T +31 53 303 30 00

 

Around the globe: een ongeval op de skipiste

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Around the globe: een ongeval op de skipiste

Around the globe: een ongeval op de skipiste

Een ongeval zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent aansprakelijkheid. Raakt u betrokken bij een ongeval op de skipiste in het buitenland, dan is in beginsel het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het verdrag Rome II artikel 4 lid 1. Echter als de betrokkenen allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben, dan kan het zo zijn dat de zaak alsnog in Nederland wordt behandeld, ook als het ongeval in het buitenland heeft plaatsgevonden. Dit is conform het verdrag Rome II artikel 4 lid 2.

Grondslag
Wilt u een andere skiër aansprakelijk stellen voor letselschade, dan kan dit op grond van de onrechtmatige daad, artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Een botsing tussen twee personen leidt niet direct tot een onrechtmatige daad, omdat skiën risico’s met zich meebrengt. Zelfs als een skiër zich niet houdt aan de gedragsregels die de Federiation Internationale de Ski (FIS) heeft opgesteld, is dit niet meteen een onrechtmatige gedraging, hoewel het wel wordt meegewogen. Belangrijker is een weging van de handelswijze van de veroorzaker van het skiongeluk en de omstandigheden. Zo oordeelde het Gerechtshof Leeuwarden in ECLI:NL:GHLEE:2012:BW9768.

Aansprakelijkheidsstelling
Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor de schade die u heeft geleden naar aanleiding van een ski-ongeval, dan kan dit pas nadat u de ander aansprakelijk heeft gesteld. Het gedrag van de ander moet, zoals hierboven reeds benoemd, dan wel als onrechtmatig aan te merken zijn. In Nederland worden ski-ongevallen beoordeeld volgens de maatstaf die geldt voor sport- en spelsituaties. De maatstaf luidt als volgt: gedrag is meer onrechtmatig naarmate de kans op een ongeval groter wordt. Bij de toetsing aan de maatstaf moet gekeken worden wat partijen gezien de situatie redelijkerwijs van elkaar konden en moesten verwachten. Deelnemers aan sportactiviteiten moeten in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragen van elkaar verwachten.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere letselschaderecht kwesties? Benader dan gerust ons team letselschaderecht via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.