T +31 53 303 30 00

 

Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar

TLC International Law > Algemeen  > Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar

Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar

Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar

 

Inleiding

Regelmatig ontvangen wij cliënten die voor rechtsbijstand verzekerd zijn bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Het is eerder de regel dan de uitzondering dat er in de algemene voorwaarden van de polis staat opgenomen dat er niet in alle gevallen recht bestaat op een vrije advocaatkeuze. Het Europese Hof heeft op 14 mei 2020 de vraag beantwoord tot hoe ver het recht op vrije advocaatkeuze strekt bij een rechtsbijstandverzekering.

Verdediging in een gerechtelijke of administratieve procedure

Allereerst dient een rechtsbijstandsverzekeraar zorg te dragen dat in de algemene voorwaarden van de polis uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat te kiezen om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.

De gerechtelijke procedure kan niet worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht in eigenlijke zin. De gerechtelijke procedure strekt zich uit tot elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie. Dit betekent dat een voorafgaande fase, ook onder de gerechtelijke procedure valt. Tevens betekent dit dat bijvoorbeeld ook een bezwaar- of UWV-procedure onder de vrije advocaatkeuze vallen en niet alleen procedures bij de rechtbank. Kortom, er mogen geen beperkingen worden opgelegd op de vrije keuze van verzekerden om een vertegenwoordiger te kiezen in een administratieve, dan wel een gerechtelijke procedure.

Voorwaarden polis

Ons advies is om altijd goed de polisvoorwaarden te controleren op het moment dat u wordt geconfronteerd met een situatie waarbij u juridische hulp nodig heeft. In veel polisvoorwaarden van een rechtsbijstandverzekering is opgenomen dat voorafgaand toestemming verkregen moet worden van de verzekeraar omtrent de (vrije) advocaatkeuze. Vergeet deze stap niet! Het gevolg van het overslaan van deze stap is dat u uiteindelijk met de juridische kosten wordt geconfronteerd en dat de verzekering geen dekking biedt. Dat kan dus voorkomen worden door in een vroegtijdig stadium een goede blik te werpen op de geldende voorwaarden.

Vragen?

Neemt u dan gerust contact met ons op (info@tlcadvocaten.nl) of 053-3033000.