T +31 53 303 30 00

 

Strafrecht

Heeft u te maken met strafrecht en juridische bijstand nodig?

Strafrecht

Heeft u een dagvaarding van het Openbaar Ministerie ontvangen om voor de rechtbank te verschijnen? Of heeft u direct een strafbeschikking ontvangen van de officier? Bent u opgeroepen voor een verhoor op het politiebureau? Of is uw rijbewijs ingenomen? Dan heeft u te maken met het strafrecht. Mr. Jan Vlug kan u bijstaan in het contact met justitie en/of de politie. Samen bespreken we de zaak en de strategie en proberen wij uiteraard strafvervolging te voorkomen of de gevolgen hiervan tot een minimum te beperken.

 

Wij verlenen uiteraard niet alleen bijstand in de rechtszaal, maar in alle fasen van de (straf)procedure. Bijvoorbeeld tijdens het politieverhoor en tot na de zitting. Ook helpen wij met allerlei procedures die samenhangen met het strafproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de teruggave van in beslag genomen goederen, FIOD invallen, TBS en ontnemingsprocedures.

Verdachte in een strafzaak

Wanneer bent u een verdacht in een strafzaak? Onder meer als u door de overheid daadwerkelijk wordt vervolgd voor een strafbaar feit. Er loopt een strafrechtelijk financieel onderzoek tegen u of als u voor een strafbaar feit bent veroordeeld. Tegelijk probeert de officier van justitie bepaalde goederen of geld dat u door een strafbaar feit heeft verkregen, aan u te ontnemen. Heeft u twijfels of u als een verdachte aangemerkt wordt of zou kunnen worden, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Strafprocedure

U wordt door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd voor een strafbaar feit. De rechter zal beoordelen of u dit strafbare feit gepleegd heeft en bepalen of u een straf opgelegd moet krijgen. In al deze gevallen zal er een strafprocedure opgestart worden die bestaat uit verschillende stappen. Wilt u weten welke stappen er gevolgd worden? Zoekt u advies en bijstand gedurende deze procedure, dan kunt u contact opnemen met onze strafrechtspecialisten.

Aanhouding door politie

U bent aangehouden door de politie voor verhoor. Dit mag wanneer u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. U wordt meegenomen naar het politiebureau waar u zult worden verhoord. Het kan ook voorkomen dat u niet wordt aangehouden, maar wel een “uitnodiging voor verhoor” heeft ontvangen. In alle gevallen heeft u recht op advies en bijstand van een advocaat. Zelfs al voorafgaand aan een verhoor. Wij adviseren u geen afstand te nemen van dit consultatierecht. Laat u bijstaan door Mr. Jan Vlug om de schade voor u te beperken.

Economisch strafrecht

Bedrijven en hun functionarissen hebben onverminderd te maken met toenemende regeldruk. Onderzoeken door handhavingsautoriteiten zoals bijvoorbeeld de AFM en DNB en bijzondere opsporingsinstanties zoals de FIOD, komen steeds vaker voor. Gespecialiseerde bijstand is in deze gevallen noodzakelijk. TLC Advocaten kan u adviseren over uw positie, uw rechten en de gevolgen die zowel uw optreden als dat van de toezichthoudende en opsporende autoriteiten kunnen hebben.

 

Wij staan u bij in:

  • Fraudezaken en witwassen zoals corruptie, verduistering, oplichting en valsheid in geschrift.
  • Fiscaal strafrecht, zoals belastingfraude.
  • Ontnemingszaken: los van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak kan het Openbaar Ministerie ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel vorderen.
  • Economisch strafrecht: zoals overtredingen van de Wet Dieren, Luchtvaartwet, Telecommunicatiewet, de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming en de Wet op de Kansspelen.
  • Financieel strafrecht: hierbij kunt u denken aan handelen met voorkennis, koersbeïnvloeding en marktmanipulatie.

Heeft u te maken met strafrecht en juridische bijstand nodig?

TLC Advocaten helpt u graag!