T +31 53 303 30 00

 

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (3/3)

TLC International Law > Hippisch recht  > De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (3/3)

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (3/3)

Introductie

We zijn aangekomen bij het laatste deel van het drieluik “De verkoop van een paard; waar moet je op letten?” Bij het eerste deel ging het over de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. In het tweede deel is de verplichting van de factuur onder de aandacht gebracht en tot slot richt ik mij op de koopovereenkomst.

Er is veel paardenhandel, maar er worden veel minder koopovereenkomsten opgesteld. In de praktijk moet ik vaak constateren dat veel paarden worden verkocht zonder dat er een schriftelijke en getekende koopovereenkomst is. In de praktijk levert dit vaak veel problemen op. Problemen die wellicht hadden kunnen worden voorkomen. Reden om dit onderwerp toch nog eens onder de aandacht te brengen.

Beperk het risico door een koopovereenkomst op te stellen

Bij de verkoop van een paard is het wenselijk om een aantal zaken vast te leggen in een verkoopovereenkomst. In de overeenkomst kunnen, naast de gegevens van de koper en het aankoopbedrag, ook voorwaarden en eigenschappen van het paard worden vastgelegd. Op deze manier wordt het risico beperkt en beschik je over goede documentatie over de voorwaarden van de verkoop.

Verkoop van paard naar het buitenland

Bij de verkoop van een paard naar het buitenland is het van belang dat ook wordt vermeld in de koopovereenkomst de specifieke voorwaarden voor het toepassen van de verleggingsregeling, intracommunautaire leveringen of het toepassen van het 0%-tarief bij uitvoer buiten de EU. Als verkoper moet je aan kunnen tonen dat het paard daadwerkelijk vervoerd is naar het buitenland. De vervoerdocumenten worden normaal gesproken verstrekt door de transporteur. Het is aan te raden om een kopie van deze stukken te bewaren voor de eigen administratie.

Mocht het zo zijn dat de koper het paard komt ophalen, dan is er van een afhaaltransactie. In dat geval is er geen sprake van een vervoerdocumenten, maar dan ontstaat de verplichting om aan te tonen dat het paard land van herkomst heeft verlaten. Dit is mogelijk door een vervoersverklaring bij de verkoopovereenkomst op te nemen. Neem in de vervoersverklaring in ieder geval op de naam van de koper, het kenteken van het voertuig waarmee het paard wordt vervoerd, het factuurnummer en de plaats van bestemming. Het kan ook nog verstandig zijn dat de koper de toezegging doet dat hij bereid is de Nederlandse Belastingdienst nadere informatie te geven over de bestemming van het paard.

Meer informatie?

Voor vragen of juridische bijstand neem dan rechtstreeks contact op met mr. Willeke Krieger, krieger@tlcadvocaten.nl of 06-15872469 of met het kantoor TLC Advocaten, info@tlcadvocaten.nl, 053 303 3000.