T +31 53 303 30 00

 

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel IV

TLC International Law > Arbeidsrecht  > SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel IV

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel IV

Introductie

Zoals enige tijd geleden op onze website en socials is aangekondigd zullen wij de komende tijd wekelijks een korte uitleg geven over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht. In de eerste week is uitgelegd wat een vaststellingsovereenkomst is en wanneer hier gebruik van wordt gemaakt in het arbeidsrecht. Inmiddels hebben we de beëindigingsgrond en beëindigingsdatum al behandeld.

Deze week gaan wij in deel 4 nader in op de overige vereisten waaraan een vaststellingsovereenkomst dient te voldoen om succesvol aanspraak te kunnen maken op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (hierna te noemen: ‘WW-uitkering’).

Deel IV      De WW-uitkering

WW-uitkering

Voor het succesvol kunnen aanvragen van een WW-uitkering is vereist dat niet aan u valt te verwijten dat u werkloos bent geworden. Om deze reden wordt steeds vaker gekozen voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst kunnen namelijk overwegingen c.q. bepalingen worden opgenomen die het recht op een WW-uitkering voor de werknemer waarborgen.

Vereisten in het kader van de vaststellingsovereenkomst

In de overweging van de vaststellingsovereenkomst dient, onder het kopje ‘in aanmerking nemende dat’, te worden opgenomen dat:

  • Het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever is gelegen en dat de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van de beëindiging;
  • Er geen sprake is van een dringende reden tot ontslag zoals omschreven in artikel 7:678 BW;

Door voornoemde op te nemen in de vaststellingsovereenkomst wordt uitgedrukt dat de werknemer niet verwijtbaar werkloos is geworden en dus aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Daarnaast het van belang om aandacht te besteden aan de beëindigingstermijn.

WW garantie

De werknemer kan het risico op gemiste inkomsten uitsluiten door in de vaststellingsovereenkomst te laten opnemen dat, indien de uitkerende instantie besluit geen WW-uitkering toe te kennen per de eerste dag na de beëindigingsdatum, de arbeidsovereenkomst geacht wordt niet te zijn geëindigd.
Werkgevers zijn echter niet snel geneigd om een dergelijke garantie af te geven. Het risico voor het al dan niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering blijft in de regel voor rekening van de werknemer te komen. Dit kan ook als zodanig geformuleerd worden in de vaststellingsovereenkomst met een aanbod namens de werkgever om mee te werken aan een WW aanvraag. Garanties worden door de werkgever op dit punt niet makkelijk verstrekt.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Een vaststellingsovereenkomst ontvangen of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Benader dan gerust ons team arbeidsrecht: Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl),  Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl) of Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.

Volgende week wordt, in deel 5 van deze serie, de vrijstelling van werk behandeld.