T +31 53 303 30 00

 

Schade ontstaan tijdens een bedrijfsuitje: wie is aansprakelijk?

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Schade ontstaan tijdens een bedrijfsuitje: wie is aansprakelijk?

Schade ontstaan tijdens een bedrijfsuitje: wie is aansprakelijk?

Werkgevers organiseren regelmatig bedrijfsuitjes om de teamgeest te versterken en het personeel te belonen, maar wat als er tijdens zo’n uitje schade ontstaat? In deze blog bespreken we een interessant arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2007:BA7557) dat ingaat op de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die ontstaat tijdens een personeelsfeest.

Het arrest

Op een personeelsfeest van Cultuurtechniek en Workshop in partycentrum Groot Kievitsdal ging het mis. Een of meerdere werknemers besloten lampolie op de hete barbecue te gooien, wat resulteerde in een grote brand die aanzienlijke schade aan het restaurant veroorzaakte. De vraag was of de werkgever aansprakelijk kon worden gesteld op basis van artikel 6:170 lid 1 BW.

De rechtsregel

Om te bepalen of er sprake is van aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade veroorzaakt door een werknemer, moet er een functioneel verband bestaan tussen de fout van de werknemer en de dienstbetrekking. De Hoge Raad hanteert hierbij een ruime benadering en stelt dat activiteiten die niet direct tot de ‘core business’ van de werkgever behoren, toch verband kunnen houden met de werkgeversaansprakelijkheid. De teamgeest die versterkt wordt tijdens een bedrijfsuitje draagt immers op zijn beurt wel bij aan het werk.

Het oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad benadrukt dat alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen bij de beoordeling. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdstip en de plaats van de gebeurtenis, de aard van de gedraging, en de middelen die de werknemer ter beschikking stonden. Andere omstandigheden kunnen ook van belang zijn.

Conclusie

Dit arrest illustreert de complexiteit van aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitjes. Hoewel niet alle schade direct toe te schrijven is aan de werkgever, kan er toch sprake zijn van aansprakelijkheid wanneer er een functioneel verband bestaat tussen de fout van de werknemer en de dienstbetrekking. Zoals de Hoge Raad heeft bepaald kan een functioneel verband worden aangenomen, zelf wanneer je in eerste oogopslag verwacht dat dit verband er niet is. Dat de teamgeest versterkt wordt tijdens een uitje is zo voldoende om aan te nemen dat het functioneel verband wel degelijk bestaat en via deze weg is de werkgever gehouden om de geleden schade te vergoeden.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.