T +31 53 303 30 00

 

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel IX

TLC International Law > Arbeidsrecht  > SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel IX

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel IX

Introductie

Inmiddels hebben wij reeds in meerdere blogs de verscheidene aspecten van de vaststellingsovereenkomst uiteengezet. Meest recentelijk hebben wij de juridische kosten behandeld.

Deze week is het tijd voor het laatste onderdeel en daarmee ook het sluitstuk van deze serie. Wij behandelen vandaag de bedenktermijn.

Deel IX        De bedenktermijn

Bedenktermijn

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 heeft de werknemer het recht om een vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden en wel binnen 14 dagen na de datum waarop de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen. Deze termijn wordt verlengd naar 3 weken als het recht op ontbinding niet in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen. Er geldt geen bedenktermijn indien de werknemer van het ontbindingsrecht gebruik heeft gemaakt en in dat kader, binnen zes maand, een nieuwe vaststellingsovereenkomst sluit.

Aanvang bedenktermijn

Een belangrijke vraag is wanneer de ontbindingstermijn begint te lopen. Is dit vanaf het moment dat partijen hebben uitgesproken dat zij overeenstemming hebben bereikt? Of is de datum van het ondertekenen leidend? De wetsgeschiedenis is niet helder over op welk moment de vaststellingsovereenkomst tot stand komt. De lijn in jurisprudentie die is ingezet is dat de bedenktermijn in beginsel gaat lopen zodra partijen de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend.

Ontbinding, en dan?

Wat gebeurt er indien de werknemer besluit de vaststellingsovereenkomst te ontbinden? De afspraken vervallen na ontbinding, waardoor de arbeidsovereenkomst in stand blijft. De werknemer heeft het recht zijn werkzaamheden voort te zetten of te hervatten. Nu partijen in een eerder stadium hebben besloten tot beëindiging van de overeenkomst te geraken, kan de werkgever in gesprek gaan met de werknemer om te bezien op welke wijze alsnog tot een definitief akkoord is te komen. Komen partijen er alsnog niet uit? Dan kan de werkgever besluiten om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken bij de kantonrechter dan wel een ontslagprocedure te starten bij het UWV.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog? Een vaststellingsovereenkomst ontvangen of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Benader dan gerust ons team arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl), mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl) of Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.