T +31 53 303 30 00

 

Slachtoffer van een misdrijf: de schade verhalen is nog niet zo makkelijk, maar herijking van het stelsel volgt…

TLC International Law > Letselschade  > Slachtoffer van een misdrijf: de schade verhalen is nog niet zo makkelijk, maar herijking van het stelsel volgt…

Slachtoffer van een misdrijf: de schade verhalen is nog niet zo makkelijk, maar herijking van het stelsel volgt…

Slachtoffer geworden van een misdrijf? De schade die u als slachtoffer heeft opgelopen, kunt u verhalen op de dader tijdens het strafproces. Echter, in de praktijk wordt uw schadevordering vaak voor een groot gedeelte aan de kant geschoven en zult u worden verwezen naar de civiele rechter. De minister voor Rechtsbescherming, minister Weerwind, is van mening dat het stelsel hieromtrent aan ‘onderhoud’ toe is.

Het debat in de Tweede Kamer

In het debat van een maand geleden gaf kamerlid Songül Mutluer (PvdA) aan dat ‘’bijna twee derde van de vorderingen van slachtoffers in het strafproces niet-ontvankelijk wordt verklaard’’. De weg die een slachtoffer dan moet vervolgen om een schadebedrag te ontvangen, is vaak te belastend voor hen. Vaak worden slachtoffers verwezen naar de civiele rechter, maar, in tegenstelling tot het strafproces, de overheid schiet het schadebedrag bij een civiele procedure NIET voor als blijkt dat de dader deze niet kan betalen. Dat is een groot nadeel voor veel slachtoffers.

Kamerlid Songül Mutluer is van mening dat het belangrijk is om schadevergoedingen in het strafproces te kunnen regelen, mede gelet op erkenning, bescherming en het helpen van slachtoffers.

Minister van Rechtsbescherming

De minister voor Rechtsbescherming, minister Weerwind, heeft, in reactie op het debat in de Tweede Kamer, aangegeven dat het huidige stelsel omtrent schadeclaims niet voldoet. In het kader van het herstelproces van slachtoffers is het van belang dat slachtoffers de schade zo veel mogelijk moeten kunnen verhalen op de dader, aldus minister Weerwind. Om dit te kunnen bereiken, is minister Weerwind van mening om het huidige stelsel te herijken. Hierbij worden de mogelijkheden met betrekking tot het indienen van schadeclaims van slachtoffers van misdrijven opnieuw bekeken.

Een mogelijk idee

Enkele advocaten van slachtoffers en een commissie onder leiding van Piet Hein Donner zijn van mening dat slachtoffers terecht moeten kunnen bij een ‘gespecialiseerde schadevergoedingskamer’ van de rechtbank. De strafrechter in een strafproces verwijst de slachtoffers door naar deze kamer waar schaderechters de schadevergoedingen onderzoeken. Verwacht wordt dat slachtoffers bij dergelijke kamers een groter schadebedrag zullen krijgen dan in het strafproces zelf.

Of dit een mogelijkheid is, die dient ter herijking van het huidige stelsel, wordt momenteel onderzocht op uitvoerbaarheid en financiële impact, volgens minister Weerwind.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Benader dan gerust onze specialisteren via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.