T +31 53 303 30 00

 

TLC Advocaten

Neem contact op voor advies

TLC Advocaten

 

For life and business without limits  

 

Wij streven ernaar om duurzaam juridisch werk te leveren voor problemen op zowel het zakelijke als privéterrein. Ons internationale kantoor heeft veel ervaring en brede expertise in huis.

TLC Advocaten biedt een stevige basis voor helder en efficiënt advies en juridische ondersteuning. Het doel is dat u zo snel weer verder kunt met ondernemen en leven, zonder beperkingen!  

 

Neem contact op met ons. Deel uw juridische probleem en wij geven een snelle en gefundeerde reactie met uw juridische kansen om uw probleem op te lossen.  

 

Mens en Recht 

 

Wetgeving en rechtspraak zijn noodzakelijk. Het geeft ons kaders waarbinnen wij kunnen en mogen handelen. Het geeft rust en duidelijkheid; we weten waar we aan toe zijn. Veelvuldig wordt de wet niet nageleefd, al dan niet bewust. Dit levert discussie, stress, onbegrip en/of boosheid op. Het gevoel dat onrecht is aangedaan, beïnvloedt de primaire behoefte van veiligheid. Iemand is over jouw grens gegaan en/of heeft iets gedaan waardoor jij schade lijdt. En nu?  

Een gesprek is misschien geen optie meer door hoogoplopende emoties. De standpunten liggen te ver uiteen; een impasse. Hoe ga je hier mee om? Wat kun je doen? Wie kan je helpen?  

De advocaat! Wij realiseren ons dat onze klanten in een lastig pakket zitten en hier deskundige hulp nodig hebben op juridisch gebied, zonder voorbij te gaan aan het emotionele aspect. Onze advocaten zijn deskundig in hun werk en daarnaast ook altijd mens.  

 

Inzicht geeft uitzicht  

 

Wij stellen ons ten doel de grootte en zwaarte van het probleem terug te brengen naar een overzichtelijk en beheersbare situatie waardoor u weer rustig kunt slapen. Er wordt inzicht gegeven in wat de klant zelf nog voor opties heeft en wat wij met juridische hulp kunnen betekenen en wat niet. Kortom: door het geven van inzicht ontstaat uitzicht.  

Vaak lopen mensen geruime tijd rond met hun probleem voordat er hulp wordt gezocht. Eerst zit de hulp in een gesprek met een collega, een buur, vrienden. Veelal vergroten deze mensen het probleem omdat zij mee gaan in de verongelijktheid. Het kan soms lastig zijn om nuchter naar het probleem te kijken,  zeker als het om uw leven of onderneming gaat.  

Wij zien het als onze taak om het probleem terug te brengen naar de juiste proporties en het de aandacht geven die het verdient/nodig heeft, zodat het leven weer geleefd kan worden en een onderneming weer verder kan functioneren 

 

Eerlijk en open 

 

TLC Advocaten begrijpt de situatie waar de klant zich in bevindt, maar de klant komt bij ons voor onze expertise en als sparring partner.   

Wij zijn open en eerlijk in onze communicatie. We luisteren, we zetten onze expertise in. Wij geven onze juridische mening over het geschil/de discussie. Onze klant weet waar hij/zij aan toe is. Dit geldt voor de omvang van het probleem maar ook voor onze werkwijze. 

 

Recht door zee! 

 

Onze onderscheidende kracht is dat wij geloven in een heldere, directe en open communicatie. Wij zijn direct bereikbaar voor onze klanten en zijn mede hierdoor benaderbaar. We werken vanuit het idee dat wij met elkaar het probleem oplossen. Samenwerking met de klant en ons team. 

Het team is de grootste onderscheidende kracht. Onze gezamenlijke expertise is groot. Door ons internationale team met vestigingen in verschillende landen kunnen wij samen de omvang van het probleem in kaart brengen en een strategie en oplossing bieden. Dit is misschien niet altijd de oplossing die de klant verwacht op korte termijn, maar wel de oplossing die juridisch mogelijk is en op de lange termijn de beste oplossing is. Wij zeggen niet wat de klant hoopt of verwacht, maar wat wij oprecht vinden dat juridisch de beste optie is voor onze klant. Recht door zee!  

 

De kernwaarden van TLC Advocaten 

  • Samenwerking met ons team zal u helpen het probleem kleiner en beter beheersbaar te maken. Met aandacht brengen we uw probleem terug naar de juiste proporties. Helderheid zal helpen in het zorgen voor een oplossing. We luisteren goed en focussen dan op wat wij voor u kunnen doen, op basis van onze expertise en het team;
  • We zijn sterk, helder en duidelijk in onze communicatie;
  • Eerlijk en efficiënt in ons advies, onze werkwijze en tarieven.

 

Derdengelden

Ons kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Wij zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Worden wij toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen wij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat wij ons alsnog aansluiten bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangen wij derdengelden op de kantoorrekening.


 

Wilt u direct contact met ons opnemen?