T +31 53 303 30 00

 

Goed nieuws voor de benadeelde ondernemer! Verlies aan arbeidsvermogen géén belastbare winst

TLC International Law > Letselschade  > Goed nieuws voor de benadeelde ondernemer! Verlies aan arbeidsvermogen géén belastbare winst

Goed nieuws voor de benadeelde ondernemer! Verlies aan arbeidsvermogen géén belastbare winst

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2022:5081) deed vorige maand een interessante uitspraak ten aanzien van de belastbaarheid van schadevergoeding in verband met een bedrijfsongeval. De schadevergoeding die wordt uitgekeerd ten gevolge van een arbeidsongeval bestaat doorgaans uit meerdere componenten. Zo valt te denken aan een vergoeding voor psychisch leed (ook wel immateriële schadevergoeding of smartengeld) of een vergoeding voor extra kosten ten gevolge van het ongeval. Ook het verlies aan arbeidsvermogen komt voor vergoeding in aanmerking. Maar hoe zit het met de belastbaarheid van deze schadevergoedingen?

Smartengeld en extra kosten als gevolg van het ongeval

Extra kosten die worden gemaakt in verband met het ongeval kunnen niet als inkomsten worden beschouwd. Deze kosten worden aangemerkt als een compensatie van kosten die reeds zijn gemaakt. Dit brengt met zich mee dat de extra kosten, oftewel de daadwerkelijk gemaakte kosten, onbelast zijn. Ook een vergoeding van immateriële schade wordt niet beschouwd als inkomen en is daarmee dus onbelast. Zou er bijvoorbeeld een vergoeding van € 50.000,- uit hoofde van deze schadeposten worden toegekend, dan hoeft er niks afgedragen te worden aan de Belastingdienst en is het volledige bedrag voor de benadeelde.

Verlies aan arbeidsvermogen

Maar hoe zit het nou met het verlies aan arbeidsvermogen? Enerzijds kan de vergoeding worden aangemerkt als winst, wat maakt dat deze belast zou zijn. Anderzijds is een vergoeding voor verlies aan inkomsten altijd een nettobedrag, waardoor deze juist onbelast zou moeten blijven. Geruime tijd heeft er onduidelijkheid geheerst met betrekking tot de vraag of een vergoeding voor het verlies aan arbeidsvermogen belastbaar is of niet. Eerder deze maand heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant hier duidelijkheid in weten te scheppen. De rechtbank oordeelde namelijk dat het verlies aan arbeidsvermogen in kwestie niet als winst aan te merken was. Voor de benadeelde ondernemer was dit goed nieuws! Want hiermee was slechts € 41.866,- van zijn totale vergoeding van € 480.001,- als belastbaar aan te merken.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.