T +31 53 303 30 00

 

Wat als mijn werkgever failliet dreigt te gaan?

TLC International Law > Algemeen  > Wat als mijn werkgever failliet dreigt te gaan?

Wat als mijn werkgever failliet dreigt te gaan?

U werkt voor een bedrijf, maar merkt helaas dat het totaal de verkeerde kant op gaat; minder werk, minder omzet en een steeds later uitbetaald salaris. Een faillissement voor uw werkgever dreigt. Als uw werkgever dreigt failliet te gaan, betekent dit dat het bedrijf zodanig in de schulden zit dat het hoogstwaarschijnlijk niet langer kan voortbestaan. Bent u benieuwd naar de stappen die u als werknemer kunt ondernemen in een dergelijke situatie? U vindt alle antwoorden in de blog hieronder!

Loon

Wanneer uw werkgever nog niet failliet is verklaard, maar u als werknemer geen loon ontvangt kunt u het loon eisen bij uw werkgever. Dit gaat via een aangetekende brief aan uw werkgever met daarin het verzoek om het nog niet reeds uitbetaalde loon alsnog te betalen. Als uw werkgever aangeeft het loon niet te kunnen betalen, kunt u een uitkering wegens betalingsonmacht bij het UWV aanvragen. Wanneer uw werkgever al wel failliet is verklaard  en niet meer in staat is om het salaris te betalen zal het UWV de betalingsverplichting overnemen en u een uitkering vertrekken. U kunt zich bij het UWV melden en aangeven dat u salaris tegoed heeft. Het UWV zal vervolgens de betalingsverplichting overnemen voor een duur van maximaal 13 weken voorafgaand de opzegging van het dienstverband tot en met de opzegtermijn van zes weken.

Curator

Wanneer het bedrijf zoveel schulden heeft dat het niet meer kan bestaan, verklaart de rechter uw werkgever failliet en benoemd de rechter een curator. De aangestelde curator neemt dan de rol van de werkgever en probeert de schuldeisers te betalen. De curator is bevoegd om alle arbeidsovereenkomsten op te zeggen, ook wanneer u bijvoorbeeld ziek bent. Wanneer de curator de overeenkomst opzegt, geldt er een opzegtermijn van zes weken (artikel 40 Faillissementswet).  De curator bepaalt of u in die zes weken moet werken. U blijft recht houden op loon over deze periode, ongeacht of u werkt. Na het verstrijken van de wettelijke opzegtermijn eindigt het dienstverband.

Uitkering en doorstart

Heeft de curator uw contract opgezegd en hebt u nog geen nieuwe baan? Dan kunt u bij het UWV een werkloosheiduitkering aanvragen (WW-uitkering). Doe dit binnen een week na het einde van de opzegtermijn bij uw failliete werkgever.

De curator kijkt ook of het bedrijf een doorstart kan maken. Een doorstart houdt in dat (een deel) van het bedrijf word doorgezet, soms krijgt het bedrijf dan een nieuwe naam. Is er sprake van een doorstart dan gaat u als werknemer vaak door naar het “nieuwe” bedrijf, u behoud dan dus uw baan. Als u dit niet wilt, moet u er rekening mee houden dat het afwijzen van een arbeidsovereenkomst gevolgen kan hebben op een WW-uitkering. In sommige gevallen kan dit leiden tot geen uitkering.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere faillissementsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.