T +31 53 303 30 00

 

De procedure tot het wijzigen van je voornaam: hoe gaat dit in zijn werk?

TLC International Law > Familierecht  > De procedure tot het wijzigen van je voornaam: hoe gaat dit in zijn werk?

De procedure tot het wijzigen van je voornaam: hoe gaat dit in zijn werk?

Het wijzigen van de voornaam gebeurt niet zomaar ‘eventjes’. Hiervoor zijn er een aantal stappen nodig die dienen te worden doorlopen, alsmede regels die in acht dienen te worden genomen bij het wijzigen van de voornaam. Wij leggen u deze graag uit!

Het verzoek tot wijziging van de voornaam

Als u uw voornaam wilt laten veranderen, dan moet u hiervoor bij de rechtbank zijn. Bij de rechtbank dient u een verzoekschrift in tot het wijzigen van uw voornaam, maar dit kunt u niet zelf doen. U bent verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen. Het opstellen en indienen van dit verzoekschrift moet namelijk door een advocaat worden gedaan. Wij kunnen u hierbij helpen.

Ook voor het wijzigen van de voornaam van uw minderjarige kind wordt een verzoekschrift tot het wijzigen van de voornaam opgesteld en ingediend namens u als ouder door een advocaat. Het minderjarige kind ouder dan twaalf jaar kan worden gevraagd om zelf uit te leggen aan de rechter wat de motieven zijn voor het wijzigen van de voornaam.

Nadat de wijziging van de voornaam is toegewezen door de rechter, wordt van de wijziging een latere vermelding aan de geboorteakte toegevoegd. Dit blijkt uit art. 1:4 lid 4 BW en art. 20a lid 1 BW.

Wanneer wordt een wijziging van de voornaam geaccepteerd?

Er dient een belangrijke reden te zijn indien u uw voornaam wilt wijzigen. Simpelweg omdat u de gewenste voornaam mooier vindt, gaat niet op. Belangrijke redenen kunnen zijn: adoptie, geslachtswijziging, pesten, religie of de betekenis van uw naam in het buitenland of in Nederland.

Uit een uitspraak van het Hof daterende uit 2020 (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7928) blijkt dat het enkel wijzigen van de voornaam om geassocieerd te willen worden met een bepaalde nationaliteit, cultuur of geloof, onvoldoende is om de voornaam te wijzigen.

Eisen aan de gewenste voornaam

De gewenste voornaam mag niet ongepast zijn. Hierbij kan worden gedacht aan scheldwoorden of onfatsoenlijke namen. Ook mag de voornaam niet hetzelfde zijn als uw bestaande achternaam.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.