T +31 53 303 30 00

 

Aantasting van grondrechten en privacy van burgers door het UBO-register

TLC International Law > Ondernemingsrecht  > Aantasting van grondrechten en privacy van burgers door het UBO-register

Aantasting van grondrechten en privacy van burgers door het UBO-register

Op 22 november 2022 deed het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een interessante uitspraak ten aanzien van de Antiwitwasrichtlijn. Het Hof oordeelde dat het UBO-register de grondrechten en privacy van burgers aantast. Het UBO-register maakt gegevens openbaar toegankelijk aan een ieder, iets wat volgens het Europese Hof buitenproportioneel geacht moet worden.

Het UBO-register

Het UBO-register maakt deel uit van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) en betreft een Europese database waarin staat opgenomen wie de ‘uiteindelijk begunstigden’ van de onderneming zijn. In Nederland heeft nog niet iedere onderneming haar UBO’s geregistreerd, ondanks dat dit al voor maart 2022 had gemoeten. Voor 2,50 euro per aanvraag kon iedereen informatie opvragen bij de Kamer van Koophandel, die het UBO-register beheert.

Prejudiciële vragen  

Een rechter uit Luxemburg had prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van een aantal bepalingen van de Wwft. De rechter was namelijk van mening dat het openbaar maken van gegevens een onevenredig risico met zich mee kan brengen dat de grondrechten van de uiteindelijk begunstigden aantast. Het Europese Hof van Justitie stelde de Luxemburgse rechter in het gelijk. De gegevens in het UBO-register zijn voor iedereen openbaar. De buitenproportionaliteit is gelegen in het feit dat de gegevens en de openbaarheid hiervan niet zijn beperkt tot wat strikt noodzakelijk is. Volgens het Hof is dit onevenredig met het nagestreefde doel.

Het Europese Hof van Justitie licht ook toe dat ’toegang van het grote publiek tot informatie over de uiteindelijke begunstigden een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens’.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Benader dan gerust één van onze specialisten. Wij zijn te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.