T +31 53 303 30 00

 

FAQ over de transitievergoeding

TLC International Law > Arbeidsrecht  > FAQ over de transitievergoeding

FAQ over de transitievergoeding

U moet uw werknemer in principe een transitievergoeding betalen als u zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt of u uw medewerker ontslaat. Bij de betaling van de transitievergoeding komt echter wel het een en ander kijken. In deze blog behandelen we veel voorkomende vragen van werkgevers.

Wanneer moet een werkgever transitievergoeding betalen?

U moet uw werknemer in principe een transitievergoeding betalen als u hem ontslaat, zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt, hem ontslaat tijdens zijn proeftijd of nadat hij twee jaar arbeidsongeschikt is geweest en zijn arbeidsovereenkomst daarom beëindigt. Als u als werkgever deze vergoeding niet betaalt, dan kan de werknemer deze vergoeding met wettelijke rente opeisen door binnen drie maand na de beëindiging van het contract een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Na deze periode kan de werknemer de transitievergoeding in principe niet meer claimen.

Is er een maximumbedrag voor de transitievergoeding?

Er is een maximumbedrag voor de transitievergoeding. In 2022 bedraagt de maximale vergoeding € 86.000,-.  Is het jaarsalaris van een werknemer echter hoger dan € 86.000,- dan ontvangt de medewerker maximaal één bruto jaarsalaris. Hoe hoog de transitievergoeding is, hangt af van de aantal jaren dat de medewerker bij uw organisatie heeft gewerkt en wat zijn loon was.

Kan een transitievergoeding in termijnen worden betaald?

Als de betaling van de transitievergoeding tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering leidt, dan biedt de wet u de mogelijkheid om de vergoeding in zes maandtermijnen te voldoen. Als de gevolgen dusdanig zijn, dan kan deze termijn van zes maanden nog verder worden opgerekt. Zo zijn er casussen bekend waarin een werkgever over een termijn van zestien maanden de transitievergoeding heeft voldaan. De termijn begint te lopen op de dag nadat de wettelijke rente is verschuldigd.

Hoe veel transitievergoeding is er verschuldigd aan een herintredende medewerker?

Als uw medewerker zelf met ontslag gaat, dan bent u als werkgever deze medewerker geen transitievergoeding verschuldigd, maar wat als deze medewerker binnen een afzienbare tijd opnieuw bij uw organisatie in dienst treedt? Als deze situatie zich bij u voordoet en u besluit om de arbeidsovereenkomst van deze medewerker niet te verlengen, dan kan deze medewerker recht hebben op een transitievergoeding over de duur van zijn nieuwe én vorige dienstverband. Alleen als de onderbreking van de contractperiode langer is geweest dan zes maanden dan hoeft u over het voorgaande dienstverband géén transitievergoeding te betalen.

Kan de werkgever gecompenseerd worden voor een transitievergoeding?

U kunt bij het UWV een aanvraag indienen voor een compensatie van de transitievergoeding die u heeft betaald aan een werknemer die langdurig ziek is geweest. De compensatie die u kunt krijgen is gemaximeerd tot het bedrag van de transitievergoeding die u wettelijk aan deze medewerker verschuldigd bent.

Ook hebben werkgevers met minder dan 25 werknemers die hun onderneming beëindigen omdat zij met pensioen gaan onder voorwaarden recht op compensatie van de uitbetaalde transitievergoeding(en).

Mogen er trainingskosten van de transitievergoeding worden afgehaald?

De hoogte van de transitievergoeding mag onder voorwaarden in mindering worden gebracht met de zogenoemde inzetbaarheidskosten. De voorwaarden hiervoor staan in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.