T +31 53 303 30 00

 

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (1/3)

TLC International Law > Hippisch recht  > De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (1/3)

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (1/3)

verkoop van een paard

Introductie

Het heeft een tijd stil gelegen, maar voorzichtig trekt de handelsmarkt weer aan, ook in de paardenwereld. Een goed moment om stil te staan bij de vraag waar de professionele paardenverkoper rekening mee moet houden bij de verkoop van een paard.

In dit eerste deel van het drieluik richt ik mij op een onpopulair onderwerp; de wet tegen witwassen en financiering terrorisme oftewel de Wwft.

Aangepaste Wet tegen witwassen en financiering terrorisme (Wwft)

In 2018 is de aangepaste Wet tegen witwassen en financiering terrorisme in werking getreden. Een onderdeel van de wet zijn de verplichtingen bij verkooptransacties en hierbij in het bijzonder contante transacties van minimaal € 10.000,-. Indien een ondernemer te maken krijgt met een dergelijke contante betaling dan ben je verplicht een cliëntonderzoek uit te voeren. Dit dient te geschieden vóórdat de transactie plaatsvindt. Een cliëntonderzoek houdt in dat de identiteit van de cliënt wordt geverifieerd en dat de documentatie hiervan wordt verzameld. Maar daarmee is het nog niet klaar.

Meldingsplicht bij contante transacties van € 10.000 of meer

Het is ook mogelijk dat bij een contante transactie van €10.000 of meer de verplichting bestaat om hiervan een melding te maken bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Deze meldingsplicht geldt voor een handelaar of verkoper van goederen, maar is al snel van toepassing. In het geval van een trainingsstal met een goed lopende handel in paarden waarbij met enige regelmaat een paard wordt verkocht, is er al snel  sprake van handel op beroeps- of bedrijfsmatig niveau en is er sprake van een meldingsplicht. Mocht je verzuimen te voldoen aan de meldingsplicht, dan maak je je schuldig aan een economisch delict. Bestaat er twijfel of je meldingsplichtig bent, dan bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met het Bureau Financieel Toezicht.

De meldingsplicht geldt niet alleen meer voor de verkopende partij, maar ook voor de koper. Als het vermoeden bestaat dat de verkoper geld witwast of terrorisme financiert, dan bestaat ook de plicht om dit te melden.

Meer informatie?

Voor vragen of juridische bijstand neem dan rechtstreeks contact op met mr. Willeke Krieger, krieger@tlcadvocaten.nl of 06-15872469 of met het kantoor TLC Advocaten, info@tlcadvocaten.nl, 053 303 3000.