T +31 53 303 30 00

 

Rekenrente bij letselschade: hoe zit dat?

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Rekenrente bij letselschade: hoe zit dat?

Rekenrente bij letselschade: hoe zit dat?

Inleiding
Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (hierna: LOVCK) en het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (hierna: LOVCH) hebben aanbevelingen gedaan ten aanzien van rekenrente bij personenschade aan rechters en raadsheren die belast zijn met de behandeling van letselschade.

Wat is rekenrente?
Rekenrente is het verschil tussen rente en inflatie. Een slachtoffer krijgt rente over het geld dat op zijn bankrekening wordt uitgekeerd. Inflatie is de stijging van de gemiddelde prijzen in het land. Het verschil hiertussen wordt de rekenrente genoemd. Dit kan in letselschadezaken van belang zijn omdat niet alleen de geleden schade van het slachtoffer moet worden vergoed, maar ook toekomstige schade. Prijsstijgingen kunnen dus van belang zijn omdat de toekomstige schade van het slachtoffer ook gedekt moet worden.

Situatieschets
Als iemand door een letselschadeongeval blijvend letsel in haar knie oploopt en zij ten gevolge van dit letsel elke dag van haar leven met een op maat gemaakte brace ter waarde van € 2.000,- – die gemiddeld twee jaar mee gaat –moet rondlopen, dan is de schade die het slachtoffer lijdt dus meer dan één keer een bedrag van € 2.000,- voor een op maat gemaakte brace. Als het slachtoffer bijvoorbeeld nog 20 jaar leeft nadat zij letsel heeft opgelopen, dan heeft zij tien keer een brace van € 2.000,- nodig. Een totaalbedrag van € 20.000,-.

Als de rente in Nederland de aankomende twintig jaar zo laag blijft als nu, met een historisch lage rente van bijna 0% en de inflatie in het land 1% blijft, dan is het in één keer voor twintig jaar € 20.000,- uitkeren aan het slachtoffer niet voldoende. Dit omdat ze over twee jaar geen € 2.000,- betaalt voor haar brace maar (2% van 2000 = 40) € 2.040,-. Dit bedrag loopt om de twee jaar verder op, waardoor er scheefgroei ontstaat. Het LOVCK en het LOVCH proberen middels aanbevelingen, die mede zijn gedaan door de Expertgroep Personenschade, deze scheefgroei te voorkomen.

Aanbevelingen
Aanbevelingen zijn geen in beton gegoten vereisten waar een rechter zich verplicht aan moet houden. Dit betekent dat als de argumentatie goed is, er kan worden afgeweken van de aanbevelingen, dit is om maatwerk te waarborgen. De aanbevelingen worden periodiek – eenmaal per jaar – herzien en zo nodig aangepast. In bijzondere situaties, zoals een grote verandering in rente of inflatie, kan dit vaker dan eens per jaar geschieden.

Het LOVCK en het LOVCH proberen met de aanbevelingen in ieder geval te bereiken dat bij het vaststellen van de rekenrente is gewaarborgd dat het slachtoffer zijn of haar toekomstige schade vergoed krijgt. Zij proberen dit te realiseren door te werken met een systeem van drie periodes, te rekenen vanaf het moment van het letsel. De rekenperiodes zijn 0 tot 5 jaar na het ongeval, 5 tot 20 jaar na het ongeval en langer dan 20 jaar na het ongeval. Voor deze periodes zijn individuele rekenmodellen ontwikkeld om te zorgen dat het slachtoffer zijn daadwerkelijke schade vergoed zal krijgen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of bent u (dan wel vermoedt u) slachtoffer (te zijn) geworden van een medische fout ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Anne Hoekman ( hoekman@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.