T +31 53 303 30 00

 

Slachtoffer in het strafproces: schadevergoeding

TLC International Law > Letselschade  > Slachtoffer in het strafproces: schadevergoeding

Slachtoffer in het strafproces: schadevergoeding

Introductie

Het is mogelijk dat je als slachtoffer van een strafbaar feit schade hebt geleden. Denk hierbij aan een slachtoffer met schade aan bezittingen of het slachtoffer dat minder (of geheel niet meer) kan werken door bijvoorbeeld een mishandeling met ernstig (lichamelijk dan wel psychisch) letsel tot gevolg. Voor deze situaties bestaat de mogelijkheid dat het slachtoffer zich voegt als benadeelde partij in het strafproces en om een schadevergoeding verzoekt.

Voeging

Indien jij als slachtoffer een schadevergoeding wil verzoeken via het strafproces, dan dien jij je te voegen als benadeelde partij in dat proces. Dit kan door het indienen van een voegingsformulier. Hierop wordt aangegeven welke schade is geleden, hetgeen wordt onderbouwd door bewijsstukken. De schade die opgevoerd kan worden betreft materiële schade (bijvoorbeeld vernielde of beschadigde goederen, geleden inkomstenverlies, verlies aan arbeidsvermogen, ziekenhuiskosten, kosten voor andere medische behandelingen, reiskosten et cetera), maar ook immateriële schade (smartengeld). Ook voor de familie of levensgezellen van het slachtoffer bestaat een mogelijkheid om schadevergoeding te verzoeken.

Tijdstip voeging

De vordering van de benadeelde partij kan worden ingediend tot het moment van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.  Echter, met het oog op het risico dat de rechter de vordering afwijst (niet-ontvankelijk verklaart), waarover later meer, wordt aanbevolen de vordering in een vroegtijdig stadium in te dienen.

Oordeel strafrechter

De rechter dient te oordelen of de vordering niet onevenredig belastend is voor het strafproces. Vindt de rechter de vordering te complex? Dan zal hij de vordering niet-ontvankelijk verklaren en de benadeelde partij doorsturen naar een civiele procedure. Naast het feit dat de vordering niet te complex mag zijn, dient de vordering deugdelijk onderbouwd te zijn en moet de schade het rechtstreekse gevolg zijn van het strafbare feit.

Kosten rechtsbijstand

Indien er sprake is van een slachtoffer van een ernstig gewelds- en/of zedenmisdrijf is rechtsbijstand van een advocaat gratis. Indien er geen sprake is van een dergelijk misdrijf, dan kunnen de advocaatkosten als proceskosten worden opgevoerd. Er volgt dan, bij toekenning van een schadevergoeding door de rechter, een forfaitaire uitkering van de advocaatkosten.

Schadevergoedingsmaatregel

Als de rechter bepaalt dat de verdachte c.q. dader inderdaad een schadevergoeding moet voldoen aan het slachtoffer, dan legt de rechter hierbij meestal ook de schadevergoedingsmaatregel op. De dader wordt hiermee verplicht tot het betalen van de schadevergoeding aan de Staat. De Staat betaalt het vervolgens aan het slachtoffer. Voordeel van deze schadevergoedingsmaatregel is dat het Centraal Justitieel Incassobureau zorgdraagt voor de inning en dat je als slachtoffer je niet hoeft bezig te houden met ingewikkelde incassoprocedures.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog? Ben jij slachtoffer in een strafproces en wens jij juridische hulp bij het verzoeken om een schadevergoeding? Benader dan gerust mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.