T +31 53 303 30 00

 

Het verloten van een paard

TLC International Law > Hippisch recht  > Het verloten van een paard

Het verloten van een paard

Het verloten van een dier, of in dit voorbeeld een paard, klinkt natuurlijk al erg bijzonder. Naast het gegeven dat dit een bijzondere prijs is, rijst de vraag of dit überhaupt wel is toegestaan. Om antwoord te geven op deze vraag kijken we naar de Wet dieren.

De Wet dieren
De Wet dieren bevat op verschillende aspecten wetgeving over dieren. In de Wet dieren is bijvoorbeeld te vinden hoe je als mens wel en juist niet met dieren mag en moet omgaan. De Wet dieren ziet voornamelijk op mensen die dieren houden. Het doel van deze wet is om de intrinsieke waarde van het dier te waarborgen. Deze wet erkent dus dat het dier een eigen waarde heeft en een wezen met gevoel is.

Een dier als prijs, beloning of cadeau
De Wet dieren geeft ook antwoord op de vraag in de inleiding. We schetsten namelijk de situatie waarin een dier werd verloot als prijs. Is dit juridisch gezien mogelijk? Volgens de Wet dieren is het verboden een dier als prijs, beloning of gift weg te geven of uit te reiken naar aanleiding van wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen. De regel is dus duidelijk; je mag een dier niet verloten. Deze regel is zo vastgelegd aangezien men goed moet nadenken of je wel de noodzakelijke verzorging kan bieden aan een dier. Wanneer je een dier wint, wordt veronderstelt dat je hier niet zorgvuldig over na hebt gedacht en het geen wel overwogen beslissing is geweest.

Dierenmishandeling als verbod
De Wet dieren kent een algemeen verbod op dierenmishandeling. Dit verbod geldt ten aanzien van alle dieren, ongeacht of het dier gehouden wordt of niet. Het is verboden zonder redelijk doel een dier pijn te doen, letsel aan te brengen of de gezondheid/welzijn van het dier te benadelen. Het Besluit houder van dieren, welke voortvloeit uit de Wet dieren, geeft een aantal voorbeelden van dierenmishandeling:

  • Het dier te zwaar werk laten verrichten;
  • Het dier slaan of schoppen;
  • Het dier op een ongeschikt weiland zetten.

Denk aan een weiland waarop geen gras staat en enkel bestaat uit modder. Een dergelijk weiland is ongeschikt om een paard op te zetten, aangezien het paard dan een groot risico loopt op het krijgen van bijvoorbeeld mok. Het verrichten van dergelijke gedragingen levert een misdrijf op.

Verplichting om te hulp te schieten
De Wet dieren bevat een verplichting aan iedereen die een hulpbehoevend dier treft. Je bent in een dergelijke situatie namelijk verplicht om de nodige zorg te verlenen. Zie je dus een paard dat verstrikt is geraakt in draad, dan ben je verplicht het paard te helpen. Doe je in zo’n situatie niets? Dan ben je in overtreding.

Opzettelijke besmetting
De Wet dieren bepaald daarnaast dat het verboden is om een situatie te creëren waarbij een dier ziek kan worden of besmet kan worden met een dierziekte. Als je als houder weet, of kan weten, dat een dier ziek kan worden of besmetting van een ziekte mogelijk is, moet je dat achterwege laten. Denk aan de situatie waarin een paard op een pensionstal Rhino heeft. De eigenaar van het paard, en ook de eigenaar van de stal zelf, zijn dan verplicht het paard in quarantaine te brengen om verdere besmetting te voorkomen. Alle redelijke maatregelen moeten genomen worden om besmetting of verspreiding te voorkomen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Naleving
Verschillende instanties zien op het toezicht en handhaving van de Wet dieren, zo ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de (dieren)politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Dit zijn instanties die zien op de naleving van de wet en optreden bij overtredingen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Benader dan gerust onze specialiste mr. Willeke Krieger via krieger@tlcadvocaten.nl. Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.