T +31 53 303 30 00

 

Verzekeringsrechtelijke subrogatie en de 50%-regel bij verkeersongevallen

TLC International Law > Letselschade  > Verzekeringsrechtelijke subrogatie en de 50%-regel bij verkeersongevallen

Verzekeringsrechtelijke subrogatie en de 50%-regel bij verkeersongevallen

Bij een verkeersongeval zijn vaak verschillende verzekeraars betrokken. Niet alleen kunnen partijen te maken krijgen met een WAM-verzekeraar van de schadetoebrengende partij, maar ook is er met enige regelmaat een zorgverzekeraar van het slachtoffer betrokken. Wanneer een verzekeraar schadevergoeding uitkeert aan haar verzekerde terwijl een derde aansprakelijk is voor de schade, heeft die verzekeraar mogelijk een verhaalsrecht op de verzekeraar van deze derde. In het kader van dit vraagstuk heeft de Rechtbank Overijssel eind november een interessante uitspraak gedaan. Hierin werd bevestigd dat de zogenoemde 50%-regel bij verkeersongevallen tussen een motorrijtuig en een fietser of voetganger, niet doorwerkt in de regresverhouding tussen verzekeraars.

Verzekeringsrechtelijke subrogatie?

Een benadeelde die door een ander schade heeft geleden en tegen deze schade is verzekerd, kan de eigen verzekeraar of de veroorzaker van de schade aanspraken voor een vergoeding. Indien de benadeelde kiest voor de eigen verzekeraar, dan krijgt de verzekeraar het vorderingsrecht van de verzekerde op de veroorzaker. Dit leerstuk wordt ook wel de verzekeringsrechtelijke subrogratie genoemd. Ter illustratie een situatieschets van hetgeen dat speelde in de zaak van de Rechtbank Overijssel van 30 november 2022 (ECLI:NL:RBOVE:2022:3668).

Op 10 april 2019 deed zich een verkeersongeval voor op een kruispunt in Enschede waarbij een fietser en een bestuurder van een bestelbus waren betrokken. Het lukte de bestuurder niet om op tijd te remmen voor de plots overstekende fietser, waardoor er een botsing ontstond. Hierbij liep de fietser ernstig letsel op.  Bij deze kwestie waren twee verzekeraars betrokken, te weten: Achmea als WAM-verzekeraar van de bestelbus en Menzis als ziektekostenverzekeraar van de fietser. Menzis heeft de medische kosten van de fietser vergoed. Nu de bestuurder van de bestelbus aansprakelijk was voor de schade van de fietser, ontstond er een regresvordering van de Menzis op Achmea.

De 50%-regel

De in de jurisprudentie geformuleerde 50%-regel houdt in dat in elk geval 50% van de schade van het slachtoffer voor rekening van de bestuurder komt in de relatie met slachtoffers van 14 jaar en ouder wanneer de bestuurder van een motorrijtuig zich niet op overmacht noch op opzet of bewuste roekeloosheid van het slachtoffer kan beroepen. In de verhouding tussen de fietser en Achmea uit het bovenstaande voorbeeld geldt deze 50%-regel, waardoor Achmea als de verzekeraar van de bestuurder van de bestelbus ten minste 50% van de schade dient te vergoeden.

Hoe oordeelde de Rechtbank?

Menzis was van mening dat de 50% ook van toepassing was op haar regresvordering. Onder verwijzing naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad oordeelde de rechtbank echter dat deze 50%-regel niet geldt in de verhouding tussen Achmea en Menzis als regres nemende verzekeraar. De omvang van de schadevergoedingsplicht jegens Menzis dient te worden vastgesteld op basis van een causale afweging en (eventueel) een beperkte correctie op grond van de billijkheid.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.