T +31 53 303 30 00

 

Echtscheiding: valt spaargeld van het kind in de verdeling?

TLC International Law > Familierecht  > Echtscheiding: valt spaargeld van het kind in de verdeling?

Echtscheiding: valt spaargeld van het kind in de verdeling?

Inleiding

Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2020:3080) heeft zich onlangs weer over een interessante kwestie mogen buigen. Behoort een spaarrekening van een minderjarig kind tot de huwelijksgemeenschap van diens ouders met als gevolg: moet dat verdeeld worden?

Situatieschets

De ouders van het kind zijn in 2015 gescheiden. De moeder neemt in 2019 een flink bedrag op van de spaarrekening van het kind: ruim € 16.000,00.  Echter, ten tijde van de echtscheiding was het saldo op de spaarrekening € 0,00. Pas na de echtscheiding is de rekening aangevuld tot het bedrag ad € 16.000,00. De man stelt dat dit betekent dat het bedrag ad € 16.000,00 ten tijde van de echtscheiding daarom nog in de huwelijksgemeenschap zat (en behoorde) en moet worden aangemerkt als een overgeslagen goed dat moet worden verdeeld overeenkomstig artikel 3:185 BW (“doch nu bedroeg het saldo € 0,- en was er vermogen uit de huwelijksgoederengemeenschap, dat niet in de verdeling bij convenant is benoemd en vermogen dat niet is verdeeld, en dus op de peildatum wel degelijk tot de huwelijksgemeenschap behoorde”).

Overwegingen Hof

Het Hof sluit aan bij de overwegingen van de rechtbank en oordeelt dat de rechtbank terecht en op goede gronden heeft overwogen dat het saldo van de spaarrekening behoort tot het vermogen van het kind. Ook als dit is opgenomen door de vrouw (artt. 1:253l in verbinding met art. 1:253j BW). Dit is ook in overeenstemming met de kennelijke bedoeling van partijen: het opbouwen van een spaartegoed voor het kind. Dit betekent dat het saldo geen deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap en de man geen verdeling daarvan kan vorderen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Over omgangsregelingen of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.