T +31 53 303 30 00

 

Regresrecht werkgever bij werknemer met letselschade

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Regresrecht werkgever bij werknemer met letselschade

Regresrecht werkgever bij werknemer met letselschade

Als iemand arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval of door een medische fout dan heeft dit een enorme impact, om te beginnen op de persoon zelf. Maar waar minder snel bij stil wordt gestaan zijn de gevolgen voor de werkgever van deze persoon. Door het wegvallen van een medewerker die slachtoffer is geworden van een ongeval ten gevolge waarvan letselschade is opgelopen, kunnen de bedrijfsprocessen e.d. van een onderneming verstoord worden. Waar kan een werkgever in dat geval aanspraak op maken?

Rechten werkgever
Op grond van artikel 7:629 lid 1 BW is de werkgever verplicht om het loon van een werknemer gedurende twee jaar voor 70% van het vastgestelde loon door te betalen bij ziekte. In de cao worden vaak aanvullende afspraken gemaakt en in de praktijk worden dan ook veel werknemers voor een periode van twee jaar voor 100% doorbetaald bij ziekte. Een medewerker die slachtoffer is geworden van een ongeval ten gevolge waarvan letselschade is opgelopen, kan veel negatieve gevolgen hebben voor de werkgever, zowel praktisch alsook financieel. De wet biedt middels artikel 7:107a BW bescherming voor de financiële nadelen van de werkgever. Op grond van dit artikel kunnen namelijk de kosten voor loondoorbetaling en re-integratie van de werknemer vergoed worden door (de verzekeraar van) de veroorzaker. Ook hebben rechters geoordeeld dat redelijke advocaatkosten die een werkgever heeft moeten maken voor het loonregres kunnen worden verhaald op (de verzekeraar van) de veroorzaker.

Het verhalen van deze kosten wordt ook wel het regresrecht van de werkgever genoemd. Om aanspraak te kunnen maken op dit regresrecht moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • De schade moet aantoonbaar toegebracht zijn door een derde;
  • De veroorzaker moet daadwerkelijk schuld hebben aan de oorzaak van het ongeval;
  • Indien de schade door een collega-werknemer is toegebracht geldt de extra voorwaarde dat het letsel met opzet of bewuste roekeloosheid moet zijn toegebracht.

De werkgever heeft vanaf de eerste dag van het uitvallen van de werknemer vijf jaar de tijd om gebruik te maken van het regresrecht en om haar kosten te verhalen. Doet zij dit niet, dan vervalt het recht om schadevergoeding middels het regresrecht te verhalen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke of letselschade kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht/letselschaderecht via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.