T +31 53 303 30 00

 

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel VII

TLC International Law > Arbeidsrecht  > SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel VII

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel VII

Introductie

Inmiddels hebben wij reeds in meerdere blogs de verscheidene aspecten van de vaststellingsovereenkomst uiteengezet. Meest recentelijk hebben de beëindigingsvergoeding behandeld.

Deze week gaan wij, in deel 7 van deze reeks, nader in op de juridische kosten.

Deel VII         Juridische kosten

Juridische kosten betaald door de werkgever

Voor de werknemer is een vaststellingsovereenkomst complexe materie waarin hij – bezien in zijn algemeenheid – geen expertise heeft. De vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld door de werkgever en gaat – in beginsel – uit van de eigen belangen. De belangen van de werknemer zijn echter ook van belang bij de onderhandelingen. De werknemer doet er dan ook goed aan om zich bij te laten staan door een advocaat of jurist. Juridische hulp kost echter geld. De werkgever kan daarom in een vaststellingsovereenkomst een budget aanbieden voor juridische kosten. De door de jurist gemaakte juridische kosten worden in dat geval vergoed door de werkgever. Een jurist of advocaat kan de vaststellingsovereenkomst controleren, maar kan ook onderhandelen over de hoogte van de financiële afspraken.

Geen verplichting

Er bestaat geen verplichting tot het beschikbaar stellen van een vergoeding van de juridische kosten. Veelal zien wij dat indien de werknemer geen verwijt valt te maken ten aanzien van het ontslag met wederzijds goedvinden, de werkgever in redelijkheid een budget beschikbaar stelt voor de juridische kosten. De werkgever poogt hiermee de werknemer in te laten stemmen met het voorstel.

Vast bedrag

De werkgever stelt vaak een vast budget beschikbaar, bijvoorbeeld € 500,00 of € 750,00. Voor de werkgever zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar.

Tip

Maak duidelijke afspraken over de hoogte en wijze van uitbetaling (bijvoorbeeld: ‘werkgever zal een rechtstreekse betaling aan gemachtigde van werknemer doen, door een op naam van de werkgever gestelde factuur van deze gemachtigde’). Indien de kosten van de jurist of advocaat het budget overschrijden, kan in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen dat de niet vergoede advocaatkosten in mindering gebracht worden op de bruto beëindigingsvergoeding.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog? Een vaststellingsovereenkomst ontvangen of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Benader dan gerust ons team arbeidsrecht: Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl),  Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl) of Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.

De volgende keer wordt, in deel VIII van deze serie, het finale kwijtingsbeding behandeld.