T +31 53 303 30 00

 

Vakantiegeld in Corona-tijden uitstellen, is dat toegestaan?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Vakantiegeld in Corona-tijden uitstellen, is dat toegestaan?

Vakantiegeld in Corona-tijden uitstellen, is dat toegestaan?

Introductie

De afgelopen week hebben de meeste werknemers weer vakantiegeld ontvangen of ontvangen dat aan het eind van deze maand. Vanuit het perspectief van de werkgever is het echter denkbaar dat zij deze uitbetaling willen uitstellen vanwege teruggelopen omzet door de coronacrisis. Mag dat?

Later uitbetalen

Vakantiegeld wordt in de meeste gevallen in mei of juni uitbetaald. Later mag ook, maar alleen als de werknemer daar toestemming voor heeft gegeven. Werkgevers mogen dus niet eenzijdig besluiten om het vakantiegeld op een later tijdstip uit te betalen. Ook het verrekenen van vakantiegeld, bijvoorbeeld met min uren van een werknemer, mag niet zonder voorafgaande toestemming.

Verplicht opnemen vakantiedagen

In overleg is veel mogelijk. Een werkgever kan een werknemer verzoeken om vakantiedagen op te nemen, maar indien de werknemer hier niet mee instemt, dan kan de werkgever hem dat niet verplichten. Alleen bij gewichtige redenen mag een vakantieaanvraag worden geweigerd door de werkgever.

Wettelijke vervaltermijn vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd. Dit betekent dat de vakantiedagen over 2021 vervallen op 1 juli 2022. Werkgevers dienen hun werknemers er, bij voorkeur schriftelijk, op te wijzen dat er nog een saldo vakantiedagen resteert en dienen de gelegenheid te bieden om deze dagen alsnog op te nemen.

Inleveren van vakantiedagen

Een werkgever kan niet eenzijdig bepalen dat werknemers hun saldo vakantiedagen (of uren) dienen in te leveren vanwege de coronacrisis. Er dient een voldoende zwaarwichtig bedrijfsbelang te zijn voor een dergelijk besluit. Stel echter dat een werknemer vakantie heeft aangevraagd, maar besluit toch niet weg te gaan, dan kunnen deze dagen wel afgeschreven worden, nu dit in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Overleg!

Onderling is veel af te spreken. Werkgevers kunnen echter niet eenvoudig eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen, zelfs niet in tijden van Corona. Overweegt u maatregelen te treffen die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers? Overleg dan tijdig en zorg dat u afspraken schriftelijk bevestigt.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog of over andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl), Pierrette Kuipers (kuipers@tladvocaten.nl) of Justy Nijland (nijland@tladvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.