met het kantoor TLC Advocaten, info@tlcadvocaten.nl, 053 303 3000.