T +31 53 303 30 00

 

Vaccinatieplicht voor werknemers: is dat toegestaan?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Vaccinatieplicht voor werknemers: is dat toegestaan?

Vaccinatieplicht voor werknemers: is dat toegestaan?

Introductie

Inmiddels is het vaccineren tegen het coronavirus in volle gang. Er heerst verdeeldheid of er wel of niet gevaccineerd moet worden. Mogen werknemers verplicht worden om zich te laten vaccineren?

Keuzevrijheid

Het antwoord op die vraag is nee. In Nederland bestaat geen vaccinatieplicht. Op grond van de Grondwet heeft elke Nederlander het recht om zelf te bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt en daarbij hoort ook of hij of zij zichzelf wenst te laten vaccineren. Uiteraard kun je als werkgever het gesprek aangaan met werknemers en vragen of zij zich willen laten vaccineren, maar verlangen of aandringen is niet mogelijk. Tevens is het de werkgever niet toegestaan aan hun werknemers te vragen of zij zich hebben laten vaccineren. De werknemer is dan ook niet verplicht hierop te antwoorden. Indien de werknemer toch besluit deze informatie te delen, dan mag deze informatie niet door de werkgever worden opgeslagen c.q. geregistreerd, zelfs niet met voorafgaande toestemming van de werknemer.

Instructierecht

Werkgevers hebben een instructierecht. Dit houdt met zoveel woorden in dat zij bepaalde voorschriften mogen opleggen over hoe de werknemer zich dient te gedragen. Artikel 7:660 BW geeft aan: “De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever, door of namens de werkgever binnen de grenzen van de algemeen verbindende voorschriften, of overeenkomst aan hem, al dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven.”

In deze voorschriften kan de werkgever wel opnemen dat werknemers die gevaccineerd zijn alleen op een bepaalde afdeling mogen werken. Deze werknemers moeten deze informatie, dat zij gevaccineerd zijn, dan wel uit vrije wil gedeeld hebben. Een dergelijk voorschrift moet wel een duidelijk (bedrijfs)belang hebben en moet proportioneel zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gevaccineerde werknemers op die werkzaam zijn met kwetsbare mensen.

Gevolgen

Indien de werknemer niet wenst te delen of hij/zij gevaccineerd is, dan kan het mogelijk zijn dat deze werknemer overgeplaatst moet worden in het (bedrijfs)belang. Is overplaatsing niet mogelijk of weigert de werknemer mee te werken? Dan kan dit mogelijk arbeidsrechtelijke gevolgen hebben, zoals een officiële waarschuwing of stopzetten van het loon.

Conclusie

Op basis van het instructierecht uit artikel 7:600 BW mogen werkgevers binnen de redelijke grenzen bepalen hoe werknemers zich moeten gedragen. Zij kunnen bijvoorbeeld verlangen dat de werknemers een mondkapje dragen of andere corona-gerelateerde regels opvolgen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Over ontslag of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tladvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.