T +31 53 303 30 00

 

De verplichting tot scholing: wat werkgevers moeten weten

TLC International Law > Arbeidsrecht  > De verplichting tot scholing: wat werkgevers moeten weten

De verplichting tot scholing: wat werkgevers moeten weten

Het belang van scholing en ontwikkeling voor werknemers is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Niet alleen is het noodzakelijk om bij te blijven in een steeds veranderende arbeidsmarkt, maar ook draagt het bij aan de persoonlijke groei en motivatie van werknemers. Werkgevers zijn dan ook verplicht om hun werknemers de mogelijkheid te bieden om zich te scholen en te ontwikkelen. Maar wat houdt die verplichting precies in? En wat zijn de recente veranderingen in wet- en regelgeving omtrent scholing van werknemers? In dit artikel gaan we in op scholing van werknemers en de verplichtingen van werkgevers.

Scholing noodzakelijk voortzetting arbeidsovereenkomst

Een werkgever is volgens de wet verplicht om werknemers de scholing te bieden die nodig is voor de voortzetting van hun arbeidsovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer op redelijke gronden met ontslag wordt bedreigd. Wanneer de werknemer niet meer in staat is om zijn of haar huidige functie uit te voeren, heeft de werkgever de verplichting om passende scholing aan te bieden om herplaatsing in een andere functie mogelijk te maken. Deze verplichting geldt echter alleen wanneer het redelijk is om dit van de werkgever te verwachten.

Nieuwe wetgeving

Met ingang van 1 augustus 2022 zijn er veranderingen aangebracht in de wetgeving met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers. Als werkgever ben je voortaan verplicht om de kosten te vergoeden van opleidingen die wettelijk verplicht zijn. Voorheen moest je als werkgever werknemers verplichte scholing bieden, maar was je niet verplicht om de kosten te vergoeden. Deze kostenbeslissing lag volledig in handen van de werkgever.

Met de nieuwe wetgeving geldt echter dat je als werkgever verplicht bent om de kosten te vergoeden voor de scholing die wettelijk verplicht is gesteld voor werknemers. Eerdere afspraken waarin werd bepaald dat werknemers (deels) zelf de kosten van hun opleidingen betalen, zijn niet meer geldig. De nieuwe wet is van toepassing op verplichte scholing die is vastgelegd in wetgeving, de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) waarmee je te maken hebt of Europese regelgeving.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze nieuwe wet alleen geldt voor verplichte scholing. Als scholing niet verplicht is gesteld voor een werknemer, dan blijft de beslissing over de kosten van de scholing bij de werkgever liggen.

Studiekostenbeding

Volgens bovengenoemde nieuwe wetgeving is een studiekostenbeding voor opleidingen die verplicht zijn via een wet of cao niet geldig. Dit betekent dat een werkgever geen studiekosten kan terugvorderen of door de werknemer kan laten terugbetalen als de werknemer binnen een bepaalde periode ontslag neemt. De nieuwe regels gelden niet voor zogenoemde gereglementeerde beroepen. Dit zijn beroepen waarvoor een beroepsopleiding verplicht is om de beroepskwalificatie te verkrijgen, te behouden of te vernieuwen. Deze beroepen staan opgenomen in de beroepskwalificatierichtlijn. Als het beroep voorkomt op de lijst, dan is een studiekostenbeding nog steeds toegestaan. Indien het beroep niet op de lijst voorkomt, dan is een studiekostenbeding niet langer mogelijk.

Als scholing niet verplicht is, is het wel mogelijk om een studiekostenbeding te overeenkomen. Hierbij moeten wel de criteria worden gevolgd die in de rechtspraak zijn ontwikkeld.

De wet biedt geen duidelijke richtlijnen over hoe om te gaan met huisdieren bij een echtscheiding

Conclusie

Zoals we hebben gezien, zijn er verschillende regels en uitzonderingen als het gaat om scholing van werknemers en studiekostenbedingen. Het is als werkgever belangrijk om deze regels goed in acht te nemen en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.