T +31 53 303 30 00

 

De berekening van de transitievergoeding

TLC International Law > Arbeidsrecht  > De berekening van de transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding indien de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst beëindigen. Het kan soms wat onduidelijk zijn welke looncomponenten dienen te worden meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een geldbedrag waar werknemers recht op hebben wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en de hoogte van het salaris.

Loonbegrip

Volgens het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (hierna: Besluit)  dient het maandloon vermeerderd te worden met looncomponenten waar de werknemer aanspraak op zou hebben als de arbeidsovereenkomst was voortgezet. Dat houdt in het maandloon vermeerderd met de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering + vaste looncomponenten + variabele looncomponenten. Onder loon wordt verstaan het overeengekomen bruto uurloon (inclusief eventuele cao-verhogingen) vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand.

Vaste looncomponenten

Onder vaste looncomponenten vallen overwerkvergoedingen en ploegentoeslag. Het gaat om de overeengekomen vaste looncomponenten die verschuldigd waren in de twaalf maanden voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Het is van belang dat deze vaste vergoedingen (schriftelijk) zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, worden deze vergoedingen niet meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Bij de berekening van de transitievergoeding geldt dat het bruto maandloon wordt vermeerderd met 1/12e van de opgetelde vaste looncomponenten die in de twaalf maanden voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst verschuldigd waren.

Variabele looncomponenten

Onder variabele looncomponenten vallen de looncomponenten waarvan de hoogte wordt bepaald door het functioneren van de werknemer, resultaten van de onderneming of een combinatie van die twee. Als variabele looncomponenten zijn aangewezen: bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen. Het gaat dan om de overeengekomen variabele looncomponenten uit de laatste drie jaren voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst is beëindigt. De looncomponenten worden samengeteld en vervolgend gedeeld door 36. Dus als de transitievergoeding moet worden betaald in 2023, moet 1/36e deel van de vergoedingen over 2020, 2021 en 2022 te worden meegenomen.

Regeling looncomponenten en arbeidsduur

In de Regeling looncomponenten en arbeidsduur (hierna: Regeling) is geregeld welke looncomponenten mee worden genomen bij de berekening van de transitievergoeding. Ondanks dat deze looncomponenten limitatief in de Regeling zijn aangewezen, kan er onder omstandigheden ruimte zijn om een bepaalde vergoeding of uitkering mee te nemen. Niet alleen de naam van de looncomponent is bepalend, maar ook of de looncomponent zich materieel kenmerkt als een van de aangewezen looncomponenten.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidskwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.