T +31 53 303 30 00

 

Covid-19, het tweede steunpakket voor bedrijven

TLC International Law > Covid-19  > Covid-19, het tweede steunpakket voor bedrijven

Covid-19, het tweede steunpakket voor bedrijven

Covid-19, het tweede steunpakket voor bedrijven

Auteur: Anne Hoekman 

Inleiding

Vanaf volgende maand zal er een tweede steunpakket voor bedrijven komen. Met de invoering van dit steunpakket vervalt het verbod op het ontslaan van werknemers voor de ondernemingen die gebruik maken van het steunpakket, aldus minister Koolmees.

Met het eerste steunpakket zijn tot op heden 10.000 bedrijven en 340.0000 ZZP’ers geholpen. In totaal ontvangen momenteel 2,1 miljoen mensen in Nederland steun van de overheid. Nu het Covid-19 virus en de daarmee gepaarde maatregelen langer duren dan gedacht, moet worden nagedacht over wat economisch verstandig beleid is.

Eerste steunpakket

Het eerste steunpakket van het kabinet was volledig gericht op het behoud van werkgelegenheid. De hoop was dat bedrijven met overheidssteun alle medewerkers konden behouden. Gelet op de duur van de onderhavige crisis, lijkt voornoemde doelstelling onhoudbaar geworden.

Tweede steunpakket

Waar in het eerste steunpakket nog een boete werd gegeven voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, ligt dit voor het tweede steunpakket dan ook niet voor de hand. Bedrijven zullen, gelet op de huidige situatie, nu eenmaal moeten herstructureren en hier kan ontslag ook bij horen. Koolmees stelt hiertoe: ‘We kunnen niet iedereen redden, maar we gaan wel zo veel mogelijk bedrijven ondersteunen en investeren in human capital.’ In dat kader geeft minister Koolmees aan te denken aan ondersteuning op het gebied van scholing om op die manier mensen te kunnen ondersteunen bij het vinden van een andere baan.

In het tweede steunpakket zullen eveneens aanvullende voorwaarden aan staatssteun worden gesteld, waaronder een verbod op dividenduitkeringen alsmede een verbod op het inkopen van eigen aandelen.

Zowel de PvdA als de SP hebben reeds laten weten dat zij tegen het tweede steunpakket zullen stemmen indien de ontslagboete, zoals deze in het eerste steunpakket nog wel was vastgelegd, zal komen te vervallen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Neemt u dan contact op met mr. Anne Hoekman. Zij is te bereiken via hoekman@tlcadvocaten.nl